מקצוע מידע על מקצוע : פיסיקה חישובית - 118094

118094 - פיסיקה חישובית
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

1. חזרה על יסודות האנליזה הנומרית. תכנות מדעי.
2. שימושים בפיסיקה. מערכות דינמיות לא לינאריות. זרימה מערבלית. מודלים במכניקה סטטיסטית. מערכות קשיחות. בעיות רב מימדיות.
3. הקדמה לפתרון בעיות על מחשבים וקטוריים ומקביליים.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2017 , 2017/2018 חורף תשע"ח


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1986   press flannery teukolsky and vetterling numerical recips - the art of scientific
      roach 6791 computational fluid dynamics

נערך בתאריך 22/02/2018 בשעה 12:19:57