מקצוע מידע על מקצוע : נושאים נבחרים באסטרופיסיקה - 118111

118111 - נושאים נבחרים באסטרופיסיקה
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
2       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

הסילבוס יקבע לפני תחילת הסמסטר בו ינתן המקצוע. סמסטר א' תשע"ז: דינמיקה כוכבית וגלקטית.


נערך בתאריך 13/12/2017 בשעה 12:49:29