מקצוע מידע על מקצוע : מבוא לחומר מעובה - 118103 (Current)

118103 - מבוא לחומר מעובה
נקודות
זיכוי
3.5
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5     1 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  118129 מכניקה סטטיסטית 2       מקצועות קדם


תופעות שונות במערכות קלאסיות מרובות חלקיקים. מכניקת הרצף ויחס האלסטיות של משוואות נאוויה-סטוקס, זרימות ואינטראקציה עם זרימות במספרי ריינולדס נמוכים. אינטראקציות בתמיסות וממשקים עם מתח פנים, הרטבה ואינטראקציות בין גופים קשיחים. דוגמאות לתופעות במערכות שונות (כגון, נוזלים קולואדים, ג'לים, פולימרים, גבישים נוזליים, ממברנות וחומרים גרנולריים).


מערכת שעות לסמסטר 02/2016 , 2016/2017 אביב תשע"ז
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
600 אולמן 10:30-12:30 ב ד"ר בונין גיא הרצאה 10 11
620 פיסיקה 10:30-11:30 ג
  סמינר' ב 11:30-12:30 ג   תרגול 11


ספרי לימוד
מספר קטלוג בספריה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
166761200
מספר הקטלוג שגוי
2000 cambridge university press p.m.chaikin,t.c.lubensky principles of condensed matter physics

נערך בתאריך 25/06/2017 בשעה 06:32:49