מקצוע מידע על מקצוע : מודלים לינאריים מוכללים בניתוח נתונים - 096444

096444 - מודלים לינאריים מוכללים בניתוח נתונים
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4     1 2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  094423 מבוא לסטטיסטיקה       מקצועות קדם


משפחות אקספוננציאליות כגון, נורמלית, פואסונית, בינומית והמודל הליניארי המוכלל (כולל רגרסיה לוגיסטית), אמידה, בדיקת השערות ודיאגנוסטיקה. הנושאים יכללו ניתוח שונות ומודלים עם השפעות מעורבות עבור נתונים נורמליים.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1998 wiley draper and smith applied regression analysis
1990 chapman and hall - university of newcastle annette j. dobson an introduction to generalized linear models
1990 chapman and hall - university of newcastle a. j. dobson an introduction to generalized linear models

נערך בתאריך 18/03/2018 בשעה 03:43:49