מקצוע מידע על מקצוע : אסטרופיסיקה של אנרגיות גבוהות - 118090 (Current)

118090 - אסטרופיסיקה של אנרגיות גבוהות
נקודות
זיכוי
2.5
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  116354 אסטרופיסיקה וקוסמולוגיה       מקצועות קדם
 
  116104 אסטרופיסיקה של אנרגית גבוהות       מקצועות ללא זיכוי נוסף
 
  116130 מבוא לאסטרופיסיקה וקוסמולוגיה       מקצועות זהים


תהליכי קרינה: קרינת עצר, סינכרוטרון, קומפטון. אינטראקציה של חלקיקים באנרגיה גבוהה עם חומר. האצת חלקיקים. סילונים. קרינה קוסמית. מקורות קרינת -x בגלקסיה ומחוץ לגלקסיה. מקורות קרינת גמה ומקורות נויטרינים.


מערכת שעות לסמסטר 02/2017 , 2017/2018 אביב תשע"ח
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
502 פיסיקה 13:30-14:30 ב פרופ. בכר אהוד הרצאה 10 11
  סמינר' ב 09:30-10:30 ד
  סמינר' ב 10:30-11:30 ד   תרגול 11

נערך בתאריך 18/03/2018 בשעה 03:49:09