מקצוע מידע על מקצוע : מבוא לכלכלה - 094591 (Current)

094591 - מבוא לכלכלה
נקודות
זיכוי
3.5
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104003 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1       מקצועות קדם
  104010 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1מ'     או
 
  094592 כלכלה למדעי ההתנהגות והניהול       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  094593 כלכלה ומימון למהנדסים      
  094594 עקרונות הכלכלה למהנדסים      
 
  094501 מבוא לכלכלה - מיקרו       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
  094511 מבוא לכלכלה - מאקרו      
 
  096501 כלכלה למהנדסי מערכות       מקצועות מכילים


בקוש והצע: שווי המשקל בשוק, מדיניות הממשלה בתחום המיקרו והשפעתה על שווי המשקל. פונקצית העלויות וגזירת עקומת ההצע. התנהגות בתנאי שוק שונים: מונופול ותחרות בלתי משוכללת. המשק הלאומי: החשבונות הלאומיים. קביעת התוצר המקומי במשק. שער הריבית והשפעתו על ההשקעה. הבקוש לכסף. הבנקים המסחריים, הבנק המרכזי והצע הכסף. שווי משקל בשוק הכסף ושווי משקל כללי. מדיניות הממשלה בתחום המאקרו והשפעתה על התוצר, שער הריבית ושעור האינפלציה.


הערות
השיעור הראשון בהרצאה 20 - 26.10.14
יתקיים באודיטוריום ,1 בניין מכונות
החדש ע"ש דן קאהן
מועדי בחינות 01/2014 , 2014/2015 חורף תשע"ה
חדר בניין שעת בחינה יום תאריך מועד
600
601
602
603
604
605
606
701
702
703
704
705
706
707
708
709
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
09:00-12:00 ו 06.02.2015 א
      א 08.03.2015 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2014 , 2014/2015 חורף תשע"ה
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
9 בלומפילד 10:30-13:30 ג גב קוגוס איילת הרצאה 10 11
153 בלומפילד 11:30-12:30 ב גב קוגוס איילת תרגול 11
 
9 בלומפילד 10:30-13:30 ג גב קוגוס איילת הרצאה 10 12
424 בלומפילד 16:30-17:30 א מר בן-חקון אליקים תרגול 12
 
9 בלומפילד 10:30-13:30 ג גב קוגוס איילת הרצאה 10 13
424 בלומפילד 17:30-18:30 א מר בן-חקון אליקים תרגול 13
 
9 בלומפילד 10:30-13:30 ג גב קוגוס איילת הרצאה 10 14
215 נהול 09:30-10:30 ב גב ברונדווין אלינור תרגול 14
 
9 בלומפילד 10:30-13:30 ג גב קוגוס איילת הרצאה 10 15
215 נהול 10:30-11:30 ב גב ברונדווין אלינור תרגול 15
 
9 בלומפילד 09:30-12:30 א ד"ר רגב-טייטלר שרון הרצאה 20 21
153 בלומפילד 12:30-13:30 ב גב קוגוס איילת תרגול 21
 
9 בלומפילד 09:30-12:30 א ד"ר רגב-טייטלר שרון הרצאה 20 22
153 בלומפילד 16:30-17:30 ד מר עייש אבישי תרגול 22
 
9 בלומפילד 09:30-12:30 א ד"ר רגב-טייטלר שרון הרצאה 20 23
151 בלומפילד 17:30-18:30 ד מר עייש אבישי תרגול 23
 
9 בלומפילד 09:30-12:30 א ד"ר רגב-טייטלר שרון הרצאה 20 24
112 נהול 08:30-09:30 ה גב ברונדווין אלינור תרגול 24
 
9 בלומפילד 09:30-12:30 א ד"ר רגב-טייטלר שרון הרצאה 20 25
112 נהול 09:30-10:30 ה גב ברונדווין אלינור תרגול 25


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר בתכנון מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2014 , 2014/2015 אביב תשע"ה
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 03/2013 , 2013/2014 קיץ תשע"ד
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2013 , 2013/2014 אביב תשע"ד

נערך בתאריך 22/12/2014 בשעה 23:57:06