מקצוע מידע על מקצוע : תיאורית מערכות רבות גופים - 118018 (Current)

118018 - תיאורית מערכות רבות גופים
ילמד השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4       3 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  118122 תורת הקוונטים 3   (   מקצועות קדם
  118129 מכניקה סטטיסטית 2 ו -    
) 118138 מצב מוצק למוסמכים ו -    


תופעות המשותפות למערכות אלקטרוניים, בוזונים וספינים במצב המעובה ובגזים של אטומים קרים. ניתוח מודלים של אינטראקציות חזקות באמצעות משפטים מדוייקים, פיתוחים אסימפטוטיים וגישות ואריאציוניות. תופעות קוונטיות מאקרוסקופיות, כגון: על-נוזליות, אנטיפרומגנטיות קוונטית ומתכות עם קורלציות חזקות.
מועדי בחינות 02/2016 , 2016/2017 אביב תשע"ז
שעת בחינה יום תאריך מועד
      א

מערכת שעות לסמסטר 02/2016 , 2016/2017 אביב תשע"ז
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
502 פיסיקה 09:30-10:30 ג פרופ. אוירבך אסא הרצאה 10 10
  טאוב-פיס 15:30-17:30 ד

נערך בתאריך 25/06/2017 בשעה 06:34:10