מקצוע מידע על מקצוע : הנדסת אמינות - 096121 (Current)

096121 - הנדסת אמינות
נקודות
זיכוי
3.5
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3     1 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  094423 מבוא לסטטיסטיקה       מקצועות קדם


הנושאים: מושגים והגדרות של הנדסת אמינות, אמינות בשלבים שונים של מחזור חיי מוצר: רעיון, פיתוח, ייצור, תחזוקה והתיישנות. אמינות פריטים ומערכות, דינמיקת אמינות, מודלים סטטיים של אמינות ומושגי עומס וחוזק, מודלים סטטיים-דינאמיים משולבים של אמינות, הדמיית תהליכים משפיעי אמינות ושרשראות מרקוב, ניתוח אמינות בעזרת עץ-תקלות, בדיקות לאמינות מואצות ומודלים.


הערות
מועד הבחינה ייקבע בשיעור הראשון
מועדי בחינות 02/2015 , 2015/2016 אביב תשע"ו
חדר בניין שעת בחינה יום תאריך מועד
214 נהול 09:00-12:00 א 03.07.2016 א

מערכת שעות לסמסטר 02/2015 , 2015/2016 אביב תשע"ו
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
153 בלומפילד 16:30-19:30 ג ד"ר מיכלין יפים חיים הרצאה 10 11
103 נהול 19:30-20:30 ג מר שי יאיר תרגול 11


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2002 wiley p. o'connor practical reliability engineering
1977 wiley dapur and lamberson reliability in engineering design

נערך בתאריך 30/06/2016 בשעה 02:31:04