מקצוע מידע על מקצוע : מבוא לפיסיקת החלקיקים - 118123 (Current)

118123 - מבוא לפיסיקת החלקיקים
ילמד השנה
נקודות
זיכוי
3.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
6     1 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  114245 תורה אלקטרומגנטית   (   מקצועות קדם
) 115204 פיסיקה קוונטית 2 ו -    
 
  117013 מבוא לפיסיקת החלקיקים       מקצועות זהים


האנטראקציות היסודיות ושיטות נסיוניות בחלקיקים, סימטריות cp, c, p, t, סימטריות ( su ( n , מודל הקוורקים, ספקטרוסקופיה של הדרונים, יחסי התפרקות, המודל הסטנדרטי של הכח האלקטרו-חלש, הכח החזק - qcd, בעיות איחוד הכוחות.


מערכת שעות לסמסטר 02/2016 , 2016/2017 אביב תשע"ז
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
620 פיסיקה 10:30-12:30 ד פרופ. טרם שלומית הרצאה 10 11
502 פיסיקה 10:30-11:30 ה
502 פיסיקה 11:30-12:30 ה   תרגול 11

נערך בתאריך 25/06/2017 בשעה 06:32:59