מקצוע מידע על מקצוע : מכניקה סטטיסטית 2 - 118129 (Current)

118129 - מכניקה סטטיסטית 2
נקודות
זיכוי
3.5
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
6     1 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  115211 פיסיקה סטטיסטית ותרמית       מקצועות קדם
 
  117019 מכניקה סטטיסטית 2       מקצועות זהים


(1) חזרה על עקרונות ורקע (2) מכניקה סטטיסטית של חלקיקים עם אינטראקציה: נוזל ון-דר ולס, פיתוח ויריאלי. מודלים על שריג. קירוב השדה הממוצע. תורת שדות סטטיסטית (3) מכניקה סטטיסטית לא בשיווי משקל: דינמיקה דיסיפטיבית והגעה לשיווי משקל. תגובה לינארית.


הערות
יפתח תרגיל נוסף בתאום עם הסטודנטים.
מתרגל אחראי: חאיט איליה.
מועדי בחינות 01/2017 , 2017/2018 חורף תשע"ח
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ג 20.02.2018 א

מערכת שעות לסמסטר 01/2017 , 2017/2018 חורף תשע"ח
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
  סמינר' ב 09:30-10:30 ג ד"ר בונין גיא הרצאה 10 11
  סמינר' ב 10:30-12:30 ה
  סמינר' ב 08:30-09:30 ג מר חאיט איליה תרגול 11

נערך בתאריך 13/12/2017 בשעה 12:47:04