מקצוע מידע על מקצוע : ממירי מתח ממותגים - 044139 (Current)

044139 - ממירי מתח ממותגים
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
10     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  044130 אותות ומערכות   (   מקצועות קדם
) 044142 מעגלים אלקטרוניים לינאריים ו -    


ממירים עם ובלי בידוד גלווני להעלאת המתח ולהורדת המתח, אופני עבודה, ניתוח ממירים במצב מתמיד. שיטות סימולציה של מערכות מיתוג. רכיבים מגנטיים. הפסדים במערכות מיתוג, נצילות. יציבות דינאמית של הממירים, חישוב ותכנון רשתות פיצוי. מבוא לאנרגיה "ירוקה", עקרונות מערכות סולאריות.
מועדי בחינות 02/2017 , 2017/2018 אביב תשע"ח
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ו 13.07.2018 א
  א 07.10.2018 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2017 , 2017/2018 אביב תשע"ח
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
351 בנ.מאייר 08:30-10:30 ב ד"ר זלצר איליה הרצאה 10 11
351 בנ.מאייר 10:30-11:30 ב   תרגול 11


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2001 klwer erickson r. fundamentals of power electronics

נערך בתאריך 20/02/2018 בשעה 17:41:34