מקצוע מידע על מקצוע : מבוא לכלכלה - 094591 (Current)

094591 - מבוא לכלכלה
נקודות
זיכוי
3.5
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104003 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1       מקצועות קדם
  104010 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1מ'     או
 
  094592 כלכלה למדעי ההתנהגות והניהול       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  094593 כלכלה ומימון למהנדסים      
  094594 עקרונות הכלכלה למהנדסים      
 
  094501 מבוא לכלכלה - מיקרו       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
  094511 מבוא לכלכלה - מאקרו      
 
  096501 כלכלה למהנדסי מערכות       מקצועות מכילים


בקוש והצע: שווי המשקל בשוק, מדיניות הממשלה בתחום המיקרו והשפעתה על שווי המשקל. פונקצית העלויות וגזירת עקומת ההצע. התנהגות בתנאי שוק שונים: מונופול ותחרות בלתי משוכללת. המשק הלאומי: החשבונות הלאומיים. קביעת התוצר המקומי במשק. שער הריבית והשפעתו על ההשקעה. הבקוש לכסף. הבנקים המסחריים, הבנק המרכזי והצע הכסף. שווי משקל בשוק הכסף ושווי משקל כללי. מדיניות הממשלה בתחום המאקרו והשפעתה על התוצר, שער הריבית ושעור האינפלציה.
מועדי בחינות 02/2014 , 2014/2015 אביב תשע"ה
חדר בניין שעת בחינה יום תאריך מועד
503
504
505
506
600
601
602
603
604
605
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
09:00-12:00 ג 14.07.2015 א
      ד 07.10.2015 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2014 , 2014/2015 אביב תשע"ה
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
215 נהול 09:30-12:30 ה ד"ר רגב-טייטלר שרון הרצאה 10 11
152 בלומפילד 10:30-11:30 א גב ברונדווין אלינור תרגול 11
 
215 נהול 09:30-12:30 ה ד"ר רגב-טייטלר שרון הרצאה 10 12
214 נהול 15:30-16:30 ב גב ברונדווין אלינור תרגול 12
 
215 נהול 09:30-12:30 ה ד"ר רגב-טייטלר שרון הרצאה 10 13
152 בלומפילד 11:30-12:30 א גב ברונדווין אלינור תרגול 13
 
215 נהול 09:30-12:30 ה ד"ר רגב-טייטלר שרון הרצאה 10 14
152 בלומפילד 12:30-13:30 ג מר דנינו גל תרגול 14
 
215 נהול 09:30-12:30 ה ד"ר רגב-טייטלר שרון הרצאה 10 16
152 בלומפילד 13:30-14:30 ה מר בן-חקון אליקים תרגול 16
 
112 נהול 11:30-14:30 ג גב קוגוס איילת הרצאה 20 21
151 בלומפילד 12:30-13:30 ב גב קוגוס איילת תרגול 21
 
112 נהול 11:30-14:30 ג גב קוגוס איילת הרצאה 20 22
151 בלומפילד 11:30-12:30 ב גב קוגוס איילת תרגול 22
 
112 נהול 11:30-14:30 ג גב קוגוס איילת הרצאה 20 23
214 נהול 16:30-17:30 ב גב ברונדווין אלינור תרגול 23
 
112 נהול 11:30-14:30 ג גב קוגוס איילת הרצאה 20 24
152 בלומפילד 15:30-16:30 ג מר דנינו גל תרגול 24
 
112 נהול 11:30-14:30 ג גב קוגוס איילת הרצאה 20 26
152 בלומפילד 12:30-13:30 ה מר בן-חקון אליקים תרגול 26


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר בתכנון מידע סמסטריאלי לסמסטר 03/2014 , 2014/2015 קיץ תשע"ה
סמסטר בתכנון מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2015 , 2015/2016 חורף תשע"ו
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2014 , 2014/2015 חורף תשע"ה

נערך בתאריך 06/07/2015 בשעה 05:47:35