מקצוע מידע על מקצוע : מבוא לכלכלה - 094591 (Current)

094591 - מבוא לכלכלה
נקודות
זיכוי
3.5
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104003 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1       מקצועות קדם
  104010 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1מ'     או
 
  094592 כלכלה למדעי ההתנהגות והניהול       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  094593 כלכלה ומימון למהנדסים      
  094594 עקרונות הכלכלה למהנדסים      
 
  094501 מבוא לכלכלה - מיקרו       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
  094511 מבוא לכלכלה - מאקרו      
 
  096501 כלכלה למהנדסי מערכות       מקצועות מכילים


בקוש והצע: שווי המשקל בשוק, מדיניות הממשלה בתחום המיקרו והשפעתה על שווי המשקל. פונקצית העלויות וגזירת עקומת ההצע. התנהגות בתנאי שוק שונים: מונופול ותחרות בלתי משוכללת. המשק הלאומי: החשבונות הלאומיים. קביעת התוצר המקומי במשק. שער הריבית והשפעתו על ההשקעה. הבקוש לכסף. הבנקים המסחריים, הבנק המרכזי והצע הכסף. שווי משקל בשוק הכסף ושווי משקל כללי. מדיניות הממשלה בתחום המאקרו והשפעתה על התוצר, שער הריבית ושעור האינפלציה.
מועדי בחינות 02/2016 , 2016/2017 אביב תשע"ז
חדר בניין שעת בחינה יום תאריך מועד
301
302
303
304
305
306
307
309
310
311
500
501
502
503
504
505
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
09:00-12:00 ה 20.07.2017 א
      א 15.10.2017 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2016 , 2016/2017 אביב תשע"ז
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
235 ה.אויר 14:30-17:30 א פרופ/ח סמורודינסקי רן הרצאה 10 11
204 אולמן 10:30-11:30 ד גב קוגוס איילת תרגול 11
 
235 ה.אויר 14:30-17:30 א פרופ/ח סמורודינסקי רן הרצאה 10 12
307 אולמן 11:30-12:30 ד גב קוגוס איילת תרגול 12
 
235 ה.אויר 14:30-17:30 א פרופ/ח סמורודינסקי רן הרצאה 10 13
202 אולמן 13:30-14:30 ג גב יהודה דוידוב איבט תרגול 13
 
343 פישבך 10:30-13:30 ב ד"ר רגב-טייטלר שרון הרצאה 20 21
152 בלומפילד 14:30-15:30 ב מר דנינו גל תרגול 21
 
343 פישבך 10:30-13:30 ב ד"ר רגב-טייטלר שרון הרצאה 20 22
152 בלומפילד 15:30-16:30 ב מר דנינו גל תרגול 22
 
343 פישבך 10:30-13:30 ב ד"ר רגב-טייטלר שרון הרצאה 20 23
250 דייויס 14:30-15:30 ד גב קוגוס איילת תרגול 23
 
        פרופ/ח סמורודינסקי רן הרצאה 60 69
          תרגול 69


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר בתכנון מידע סמסטריאלי לסמסטר 03/2016 , 2016/2017 קיץ תשע"ז
סמסטר בתכנון מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2017 , 2017/2018 חורף תשע"ח
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2016 , 2016/2017 חורף תשע"ז

נערך בתאריך 25/06/2017 בשעה 06:41:58