מקצוע מידע על מקצוע : מבוא לסטטיסטיקה - 094423 (Current)

094423 - מבוא לסטטיסטיקה
נקודות
זיכוי
3.5
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4     1 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  094411 הסתברות ת'       מקצועות קדם
  094412 הסתברות מ     או
  104034 מבוא להסתברות ח'     או
 
  094490 הסתברות וסטטיסטיקה להנדסה ומדעים       מקצועות ללא זיכוי נוסף
 
  094429 סטטיסטיקה למדעי החברה 2       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
  094480 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה      
  094481 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה      
  094493 סטטיסטיקה להנ. ביו-רפואית      


סטטיסטיקה תיאורית ושיטות גרפיות. יסודות דגימה. אמידה נקודתית, רווחי סמך ובדיקת השערות. בדיקת טיב התאמה ואי תלות. רגרסיה לינארית פשוטה ומרובה.
מועדי בחינות 02/2017 , 2017/2018 אביב תשע"ח
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ה 19.07.2018 א
  ב 15.10.2018 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2017 , 2017/2018 אביב תשע"ח
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    10:30-12:30 ה ד"ר בוגומולוב מרינה הרצאה 10 11
    14:30-15:30 ה
    15:30-16:30 ה גב בורדו נדיה תרגול 11
 
    10:30-12:30 ה ד"ר בוגומולוב מרינה הרצאה 10 12
    14:30-15:30 ה
    14:30-15:30 ד גב בורדו נדיה תרגול 12
 
    12:30-15:30 א ד"ר שליט אורי הרצאה 20 21
    14:30-15:30 ב גב בורדו נדיה תרגול 21
 
    12:30-15:30 א ד"ר שליט אורי הרצאה 20 22
    15:30-16:30 ד גב בורדו נדיה תרגול 22


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2017 , 2017/2018 חורף תשע"ח

נערך בתאריך 23/01/2018 בשעה 09:41:31