מקצוע מידע על מקצוע : נושאים נבחרים בתורת השדות הקוונטיים. - 118107 (Current)

118107 - נושאים נבחרים בתורת השדות הקוונטיים.
ילמד השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
2       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

הסילבוס יקבע לפני תחילת הסמסטר בו ינתן המקצוע.


מערכת שעות לסמסטר 02/2017 , 2017/2018 אביב תשע"ח
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
  טאוב-פיס 11:30-13:30 ב פרופ/ח בלוק בוריס הרצאה 10 10

נערך בתאריך 18/03/2018 בשעה 03:46:20