מקצוע מידע על מקצוע : תהליכים פיסיקליים באסטרופיסיקה - 117118

117118 - תהליכים פיסיקליים באסטרופיסיקה
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4       3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  115203 פיסיקה קוונטית 1   (   מקצועות קדם
) 115211 פיסיקה סטטיסטית ותרמית ו -    
 
  116130 מבוא לאסטרופיסיקה וקוסמולוגיה       מקצועות צמודים
 
  118118 תהליכים פיסיקליים באסטרופיסיקה       מקצועות זהים
  118126 תהליכים פיסיקליים באסטרופיסיקה      


התנאים הפיסיקליים במערכות אסטרופיסיקליות. תהליכים תרמודינמיים: משוואות מצב, ניוון, יוניזציה ורקומבינציה. תהליכים קרינתיים: פליטה ובליעה של רצף, פיזור, משוואת מעבר קרינה, קרית סינכרוטרון, יצירת קוים ספקטרליים (בעליה ופליטה). זרימה ופלסמה: זורמים אידיאליים, צמיגות, קלי קול, גלי הלם ופיצוצים, אי יציבויות הידרודינמיות, פלסמה קרה וחמה, מגנט והידרודינמיקה, גלי אלפן. דינמיקה גרוויטציונית: מערכות רצף עם גרוויטציה עצמית, מערכות חסרות התנגשויות במצב עמיד, אבולוציה התנגשותית ודינמית. ריאקציות גרעיניות ויצירת יסודות כבדים: חתך פעולה לריאקציות תרמוגרעיניות בפלסמה, שלבי בערה גרעינית עיקריים, תהליכי לכידת נויטרונים, נוקלאוסינטזה.


נערך בתאריך 21/01/2018 בשעה 20:12:55