מקצוע מידע על מקצוע : אמינות מערכות - 096465 (Current)

096465 - אמינות מערכות
נקודות
זיכוי
2.5
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  094423 מבוא לסטטיסטיקה       מקצועות קדם
 
  096430 מודלים סטטיסטיים באמינות       מקצועות ללא זיכוי נוסף


הקורס יתבסס על ידע בהסתברות ותהליכים סטוכסטיים, ידונו מושגים הסתברותיים, סטוכסטיים וסטטיסטיים הקשורים לאמינות מערכות, כגון: פילוגי אורך חיים, מודלים סטוכסטיים של תקלות, מצב מופע של תקלות ופונקצית סיכון, אמינות מערכות מורכבות, ניתוח אמינות של מערכות בנות תיקון, מודלים של תחזוקה מונעת וביקורת, ניתוח סטטיסטי של מבני אורך חיים ונתוני תקלות.
מועדי בחינות 01/2016 , 2016/2017 חורף תשע"ז
הערות שעת בחינה יום תאריך מועד
הבחינה תתקיים בחדר 152 בלומפילד ביחד
עם עוד בחינה.
09:00-12:00 א 05.02.2017 א
    ב 06.03.2017 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2016 , 2016/2017 חורף תשע"ז
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
310 בלומפילד 15:30-17:30 ב פרופ. ויסמן ישי הרצאה 10 11
310 בלומפילד 17:30-18:30 ב פרופ. ויסמן ישי תרגול 11


ספרי לימוד
מספר קטלוג בספריה ספר חובה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1882602
מספר הקטלוג שגוי
חובה 1989 dekker gertzbakh. i. statistical reliability theory
3552102
מספר הקטלוג שגוי
  1969 technion epstein. b. mathematical models for systems reliability

נערך בתאריך 05/12/2016 בשעה 14:25:26