מקצוע מידע על מקצוע : ארכיטקטורות מתקדמות ומעגלים בשילוב ממריסטורים - 046265

046265 - ארכיטקטורות מתקדמות ומעגלים בשילוב ממריסטורים
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר.


  044105 תורת המעגלים החשמליים   (   מקצועות קדם
) 046237 מעגלים משולבים - מבוא ל-וי.ל.ס.י. ו -    
 
  046267 מבנה מחשבים       מקצועות צמודים


הקורס עוסק בהשפעה של טכנולוגיות חדישות על מערכות וארכיטקטורות. במהלך הקורס יידונו ממריסטורים - רכיבי זיכרון חדישים - בשלל רבדים כולל רמת הרכיב הבודד, התאוריה שמאחורי ממריסטורים והשימוש בממריסטורים כזכרונות לא נדיפים. כמו כן יתוארו השימושים בממריסטורים ביישומים ייחודיים כגון מעגלים לוגיים, רשתות נוירונים ומעגלים אנלוגיים וייסקרו ההשלכות של שימוש בממריסטורים על ארכיטקטורת מחשבים, כולל ארכיטקטורות במכונות שאינן מכונת פון-נוימן בנוסף יילמדו המשמעויות של שימוש בממריסטורים בתחומים מגוונים כגון תורת הקידוד ואבטחה.
1. יכולת ניתוח ההשפעה של טכנולוגיה על מערכת.
2. הבנת פעולת הממריסטורים בתאוריה ובמעשה ויכולת מעשית לפתח מודלים שונים.
3. כלים מעשיים לתכנון מעגלים המשולבים בממריסטור.
4. הכרות עם המשמעויות הארכיטקטוניות של שילוב ממריסטורים במחשבים.
5. הכרות עם מגוון נושאי המחקר בתחומים
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2017 , 2017/2018 חורף תשע"ח

נערך בתאריך 25/02/2018 בשעה 05:16:59