מקצוע מידע על מקצוע : תופעות קריטיות - 118024

118024 - תופעות קריטיות
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4       3 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  118129 מכניקה סטטיסטית 2       מקצועות קדם


ההתנהגות האוניברסלית במעברי פאזה רציפים. תופעות קריטיות, הרעיונות של חבורת הרנורמליזציה באמצעות מודל איזינג החד-מימדי, רנורמליזציה במרחב הממשי וגישות תאורטיות של שדות (כולל פיתוח באפסילון). הטכניקות ויישומן למודלים: xy, הייזנברג ומעברי פאזה קוונטים.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר בתכנון מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2017 , 2017/2018 אביב תשע"ח

נערך בתאריך 13/12/2017 בשעה 12:49:03