מקצוע מידע על מקצוע : תופעות קריטיות - 118024 (Current)

118024 - תופעות קריטיות
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4       3 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  118129 מכניקה סטטיסטית 2       מקצועות קדם


ההתנהגות האוניברסלית במעברי פאזה רציפים. תופעות קריטיות, הרעיונות של חבורת הרנורמליזציה באמצעות מודל איזינג החד-מימדי, רנורמליזציה במרחב הממשי וגישות תאורטיות של שדות (כולל פיתוח באפסילון). הטכניקות ויישומן למודלים: xy, הייזנברג ומעברי פאזה קוונטים.


מערכת שעות לסמסטר 02/2017 , 2017/2018 אביב תשע"ח
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
620 פיסיקה 11:30-12:30 ב פרופ. כפרי יריב הרצאה 10 10
  סמינר' ב 14:30-16:30 ד

נערך בתאריך 22/02/2018 בשעה 11:36:00