מקצוע מידע על מקצוע : מיקרוסקופית אלקטרונים סורקת אנליטית - 318529

318529 - מיקרוסקופית אלקטרונים סורקת אנליטית
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

האינטראקציה בין אלומת האלקטרונים וחומר, אלקטרונים משניים, אלקטרונים מוחזרים, מנגנוני פיזור אלקטרוניים, אלקטרונים חודרים, פליטה פוטונית. מיקרוסקופית אלקטרונים סורקת ( sem ), מקורות אלקטרונים, עקרון יצירת דמות, אלקטרואופטיקה של קרן סריקה קטנה, יחס של אות לרעש, קונטרסט ומרחק הפרדה, עיבוד אותות, אנליזת פני-שטח חומרים. ספקטרוסקופית קרני-x, אנליזת פיזור אורכי גל ואנליזת פיזור אנרגיה. אנליזת הרכב חומרים. הקורס כולל מעבדה.


מערכת שעות לסמסטר 01/2014 , 2014/2015 חורף תשע"ה סמסטר
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
401 חומרים 13:30-15:30 ב מר ברנר אלכסנדר הרצאה 10 10


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2017 , 2017/2018 חורף תשע"ח

נערך בתאריך 20/02/2018 בשעה 17:41:01