מקצוע מידע על מקצוע : מבוא לכלכלה - 094591 (Current)

094591 - מבוא לכלכלה
נקודות
זיכוי
3.5
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104003 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1       מקצועות קדם
  104010 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1מ'     או
 
  094592 כלכלה למדעי ההתנהגות והניהול       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  094593 כלכלה ומימון למהנדסים      
  094594 עקרונות הכלכלה למהנדסים      
 
  094501 מבוא לכלכלה - מיקרו       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
  094511 מבוא לכלכלה - מאקרו      
 
  096501 כלכלה למהנדסי מערכות       מקצועות מכילים


בקוש והצע: שווי המשקל בשוק, מדיניות הממשלה בתחום המיקרו והשפעתה על שווי המשקל. פונקצית העלויות וגזירת עקומת ההצע. התנהגות בתנאי שוק שונים: מונופול ותחרות בלתי משוכללת. המשק הלאומי: החשבונות הלאומיים. קביעת התוצר המקומי במשק. שער הריבית והשפעתו על ההשקעה. הבקוש לכסף. הבנקים המסחריים, הבנק המרכזי והצע הכסף. שווי משקל בשוק הכסף ושווי משקל כללי. מדיניות הממשלה בתחום המאקרו והשפעתה על התוצר, שער הריבית ושעור האינפלציה.
מועדי בחינות 02/2013 , 2013/2014 אביב תשע"ד
שעת בחינה יום תאריך מועד
  א 13.07.2014 א
  ב 29.09.2014 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2013 , 2013/2014 אביב תשע"ד
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
9 בלומפילד 08:30-11:30 ה ד"ר רגב-טייטלר שרון הרצאה 10 11
203 אולמן 13:30-14:30 ב גב קוגוס איילת תרגול 11
 
9 בלומפילד 08:30-11:30 ה ד"ר רגב-טייטלר שרון הרצאה 10 12
112 נהול 15:30-16:30 ב גב ברונדוויין אלינור תרגול 12
 
9 בלומפילד 08:30-11:30 ה ד"ר רגב-טייטלר שרון הרצאה 10 13
153 בלומפילד 11:30-12:30 א גב ברונדוויין אלינור תרגול 13
 
9 בלומפילד 08:30-11:30 ה ד"ר רגב-טייטלר שרון הרצאה 10 14
203 אולמן 12:30-13:30 ג מר דגן שגיא תרגול 14
 
9 בלומפילד 08:30-11:30 ה ד"ר רגב-טייטלר שרון הרצאה 10 15
703 אולמן 13:30-14:30 א גורודסקי שי תרגול 15
 
9 בלומפילד 08:30-11:30 ה ד"ר רגב-טייטלר שרון הרצאה 10 16
151 בלומפילד 11:30-12:30 ה מר בן-חקון אליקים תרגול 16
 
9 בלומפילד 11:30-14:30 ג גב קוגוס איילת הרצאה 20 21
204 אולמן 12:30-13:30 ב גב קוגוס איילת תרגול 21
 
9 בלומפילד 11:30-14:30 ג גב קוגוס איילת הרצאה 20 22
153 בלומפילד 11:30-12:30 ב גב ברונדוויין אלינור תרגול 22
 
9 בלומפילד 11:30-14:30 ג גב קוגוס איילת הרצאה 20 23
112 נהול 16:30-17:30 ב גב ברונדוויין אלינור תרגול 23
 
9 בלומפילד 11:30-14:30 ג גב קוגוס איילת הרצאה 20 24
151 בלומפילד 15:30-16:30 ג מר דגן שגיא תרגול 24
 
9 בלומפילד 11:30-14:30 ג גב קוגוס איילת הרצאה 20 25
708 אולמן 14:30-15:30 א גורודסקי שי תרגול 25
 
9 בלומפילד 11:30-14:30 ג גב קוגוס איילת הרצאה 20 26
151 בלומפילד 12:30-13:30 ה מר בן-חקון אליקים תרגול 26


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2013 , 2013/2014 חורף תשע"ד

נערך בתאריך 25/04/2014 בשעה 06:41:06