מקצוע מידע על מקצוע : גרפיקה הנדסית 1א" - 104908

104908 - גרפיקה הנדסית 1א'
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4     2 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  014008 מידע גרפי הנדסי       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  015009 שרטוט הנדסי בהנ. חקלאית      


שיטות הטלה, הטלה ניצבת. חוקי היסוד של ההטלה הניצבת. נקודה, ישר, מישור. ישרים נחתכים, מקבילים, מצטלבים. ניצבות ודיקור. גדלים אמיתיים. הגוף: היטלי גופים וצורות גיאומטריות מרחביות. אקסונומטריה. רישומי יד של גופים בהיטלים ובאקסונומטריה. ראשי פרקים של פריסות וחדירות בטכניקה ובמבנים. הערה: בבחינה מותר יהיה להשתמש בכל חומר עזר חוץ מתרגילים פתורים.


נערך בתאריך 18/03/2018 בשעה 03:43:11