מקצוע מידע על מקצוע : הגנה במערכות מתוכנתות - 236350 (Current)

236350 - הגנה במערכות מתוכנתות
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  234123 מערכות הפעלה       מקצועות קדם


הגנה על מחשבים ואבטחת מידע. עקרונות תכן בסיסיים. יסודות: סודיות, פרטיות, שלמות, אימות מקור. רקע בקריפטוגרפיה. פרוטוקולי הזדהות ובקרת כניסה. הגנה על רשתות מחשבים. firewalls. אבטחת תקשורת אלחוטית (wep וחולשותיה). פרוטוקולי אבטחה ברשתות: ipsec ו-ssl/tls. וירוסים ותולעים. מחשוב אמין (trusted computing).
מועדי בחינות 02/2015 , 2015/2016 אביב תשע"ו
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ה 21.07.2016 א
  ג 27.09.2016 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2015 , 2015/2016 אביב תשע"ו
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
9 טאוב 12:30-14:30 א מר שולמן עמיחי הרצאה 10 11
6 טאוב 15:30-16:30 א גב ליבשיץ אסתר תרגול 11
 
9 טאוב 12:30-14:30 א מר שולמן עמיחי הרצאה 10 12
3 טאוב 14:30-15:30 ב מר מוריאני ג'ליל תרגול 12
 
9 טאוב 12:30-14:30 א מר שולמן עמיחי הרצאה 10 13
6 טאוב 14:30-15:30 ד מר מוריאני ג'ליל תרגול 13


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2015 , 2015/2016 חורף תשע"ו

נערך בתאריך 27/05/2016 בשעה 11:21:26