מקצוע מידע על מקצוע : ממירי מתח ממותגים - 044139

044139 - ממירי מתח ממותגים
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
10     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  044130 אותות ומערכות   (   מקצועות קדם
) 044142 מעגלים אלקטרוניים לינאריים ו -    


ממירים עם ובלי בידוד גלווני להעלאת המתח ולהורדת המתח, אופני עבודה, ניתוח ממירים במצב מתמיד. שיטות סימולציה של מערכות מיתוג. רכיבים מגנטיים. הפסדים במערכות מיתוג, נצילות. יציבות דינאמית של הממירים, חישוב ותכנון רשתות פיצוי. מבוא לאנרגיה "ירוקה", עקרונות מערכות סולאריות.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2016 , 2016/2017 אביב תשע"ז


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2001 klwer erickson r. fundamentals of power electronics

נערך בתאריך 23/11/2017 בשעה 03:26:50