מקצוע מידע על מקצוע : נושאים נבחרים בתורת השדות הקוונטיים. - 118107

118107 - נושאים נבחרים בתורת השדות הקוונטיים.
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
2       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

הסילבוס יקבע לפני תחילת הסמסטר בו ינתן המקצוע.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר בתכנון מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2017 , 2017/2018 אביב תשע"ח

נערך בתאריך 17/12/2017 בשעה 15:38:06