מקצוע מידע על מקצוע : מבוא לכלכלה - 094591 (Current)

094591 - מבוא לכלכלה
נקודות
זיכוי
3.5
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104003 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1       מקצועות קדם
  104010 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1מ'     או
 
  094592 כלכלה למדעי ההתנהגות והניהול       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  094593 כלכלה ומימון למהנדסים      
  094594 עקרונות הכלכלה למהנדסים      
 
  094501 מבוא לכלכלה - מיקרו       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
  094511 מבוא לכלכלה - מאקרו      
 
  096501 כלכלה למהנדסי מערכות       מקצועות מכילים


בקוש והצע: שווי המשקל בשוק, מדיניות הממשלה בתחום המיקרו והשפעתה על שווי המשקל. פונקצית העלויות וגזירת עקומת ההצע. התנהגות בתנאי שוק שונים: מונופול ותחרות בלתי משוכללת. המשק הלאומי: החשבונות הלאומיים. קביעת התוצר המקומי במשק. שער הריבית והשפעתו על ההשקעה. הבקוש לכסף. הבנקים המסחריים, הבנק המרכזי והצע הכסף. שווי משקל בשוק הכסף ושווי משקל כללי. מדיניות הממשלה בתחום המאקרו והשפעתה על התוצר, שער הריבית ושעור האינפלציה.
מועדי בחינות 01/2015 , 2015/2016 חורף תשע"ו
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ו 05.02.2016 א
  ה 03.03.2016 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2015 , 2015/2016 חורף תשע"ו
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
1 טאוב 10:30-13:30 ג גב קוגוס איילת הרצאה 10 11
282 דיוויס 11:30-12:30 ד גב קוגוס איילת תרגול 11
 
1 טאוב 10:30-13:30 ג גב קוגוס איילת הרצאה 10 12
281 דיוויס 16:30-17:30 א גב ברונדווין אלינור תרגול 12
 
1 טאוב 10:30-13:30 ג גב קוגוס איילת הרצאה 10 13
281 דיוויס 17:30-18:30 א גב ברונדווין אלינור תרגול 13
 
1 טאוב 10:30-13:30 ג גב קוגוס איילת הרצאה 10 14
281 דיוויס 09:30-10:30 ב גב ברונדווין אלינור תרגול 14
 
1 טאוב 10:30-13:30 ג גב קוגוס איילת הרצאה 10 15
281 דיוויס 10:30-11:30 ב גב ברונדווין אלינור תרגול 15
 
282 דיוויס 10:30-13:30 ב פרופ/ח סמורודינסקי רן הרצאה 20 21
281 דיוויס 10:30-11:30 ד גב קוגוס איילת תרגול 21
 
282 דיוויס 10:30-13:30 ב פרופ/ח סמורודינסקי רן הרצאה 20 22
281 דיוויס 16:30-17:30 ד גב שמש אלישבע תרגול 22
 
282 דיוויס 10:30-13:30 ב פרופ/ח סמורודינסקי רן הרצאה 20 23
281 דיוויס 17:30-18:30 ד גב שמש אלישבע תרגול 23
 
282 דיוויס 10:30-13:30 ב פרופ/ח סמורודינסקי רן הרצאה 20 24
    08:30-09:30 ה מר דנינו גל תרגול 24
 
282 דיוויס 10:30-13:30 ב פרופ/ח סמורודינסקי רן הרצאה 20 25
    09:30-10:30 ה מר דנינו גל תרגול 25


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 03/2014 , 2014/2015 קיץ תשע"ה
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2014 , 2014/2015 אביב תשע"ה

נערך בתאריך 07/10/2015 בשעה 11:03:29