מקצוע מידע על מקצוע : בקרה לא לינארית - 046196

046196 - בקרה לא לינארית
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  044191 מערכות בקרה 1       מקצועות קדם
 
  086312 בקרה לא לינארית       מקצועות ללא זיכוי נוסף


ייצוג מערכות לא-לינאריות על ידי משוואות דיפרנציאליות, מצבי שווי משקל ויציבותם. אנליזה של מערכות בקרה לא-לינאריות במישור המצב ובאמצעות הפונקציה המתארת. השפעת אלמנטים לא-לינאריים בחוג הבקרה, כגון חיכוך קולון וממסרים, תופעות לא לינאריות, כגון מסלול גבולי ( limit cycle ) והחלקה (sliding mode ) . תורת היציבות של ליאפונוב. קריטריון פופוב וקריטריון המעגל. תכן איתן ( robust ) באמצעות בקרת החלקה ובקרת ליאפונוב, שימוש בבקרת רובוטים. מבוא לבקרה מסתגלת ( adaptive ).


הערות
מתרגל ובודק תרגילים : לאטי צחי
מועדי בחינות 02/2011 , 2011/2012 אביב תשע"ב סמסטר
חדר בניין הערות שעת בחינה יום תאריך מועד
404 פישבך   09:00-12:00 א 22.07.2012 א
211 אולמן אולמן 211 גם להארכת זמן...
09:00-12:00 ו 14.09.2012 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2011 , 2011/2012 אביב תשע"ב סמסטר
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
351 בנ.מאייר 08:30-10:30 ג ד"ר ויס חיים הרצאה 10 11
351 בנ.מאייר 10:30-11:30 ג מר לאטי צחי תרגול 11

נערך בתאריך 23/01/2018 בשעה 07:53:33