מקצוע מידע על מקצוע : שיטות דגימה מוכללות - 049033

049033 - שיטות דגימה מוכללות
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4       2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  044198 מבוא לעבוד ספרתי של אותות       מקצועות קדם
 
  048939 נושאים מתקדמים בעבוד אותות 3       מקצועות זהים


מרחבי הילברט, מכפלות פנימיות, טרנספורמציות לינאריות, בסיסי ריס ( riesz bases ), הטלות אורתוגונליות ומלוכסנות ( oblique projections ) תורת המסגרות ( frame theory ).הצגת אותות במרחבי הילברט כללים, שחזור אופטימלי של אותות במרחבים כלליים, שחזור עקבי של אות ממדידות נתונות, דגימת יתר באמצעות מסגרות מלוכסנות ( oblique frames ). שיטות אינטרפולציה אופטימליות. הצגה גאומטרית של הדגימה והשחזור באמצעות הטלות מלוכסנות.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2013 , 2013/2014 אביב תשע"ד


ספרי לימוד
מספר קטלוג בספריה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2251012 2001 academic press r.m. young an introduction to nonharmonic fourier series

נערך בתאריך 22/12/2014 בשעה 20:21:49