מקצוע מידע על מקצוע : מכניקת זורמים סביבתית - 016206 (Current)

016206 - מכניקת זורמים סביבתית
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      2 2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  014211 מכניקת זורמים       מקצועות קדם
 
  106101 מבוא למכניקת זורמים       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
  196101 מבוא למכניקת זורמים      
 
  016201 הידרודינמיקה       מקצועות מכילים
  016202 זורמים ממשיים      


קינמטיקה: טנסור קצב העיבור, טנסור הערבוליות, קווי ערבול וצירקולציה. מאמצים בשדה זרימה: נוזלים ניוטוניים ולא ניוטוניים. גישות לאגראנג' ואוילר: מערכת ונפח בקרה, משוואות שימור, קירוב בוסינסק. זרימה צמיגה: משוואות נאוויה-סטוקס, אופי המשוואות, פתרונות מדויקים ונומריים. תיאוריית הזרימה הפוטנציאלית: שימושי תורת הפונקציות, שיטות פתרון אנליטיות ונומריות. מבוא לזרימה טורבולנטית: משוואות שימור ממוצעות, דיפוזיה טורבולנטית, אנלוגית רנולדס. שכבות גבול: תיאורית שכבת הגבול, שכבות גבול למינריות וטורבולנטיות, שימושים למעבר חום ודיפוזיה. זרימות אופייניות בנושאי הנדסת הסביבה ומשאבי מים: זרימות במובילים, זרימות אטמוספריות, זרימות ימיות ואוקייניות, זרימות בסביבה נקבובית.
מועדי בחינות 01/2017 , 2017/2018 חורף תשע"ח
חדר בניין שעת בחינה יום תאריך מועד
302 רבין 09:00-12:00 ג 20.02.2018 א
      ב 19.03.2018 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2017 , 2017/2018 חורף תשע"ח
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
510 רבין 08:30-10:30 ב פרופ/ח שביט אורי הרצאה 10 11
510 רבין 10:30-12:30 ב מר אשר שי תרגול 11


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1984 john wiley and sons ronald l. panton incompessible flow

נערך בתאריך 17/12/2017 בשעה 15:36:21