מקצוע מידע על מקצוע : מבוא לכלכלה - 094591 (Current)

094591 - מבוא לכלכלה
נקודות
זיכוי
3.5
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104003 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1       מקצועות קדם
  104010 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1מ'     או
 
  094592 כלכלה למדעי ההתנהגות והניהול       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  094593 כלכלה ומימון למהנדסים      
  094594 עקרונות הכלכלה למהנדסים      
 
  094501 מבוא לכלכלה - מיקרו       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
  094511 מבוא לכלכלה - מאקרו      
 
  096501 כלכלה למהנדסי מערכות       מקצועות מכילים


בקוש והצע: שווי המשקל בשוק, מדיניות הממשלה בתחום המיקרו והשפעתה על שווי המשקל. פונקצית העלויות וגזירת עקומת ההצע. התנהגות בתנאי שוק שונים: מונופול ותחרות בלתי משוכללת. המשק הלאומי: החשבונות הלאומיים. קביעת התוצר המקומי במשק. שער הריבית והשפעתו על ההשקעה. הבקוש לכסף. הבנקים המסחריים, הבנק המרכזי והצע הכסף. שווי משקל בשוק הכסף ושווי משקל כללי. מדיניות הממשלה בתחום המאקרו והשפעתה על התוצר, שער הריבית ושעור האינפלציה.
מועדי בחינות 02/2015 , 2015/2016 אביב תשע"ו
חדר בניין שעת בחינה יום תאריך מועד
601
602
603
604
605
701
702
703
704
705
706
707
708
709
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
09:00-12:00 ג 12.07.2016 א
      ב 19.09.2016 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2015 , 2015/2016 אביב תשע"ו
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
305 אולמן 09:30-12:30 א ד"ר רגב-טייטלר שרון הרצאה 10 11
301 אולמן 10:30-11:30 ד גב קוגוס איילת תרגול 11
 
305 אולמן 09:30-12:30 א ד"ר רגב-טייטלר שרון הרצאה 10 12
301 אולמן 11:30-12:30 ד גב קוגוס איילת תרגול 12
 
305 אולמן 09:30-12:30 א ד"ר רגב-טייטלר שרון הרצאה 10 13
301 אולמן 13:30-14:30 ג גב קוגוס איילת תרגול 13
 
1 ח.בניה 10:30-13:30 ב פרופ/ח סמורודינסקי רן הרצאה 20 21
211 אולמן 14:30-15:30 ב גב ברונדווין אלינור תרגול 21
 
1 ח.בניה 10:30-13:30 ב פרופ/ח סמורודינסקי רן הרצאה 20 22
211 אולמן 15:30-16:30 ב גב ברונדווין אלינור תרגול 22
 
1 ח.בניה 10:30-13:30 ב פרופ/ח סמורודינסקי רן הרצאה 20 23
303 אולמן 14:30-15:30 ג מר דנינו גל תרגול 23


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר בתכנון מידע סמסטריאלי לסמסטר 03/2015 , 2015/2016 קיץ תשע"ו
סמסטר בתכנון מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2016 , 2016/2017 חורף תשע"ז
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2015 , 2015/2016 חורף תשע"ו

נערך בתאריך 30/06/2016 בשעה 18:27:17