מקצוע מידע על מקצוע : פיסיקה של חלקיקים יסודיים 1 - 118051

118051 - פיסיקה של חלקיקים יסודיים 1
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        3 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

תאוריות כיול אבליות ולא-אבליות, שבירה ספונטנית של סימטריה, מודל גלשאו-ווינברג-סלאם, כרומודינמיקה קוונטית, תאוריות מאוחדות של האינטראקציות החלשה, החזקה והאלקטרומגנטית.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2016 , 2016/2017 חורף תשע"ז

נערך בתאריך 25/06/2017 בשעה 06:41:22