מקצוע מידע על מקצוע : פיסיקה חישובית - 118094 (Current)

118094 - פיסיקה חישובית
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

1. חזרה על יסודות האנליזה הנומרית. תכנות מדעי.
2. שימושים בפיסיקה. מערכות דינמיות לא לינאריות. זרימה מערבלית. מודלים במכניקה סטטיסטית. מערכות קשיחות. בעיות רב מימדיות.
3. הקדמה לפתרון בעיות על מחשבים וקטוריים ומקביליים.


מערכת שעות לסמסטר 01/2017 , 2017/2018 חורף תשע"ח
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
620 פיסיקה 16:30-18:30 ד פרופ. לאור ארי הרצאה 10 10


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1986   press flannery teukolsky and vetterling numerical recips - the art of scientific
      roach 6791 computational fluid dynamics

נערך בתאריך 13/12/2017 בשעה 12:48:11