מקצוע מידע על מקצוע : נושאים נבחרים בסימטריות בפיסיקת החלקיקים היסודיים. - 118108

118108 - נושאים נבחרים בסימטריות בפיסיקת החלקיקים היסודיים.
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
2       2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

הסילבוס יקבע לפני תחילת הסמסטר בו ינתן המקצוע.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר בתכנון מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2017 , 2017/2018 חורף תשע"ח

נערך בתאריך 25/06/2017 בשעה 06:33:23