מקצוע מידע על מקצוע : מבוא לתורת המיתרים ב" - 118102 (Current)

118102 - מבוא לתורת המיתרים ב'
ילמד השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3       3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  118101 מבוא לתורת המיתרים א'       מקצועות קדם


תורות מיתרי-העל, קוונטיזציה וספקטרום של מיתרי-על, סימטריית-על, מרחבי קלבי-יאו, תורות גרביטציית-על, תורת המיתרים מעבר לתורת ההפרעות, תורת "אם".


מערכת שעות לסמסטר 01/2017 , 2017/2018 חורף תשע"ח
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
  טאוב-פיס 09:30-12:30 ד פרופ. ברגמן אורן הרצאה 10 10


ספרי לימוד
ספר חובה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
חובה 1998 cambridge university press j. polchinski string theory volume ii

נערך בתאריך 17/12/2017 בשעה 15:41:35