מקצוע מידע על מקצוע : מבוא לסטטיסטיקה - 094423 (Current)

094423 - מבוא לסטטיסטיקה
נקודות
זיכוי
3.5
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4     1 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  094411 הסתברות ת'       מקצועות קדם
  094412 הסתברות מ     או
  104034 מבוא להסתברות ח'     או
 
  094490 הסתברות וסטטיסטיקה להנדסה ומדעים       מקצועות ללא זיכוי נוסף
 
  094429 סטטיסטיקה למדעי החברה 2       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
  094480 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה      
  094481 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה      
  094493 סטטיסטיקה להנ. ביו-רפואית      


סטטיסטיקה תיאורית ושיטות גרפיות. יסודות דגימה. אמידה נקודתית, רווחי סמך ובדיקת השערות. בדיקת טיב התאמה ואי תלות. רגרסיה לינארית פשוטה ומרובה.
מועדי בחינות 02/2016 , 2016/2017 אביב תשע"ז
חדר בניין שעת בחינה יום תאריך מועד
600
601
602
603
604
605
606
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
09:00-12:00 ד 26.07.2017 א
      ד 18.10.2017 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2016 , 2016/2017 אביב תשע"ז
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
216 נהול 09:30-11:30 ב ד"ר בוגומולוב מרינה הרצאה 10 11
216 נהול 13:30-14:30 ב
151 בלומפילד 08:30-09:30 ה גב באומר גיל תרגול 11
 
216 נהול 09:30-11:30 ב ד"ר בוגומולוב מרינה הרצאה 10 12
216 נהול 13:30-14:30 ב
151 בלומפילד 11:30-12:30 ד גב בורדו נדיה תרגול 12
 
216 נהול 10:30-12:30 א גב בורדו נדיה הרצאה 20 21
216 נהול 13:30-14:30 א
151 בלומפילד 09:30-10:30 ה גב באומר גיל תרגול 21
 
216 נהול 10:30-12:30 א גב בורדו נדיה הרצאה 20 22
216 נהול 13:30-14:30 א
153 בלומפילד 15:30-16:30 ד גב בורדו נדיה תרגול 22
 
        ד"ר בוגומולוב מרינה הרצאה 60 69
          תרגול 69


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר בתכנון מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2017 , 2017/2018 חורף תשע"ח
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2016 , 2016/2017 חורף תשע"ז

נערך בתאריך 25/06/2017 בשעה 06:44:15