מקצוע מידע על מקצוע : מעבדה מתקדמת - 118076 (Current)

118076 - מעבדה מתקדמת
נקודות
זיכוי
4.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
    8     שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  114028 מעבדה לפיסיקה 6       מקצועות קדם
  114229 פרויקט     או
  114251 מעבדה לפיסיקה 6ת     או
  114252 פרויקט ת     או


מעבדה זו חופפת מעבדה פיסיקלית
7. ביצוע של שני ניסויים, תוך הרחבה ופיתוח מתוך הרשימה המצורפת, בתנאי שהניסוי לא בוצע במסגרת מעבדה פיסיקלית 6: אפקט מוסבאור. זמן מחצית חיים של רמה גרעינית מעוררת. קורלציות זויתיות בקרינה גרעינית. מדידת פרמטרים של לייזר 2co. ניסויים בהולוגרפיה ואופטיקה מתקדמת. אקטיבציה בנויטרונים. תכונות של גבישי kdp. הכרת המאיץ. עקיפת קרני רנטגן. תכונות גאזים ( pvt ) ספקטרומטר פורייה. נקודה קריטית בנוזלים. הליום
4. ספקטרוסקופיה מולקולרית.

הערה: השתתפות בהרצאת בטיחות בלייזר - תנאי הכרחי להשתתפות במעבדה.

מערכת שעות לסמסטר 02/2017 , 2017/2018 אביב תשע"ח
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    13:30-18:30 ב מעבדה 10 10
    13:30-16:30 ה


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2017 , 2017/2018 חורף תשע"ח

נערך בתאריך 18/03/2018 בשעה 03:53:30