מקצוע מידע על מקצוע : מבוא לפיסיקת החלקיקים - 118123 (Current)

118123 - מבוא לפיסיקת החלקיקים
נקודות
זיכוי
3.5
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
6     1 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  118122 תורת הקוונטים 3       מקצועות קדם
 
  117013 מבוא לפיסיקת החלקיקים       מקצועות זהים


האנטראקציות היסודיות ושיטות נסיוניות בחלקיקים, סימטריות cp, c, p, t, סימטריות ( su ( n , מודל הקוורקים, ספקטרוסקופיה של הדרונים, יחסי התפרקות, המודל הסטנדרטי של הכח האלקטרו-חלש, הכח החזק - qcd, בעיות איחוד הכוחות.


מערכת שעות לסמסטר 02/2017 , 2017/2018 אביב תשע"ח
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
502 פיסיקה 09:30-11:30 א פרופ. שדמי יעל הרצאה 10 11
620 פיסיקה 11:30-12:30 ג
  סמינר' ב 10:30-11:30 ג מר וייס יניב תרגול 11

נערך בתאריך 18/03/2018 בשעה 03:49:42