מקצוע מידע על מקצוע : נושאים נבחרים במבנים אוירו-חלל 1 - 086521

086521 - נושאים נבחרים במבנים אוירו-חלל 1
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5       3 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

הסילבוס ייקבע ע"י המורה באישור הוועדה לפני תחילת הסמסטר בו ינתן המקצוע.


נערך בתאריך 14/12/2018 בשעה 02:56:18