מקצוע מידע על מקצוע : נושאים מתקדמים בפיסיקת כוכבים - 118115

118115 - נושאים מתקדמים בפיסיקת כוכבים
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  116354 אסטרופיסיקה וקוסמולוגיה       מקצועות קדם


נושאים באבולוציה של כוכבים, תנודות וסיבוב של כוכבים, הפיסיקה של ספיחה, זוגות קרובים של כוכבים.


נערך בתאריך 22/02/2018 בשעה 12:29:44