מקצוע מידע על מקצוע : הגנה במערכות מתוכנתות - 236350 (Current)

236350 - הגנה במערכות מתוכנתות
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  234123 מערכות הפעלה       מקצועות קדם


הגנה על מחשבים ואבטחת מידע. עקרונות תכן בסיסיים. יסודות: סודיות, פרטיות, שלמות, אימות מקור. רקע בקריפטוגרפיה. פרוטוקולי הזדהות ובקרת כניסה. הגנה על רשתות מחשבים. firewalls. אבטחת תקשורת אלחוטית (wep וחולשותיה). פרוטוקולי אבטחה ברשתות: ipsec ו-ssl/tls. וירוסים ותולעים. מחשוב אמין (trusted computing).
מועדי בחינות 01/2015 , 2015/2016 חורף תשע"ו
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ג 16.02.2016 א
  ו 11.03.2016 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2015 , 2015/2016 חורף תשע"ו
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
2 טאוב 10:30-12:30 ד ד"ר נקבלי גבריאל הרצאה 10 11
6 טאוב 14:30-15:30 ד גב ליבשיץ אסתר תרגול 11
 
2 טאוב 10:30-12:30 ד ד"ר נקבלי גבריאל הרצאה 10 12
6 טאוב 09:30-10:30 ב מר מוריאני ג'ליל תרגול 12
 
2 טאוב 10:30-12:30 ד ד"ר נקבלי גבריאל הרצאה 10 13
201 אולמן 16:30-17:30 ד מר מוריאני ג'ליל תרגול 13


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2014 , 2014/2015 אביב תשע"ה

נערך בתאריך 02/12/2015 בשעה 03:27:35