מקצוע מידע על מקצוע : הגנה במערכות מתוכנתות - 236350 (Current)

236350 - הגנה במערכות מתוכנתות
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  234123 מערכות הפעלה       מקצועות קדם


הגנה על מחשבים ואבטחת מידע. עקרונות תכן בסיסיים. יסודות: סודיות, פרטיות, שלמות, אימות מקור. רקע בקריפטוגרפיה. פרוטוקולי הזדהות ובקרת כניסה. הגנה על רשתות מחשבים. firewalls. אבטחת תקשורת אלחוטית (wep וחולשותיה). פרוטוקולי אבטחה ברשתות: ipsec ו-ssl/tls. וירוסים ותולעים. מחשוב אמין (trusted computing).
מועדי בחינות 02/2013 , 2013/2014 אביב תשע"ד
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ד 23.07.2014 א
  ב 20.10.2014 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2013 , 2013/2014 אביב תשע"ד
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
9 טאוב 10:30-12:30 ד פרופ. ביהם אלי הרצאה 10 11
708 אולמן 14:30-15:30 ד   תרגול 11
 
9 טאוב 10:30-12:30 ד פרופ. ביהם אלי הרצאה 10 12
3 טאוב 09:30-10:30 ה   תרגול 12
 
9 טאוב 10:30-12:30 ד פרופ. ביהם אלי הרצאה 10 13
3 טאוב 12:30-13:30 ב   תרגול 13


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2013 , 2013/2014 חורף תשע"ד

נערך בתאריך 18/04/2014 בשעה 16:21:49