מקצוע מידע על מקצוע : תורת הקוונטים 3 - 118122 (Current)

118122 - תורת הקוונטים 3
נקודות
זיכוי
3.5
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
6     1 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  114245 תורה אלקטרומגנטית   (   מקצועות קדם
) 115204 פיסיקה קוונטית 2 ו -    
 
  117007 תורת הקוונטים 3       מקצועות זהים


משוואת דירק, משוואת קליין-גורדון, חלקיק באנטראקציה עם שדה אלקטרומגנטי ספין, פיזור, תורת ההפרעות ודיאגרמות פיינמן, קוונטיזציה שניה, קוונטיזציה של שדה אלקטרומגנטי, שדה דירק ושדה קליין-גורדון.


הערות
תינתן שעת סדנא בתאום עם המתרגל.
מתרגל אחראי: עבדת עמרי.
מועדי בחינות 01/2017 , 2017/2018 חורף תשע"ח
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ג 06.02.2018 א

מערכת שעות לסמסטר 01/2017 , 2017/2018 חורף תשע"ח
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
502 פיסיקה 09:30-10:30 ב פרופ. אקרמן אריק הרצאה 10 11
502 פיסיקה 10:30-12:30 ג
502 פיסיקה 08:30-09:30 ב מר עובדת עומרי תרגול 11

נערך בתאריך 13/12/2017 בשעה 12:47:19