מקצוע מידע על מקצוע : מבוא לכלכלה - 094591 (Current)

094591 - מבוא לכלכלה
נקודות
זיכוי
3.5
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104003 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1       מקצועות קדם
  104010 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1מ'     או
 
  094592 כלכלה למדעי ההתנהגות והניהול       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  094593 כלכלה ומימון למהנדסים      
  094594 עקרונות הכלכלה למהנדסים      
 
  094501 מבוא לכלכלה - מיקרו       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
  094511 מבוא לכלכלה - מאקרו      
 
  096501 כלכלה למהנדסי מערכות       מקצועות מכילים


בקוש והצע: שווי המשקל בשוק, מדיניות הממשלה בתחום המיקרו והשפעתה על שווי המשקל. פונקצית העלויות וגזירת עקומת ההצע. התנהגות בתנאי שוק שונים: מונופול ותחרות בלתי משוכללת. המשק הלאומי: החשבונות הלאומיים. קביעת התוצר המקומי במשק. שער הריבית והשפעתו על ההשקעה. הבקוש לכסף. הבנקים המסחריים, הבנק המרכזי והצע הכסף. שווי משקל בשוק הכסף ושווי משקל כללי. מדיניות הממשלה בתחום המאקרו והשפעתה על התוצר, שער הריבית ושעור האינפלציה.


הערות
קבו תרגול 15 ו 25- יפתחו בהתאם לצורך
מועדי בחינות 02/2014 , 2014/2015 אביב תשע"ה
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ג 14.07.2015 א
  ד 07.10.2015 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2014 , 2014/2015 אביב תשע"ה
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    09:30-12:30 ה ד"ר רגב-טייטלר שרון הרצאה 10 11
    10:30-11:30 א גב ברונדווין אלינור תרגול 11
 
    09:30-12:30 ה ד"ר רגב-טייטלר שרון הרצאה 10 12
    15:30-16:30 ב גב ברונדווין אלינור תרגול 12
 
    09:30-12:30 ה ד"ר רגב-טייטלר שרון הרצאה 10 13
    11:30-12:30 א גב ברונדווין אלינור תרגול 13
 
    09:30-12:30 ה ד"ר רגב-טייטלר שרון הרצאה 10 14
    12:30-13:30 ג   תרגול 14
 
    09:30-12:30 ה ד"ר רגב-טייטלר שרון הרצאה 10 15
    13:30-14:30 א   תרגול 15
 
    09:30-12:30 ה ד"ר רגב-טייטלר שרון הרצאה 10 16
    13:30-14:30 ה מר בן-חקון אליקים תרגול 16
 
    11:30-14:30 ג גב קוגוס איילת הרצאה 20 21
    12:30-13:30 ב גב קוגוס איילת תרגול 21
 
    11:30-14:30 ג גב קוגוס איילת הרצאה 20 22
    11:30-12:30 ב גב קוגוס איילת תרגול 22
 
    11:30-14:30 ג גב קוגוס איילת הרצאה 20 23
    16:30-17:30 ב גב ברונדווין אלינור תרגול 23
 
    11:30-14:30 ג גב קוגוס איילת הרצאה 20 24
    15:30-16:30 ג   תרגול 24
 
    11:30-14:30 ג גב קוגוס איילת הרצאה 20 25
    14:30-15:30 א   תרגול 25
 
    11:30-14:30 ג גב קוגוס איילת הרצאה 20 26
    12:30-13:30 ה מר בן-חקון אליקים תרגול 26


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2014 , 2014/2015 חורף תשע"ה

נערך בתאריך 31/01/2015 בשעה 21:06:50