מקצוע מידע על מקצוע : שרטוט טכני א - 104901

104901 - שרטוט טכני א
נקודות
זיכוי
2.5
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
2   3 2 1 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104902 גיאומטריה תאורית       מקצועות קדם
 
  030002 שרטוט טכני מ       מקצועות ללא זיכוי נוסף
 
  084150 שרטוט אוירונוטי       מקצועות מכילים


כללי השימוש בכלי סרטוט. תקני סרטוט. עקומים שימושיים במכניקה. חבורי קשתות. כתיב תקני עברי ולטיני. תרשימים להכנת סרטוט. סרטוט של גופים גיאומטריים תאור חלקי מכונות פשוטים, מדידת החלקים, כללי מתן המידות בסרטוט. אקסונומטריה של חלקים. חתכים פשוטים, מדורגים ומסובכים. היטלי עזר. סרטוט חלקי מכונות מסובכים. הברגות תקניות ומיוחדות, תאורן בסרטוטים תאור קפיצים, מיסבים, גלגלי שיניים וכו'. סרטוטי עבודה וסרטוטי הרכבה. סימון סבולות, אפיצויות ומירקם משטחים. רשימת החלקים, סימונם בסרטוט. קריאת סרטוטי מכונות מסובכים. הערה: בבחינה מותר יהיה להשתמש בכל חומר עזר חוץ מתרגילים פתורים.


נערך בתאריך 18/03/2018 בשעה 03:44:28