מקצוע מידע על מקצוע : אינטראקציה גרעין אטום - 118019

118019 - אינטראקציה גרעין אטום
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  114214 פיס. של גרעינים וחלקיקים יסודיים       מקצועות קדם


רדיוס הגרעין: האנרגיה הקולומבית. אטום מזוני. הזזה איזומרית: תיאוריה ויישומה לגרעינים כדוריים ומעוותים. אינטראקציה על-דקה: תאור התהליך באטום חופשי, ניסויים בואקום וברתיעה מתוך גז. מדידות אינטגרליות ודיפרנציאליות. היפוך פנימי: פיתוח תיאורטי של התהליך בקירוב ראשון. אלמנטי מטריצה של חדירה. קומפילציה של חומר נסיוני. התהליך כמקור לאינפורמציה גרעינית.


נערך בתאריך 18/03/2018 בשעה 03:45:05