מקצוע מידע על מקצוע : פיסיקה של חלקיקים יסודיים 2 - 118052 (Current)

118052 - פיסיקה של חלקיקים יסודיים 2
נקודות
זיכוי
2.5
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  118051 פיסיקה של חלקיקים יסודיים 1       מקצועות קדם


סימטריה קירלית ושבירתה ואלגברת הזרמים. כרומודינמיקה קוונטית וחבורת הרנורמליזציה. תורות המאחדות את האינטראקציות. מודלים בפיסיקת החלקיקים.


מערכת שעות לסמסטר 02/2016 , 2016/2017 אביב תשע"ז
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
373 דיוויס 13:30-15:30 א פרופ/ח בלוק בוריס הרצאה 10 11
373 דיוויס 15:30-16:30 א   תרגול 11

נערך בתאריך 25/06/2017 בשעה 06:31:18