מקצוע מידע על מקצוע : קוסמולוגיה - 118095

118095 - קוסמולוגיה
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י בחינה סופית בלבד.

א. קוסמולוגיה גאומטרית.
1. התפשטות היקום.
2. מודלים יחסותיים.
3. גאומטריה של היקום. ב. תהליכים פיזיקליים ביקום המוקדם.
1. מעברי פאזה.
2. ראקציות גרעיניות ויצירת האלמנטים.
3. קרינת הרקע. ג. היווצרות המבנה ביקום.
1. אי יציבות גרויטציונית.
2. ספקטורום ההפרעות הבראשתי.
3. יצירת גלכסיות.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר בתכנון מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2017 , 2017/2018 אביב תשע"ח
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2016 , 2016/2017 אביב תשע"ז

נערך בתאריך 13/12/2017 בשעה 12:49:42