מקצוע מידע על מקצוע : שיטות דגימה מוכללות - 049033 (Current)

049033 - שיטות דגימה מוכללות
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4       2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  044198 מבוא לעבוד ספרתי של אותות       מקצועות קדם
 
  048939 נושאים מתקדמים בעבוד אותות 3       מקצועות זהים


מרחבי הילברט, מכפלות פנימיות, טרנספורמציות לינאריות, בסיסי ריס ( riesz bases ), הטלות אורתוגונליות ומלוכסנות ( oblique projections ) תורת המסגרות ( frame theory ).הצגת אותות במרחבי הילברט כללים, שחזור אופטימלי של אותות במרחבים כלליים, שחזור עקבי של אות ממדידות נתונות, דגימת יתר באמצעות מסגרות מלוכסנות ( oblique frames ). שיטות אינטרפולציה אופטימליות. הצגה גאומטרית של הדגימה והשחזור באמצעות הטלות מלוכסנות.


מערכת שעות לסמסטר 01/2017 , 2017/2018 חורף תשע"ח
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
352 בנ.מאייר 16:30-18:30 ד פרופ. אלדר יונינה הרצאה 10 10


ספרי לימוד
מספר קטלוג בספריה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2251012 2001 academic press r.m. young an introduction to nonharmonic fourier series

נערך בתאריך 23/10/2017 בשעה 11:07:26