מקצוע מידע על מקצוע : אופטיקה וחומרים לא-ליניאריים - 118117 (Current)

118117 - אופטיקה וחומרים לא-ליניאריים
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4       3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  044339 אלקטרואופטיקה 1       מקצועות קדם
  116003 פיסיקה של לייזרים     או
  117014 אלקטרודינמיקה     או
 
  048905 אופטיקה לא לינארית ושימושית       מקצועות ללא זיכוי נוסף


רגישות חשמלית, קיטוביות אטומית ויונית, יחסי קרמרס-קרוניג, גלים אל"מ בגבישים לא איזוטרופיים , אליפסואיד האינדקס, הקדמה לאופטיקה לא-ליניארית, אי-ליניארית מסדר שני, התפשטות גלים בתווך לא-ליניארי, יצירת הרמוניה שניה, תיאום מופע, הגבר פרמטרי ותנודה פרמטרית, האפקט האלקטרו-אופטי, אי-ליניאריות מסדר שלישי, אפקט kerr האופטי, עירוב 4 גלים, תהליכים מאולצים, צימוד מופע, סוליטונים מרחביים וזמניים, סוליטונים וקטוריים וסוליטונים מורכבים, אופטיקה לא-ליניארית בתווך פוטורפרקטיבי, מאגר מידע הולוגרפי.


מערכת שעות לסמסטר 02/2016 , 2016/2017 אביב תשע"ז
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
502 פיסיקה 12:30-15:30 א פרופ. שגב מרדכי הרצאה 10 10


ספרי לימוד
מספר קטלוג בספריה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
6687602
מספר הקטלוג שגוי
1989 wiley a. yariv quantum electronics

נערך בתאריך 29/04/2017 בשעה 20:36:34