מקצוע מידע על מקצוע : הגנה במערכות מתוכנתות - 236350 (Current)

236350 - הגנה במערכות מתוכנתות
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  234123 מערכות הפעלה       מקצועות קדם


הגנה על מחשבים ואבטחת מידע. עקרונות תכן בסיסיים. יסודות: סודיות, פרטיות, שלמות, אימות מקור. רקע בקריפטוגרפיה. פרוטוקולי הזדהות ובקרת כניסה. הגנה על רשתות מחשבים. firewalls. אבטחת תקשורת אלחוטית (wep וחולשותיה). פרוטוקולי אבטחה ברשתות: ipsec ו-ssl/tls. וירוסים ותולעים. מחשוב אמין (trusted computing).
מועדי בחינות 02/2016 , 2016/2017 אביב תשע"ז
חדר בניין שעת בחינה יום תאריך מועד
4
5
6
7
8
9
טאוב
טאוב
טאוב
טאוב
טאוב
טאוב
09:00-12:00 ד 02.08.2017 א
      ו 20.10.2017 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2016 , 2016/2017 אביב תשע"ז
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
7 טאוב 10:30-12:30 ד ד"ר נקבלי גבריאל הרצאה 10 11
7 טאוב 14:30-15:30 ב גב ליבשיץ אסתר תרגול 11
 
7 טאוב 10:30-12:30 ד ד"ר נקבלי גבריאל הרצאה 10 12
6 טאוב 14:30-15:30 ד מר מוריאני ג'ליל תרגול 12
 
7 טאוב 10:30-12:30 ד ד"ר נקבלי גבריאל הרצאה 10 13
7 טאוב 11:30-12:30 ה מר מוריאני ג'ליל תרגול 13
 
        ד"ר נקבלי גבריאל הרצאה 60 69
          תרגול 69


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר בתכנון מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2017 , 2017/2018 חורף תשע"ח
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2016 , 2016/2017 חורף תשע"ז

נערך בתאריך 27/06/2017 בשעה 04:42:25