מקצוע מידע על מקצוע : גישות עיוניות בפיסיקה מודרנית - 118093 (Current)

118093 - גישות עיוניות בפיסיקה מודרנית
ילמד השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  046241 מכניקה קוונטית       מקצועות קדם


הקורס יכלול מושגים עיוניים בסיסיים ומתמטיים בשטחים שונים בפיסיקת המצב המוצק, במכניקה סטטיסטית ובאלקטרודינמיקה ואופטיקה קוונטית.


מערכת שעות לסמסטר 02/2016 , 2016/2017 אביב תשע"ז
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
  סמינר' ב 12:30-14:30 ג ד"ר ארד איתי הרצאה 10 10


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר בתכנון מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2017 , 2017/2018 חורף תשע"ח


ספרי לימוד
מוציא לאור מחברים ספר
  landau lifshitz statistical physics

נערך בתאריך 25/06/2017 בשעה 06:31:09