מקצוע מידע על מקצוע : הגנה במערכות מתוכנתות - 236350 (Current)

236350 - הגנה במערכות מתוכנתות
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  234123 מערכות הפעלה       מקצועות קדם


הגנה על מחשבים ואבטחת מידע. עקרונות תכן בסיסיים. יסודות: סודיות, פרטיות, שלמות, אימות מקור. רקע בקריפטוגרפיה. פרוטוקולי הזדהות ובקרת כניסה. הגנה על רשתות מחשבים. firewalls. אבטחת תקשורת אלחוטית (wep וחולשותיה). פרוטוקולי אבטחה ברשתות: ipsec ו-ssl/tls. וירוסים ותולעים. מחשוב אמין (trusted computing).
מועדי בחינות 01/2014 , 2014/2015 חורף תשע"ה
חדר בניין שעת בחינה יום תאריך מועד
5
6
7
9
טאוב
טאוב
טאוב
טאוב
13:00-16:00 ב 16.02.2015 א
      ו 13.03.2015 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2014 , 2014/2015 חורף תשע"ה
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
7 טאוב 10:30-12:30 ב פרופ. ביהם אלי הרצאה 10 11
4 טאוב 16:30-17:30 ב מר מוריאני ג'ליל תרגול 11
 
7 טאוב 10:30-12:30 ב פרופ. ביהם אלי הרצאה 10 12
4 טאוב 09:30-10:30 ד גב ליבשיץ אסתר תרגול 12
 
7 טאוב 10:30-12:30 ב פרופ. ביהם אלי הרצאה 10 13
          תרגול 13


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2013 , 2013/2014 אביב תשע"ד

נערך בתאריך 18/12/2014 בשעה 01:02:47