מקצוע מידע על מקצוע : אלקטרודינמיקה - 118120 (Current)

118120 - אלקטרודינמיקה
נקודות
זיכוי
3.5
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4     1 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  114101 מכניקה אנליטית   (   מקצועות קדם
) 114245 תורה אלקטרומגנטית ו -    
  044140 שדות אלקטרומגנטיים   ( או
) 114101 מכניקה אנליטית ו -    
 
  114246 אלקטרומגנטיות ואלקטרודינמיקה       מקצועות ללא זיכוי נוסף
 
  117014 אלקטרודינמיקה       מקצועות זהים


גלבו (מדריך גל) ומהוד, מבוא לתורת הקרינה, תורת היחסות הפרטית, נסוח קווריאנטי של אלקטרודינמיקה בואקום, פוטנציאלי לינרד-ויכרט, קרינה ע"י מטענים נעים, פיזור, בליעה ודיספרסיה של קרינה, נסוח קווריאנטי של אלקטרודינמיקה בתווך חומרי וחוקי שימור, תנועת חלקיקים בשדה אלקטרומגנטי, ניסוח המילטוני של משוואות מקסוול.


הערות
תינתן שעת סדנא בתאום עם המתרגל.
מתרגל אחראי: בוריס טימצנקו.


מערכת שעות לסמסטר 01/2017 , 2017/2018 חורף תשע"ח
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
  סמינר' ב 10:30-11:30 ב פרופ' א אברון יוסף הרצאה 10 11
  סמינר' ב 14:30-16:30 ד
503 אולמן 11:30-12:30 ב מר טימצ'נקו בוריס תרגול 11

נערך בתאריך 13/12/2017 בשעה 12:46:51