מקצוע מידע על מקצוע : הנדסת אמינות - 096121 (Current)

096121 - הנדסת אמינות
נקודות
זיכוי
3.5
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3     1 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  094423 מבוא לסטטיסטיקה       מקצועות קדם


הנושאים: מושגים והגדרות של הנדסת אמינות, אמינות בשלבים שונים של מחזור חיי מוצר: רעיון, פיתוח, ייצור, תחזוקה והתיישנות. אמינות פריטים ומערכות, דינמיקת אמינות, מודלים סטטיים של אמינות ומושגי עומס וחוזק, מודלים סטטיים-דינאמיים משולבים של אמינות, הדמיית תהליכים משפיעי אמינות ושרשראות מרקוב, ניתוח אמינות בעזרת עץ-תקלות, בדיקות לאמינות מואצות ומודלים.
מועדי בחינות 02/2016 , 2016/2017 אביב תשע"ז
חדר בניין שעת בחינה יום תאריך מועד
151 בלומפילד 09:00-12:00 א 16.07.2017 א
      ד 18.10.2017 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2016 , 2016/2017 אביב תשע"ז
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
310 בלומפילד 16:30-19:30 ג מר מיכלין יפים חיים הרצאה 10 11
102 נהול 19:30-20:30 ג מר שי יאיר תרגול 11


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2002 wiley p. o'connor practical reliability engineering
1977 wiley dapur and lamberson reliability in engineering design

נערך בתאריך 27/06/2017 בשעה 04:41:18