הטכניון מכון טכנולוגי לישראלהטכניון מכון טכנולוגי לישראל - בית הספר ללימודי מוסמכים
   דף הבית   |   דבר הדיקן   |   הרשמה   |   טפסים   |   תיזות ומחקרים   |   מועדים חשובים   |   תכניות הלימודים   |   מידע אישי   |   מידע כללי 
  מתעניינים בלימודים
  חדשים
  לומדים
  מלגות, מעונות
  השתלמויות,לימודים וכנסים בחו"ל
  מסיימים
  International Students
  בוגרים
  בתר דוקטורנטים [פוסט-דוקטורנטים]
  מידע למנחה

הודעות

בית הספר לתארים מתקדמים מברך את 849 מקבלי תואר מגיסטר במחזור 2017. טקס הענקת התעודות יתקיים ב-5.6.2017 - באמפי ע"ש קלנר בשעה 18:30. הכניסה לבעלי הזמנות.

 

בית הספר לתארים מתקדמים מברך את 243 מקבלי תואר דוקטור (PhD) במחזור 2017. טקס הענקת התעודות יתקיים ב-29.5.2017 - באמפי ע"ש קלנר בשעה 18:30. הכניסה לבעלי הזמנות.

 

מפגש מתעניינים בתכנית  Start up MBA, בפק' לה. תעשיה וניהול, בניין בלומפילד, חדר 527 - 20.6.17

 

ברכות לזוכי פרס וולף לשנת תשע"ז

 

יום פתוח לתארים מתקדמים בהנדסת תעשיה וניהול - 27.03.17


יום פתוח לתארים מתקדמים בהנדסת מכונות 29.03.17

 

יום פתוח לתארים מתקדמים וכנס חוקרים בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים - 06.04.17

 

יום פתוח לתארים מתקדמים במתמטיקה - 20.04.17

 

יום פתוח לתארים מתקדמים במדעי המחשב ובהנדסת חשמל - 26.4.17

 

 


M.Sc Theses

Department:Aerospace Engineering
Department Web Site: ae-www.technion.ac.il


No. Student's Name Advisors Graduation
Year
Abstracts
Theses Abstract Title
0 Yohan Kamoun 2017 Abstracts
Fictitious Source Method for the Analysis of Noise Level from a Distant Source on Ground with Variable Impedance and Topography
1 Vladimir Tchuiev 2017 Abstracts
Optimal Pursuit with Rapidly Exploring Random Trees
2 Shira Har-Nes 2017 Abstracts
Belief Space Planning for Autonomous Navigation while Modeling Landmark Identification
3 Leeran Yagil 2017 Abstracts
Elastic Deformations Control of Highly Flexible Aircraft in Trimmed Flight and Gust Encounter
4 Nadav Balhance 2017 Abstracts
Cooperative Guidance Law for Intra-salvo Tracking
5 Kfir Arbel 2017 Abstracts
Investigation of the Autorotation of a Cargo Container
6 Yoav Gottlieb 2017 Abstracts
Task Assignment and Motion Planning in the Presence of Obstacles
7 Antony Thomas 2017 Abstracts
Incorporating Data Association Within Belief Space Planning for Robust Autonomous Navigation
8 Joseph Kalyan Raj Isac 2017 Abstracts
On the conversion of an aviation liquid-fuelled gas turbine combustor to natural gas operation
9 Israel Tuval 2016 Abstracts
A Hybrid Computational Method for Dynamic Thermal Analysis in Domains with Thin Layers
10 Tomer Shtark 2016 Abstracts
Tracking a non-cooperative target using a real-time stereovision-based control law
11 Matan Yeger 2016 Abstracts
Tracking in the Presence of Field-of-View Constraints using Probabilistic Data Association
12 Hilla Tor 2016 Abstracts
Laminar flow over a backward-facing step with a wavy- surface bottom
13 Hagit Greenfeld 2016 Abstracts
Prediction of the Burning Rate of a Multi-Modal Oxdizer Composite Propellant
14 Michal Jashinski 2016 Abstracts
Development of Satellite Cluster Flight Algorithms Under Thrusting Errors
15 Sharon Yasovitch 2016 Abstracts
Rapidly Exploring Random Trees for Guidance of Autonomous Vehicles
16 Nitai Stein 2016 Abstracts
Cooperative Estimation Via Altruism
17 Daniel Brack 2016 Abstracts
In-orbit Tracking of High Area-to-Mass Ratio Space Objects
18 Segoula Uzan 2016 Abstracts
Experimental Investigation of Blunt Body Film Cooling in Supersonic High Enthalpy Flows
19 Aviv Romm 2016 Abstracts
Dynamic Aeroelastic Simulation of the Deployment Process of a Wing with Variable Sweep Angle
20 Yuri Simanovsky 2016 Abstracts
Investigation of the behavior of damaged aluminum panel under shear loads, reinforced by composite patches
21 Alon Weiss 2016 Abstracts
Experimental Investigation of Projectile Penetration Resisting Force in Polycarbonate Targets
22 Roman Gandelman 2016 Abstracts
Modelling, optimization and monitoring of small wind turbine for low cut in velocities
23 Ariel Drachinsky 2016 Abstracts
Limit-Cycle Oscillation of a Pretensed Membrane Strip
24 Alexander Vaynshtein 2015 Abstracts Theses On the Flow Stability of a Sudden Opening Supersonic Intake
25 Noam Leiter 2015 Abstracts Theses Optimizing Cluster Flight for Space-based Geolocation
26 Michael Press 2015 Abstracts Theses Critical Examination of Functional Decomposition and Morphology as an Engineering Design Teaching Method
27 Vladimir Katz 2015 Abstracts
Effect of Trailing Edge Elasticity on the Acoustic Signature of an Airfoil in Unsteady Flow
28 Michal Raviv Sayag 2015 Abstracts Theses Investigation of the Flow Field about a Plate with an Oscillating Bump
29 Shachar Balas 2015 Abstracts Theses Invesrtigation of the Condensation of Boron Oxide in a HC-Boron Gel-Fuel Ramjet
30 Avi Peker 2015 Abstracts
Feasibility Study of a Medium/Long Range Ramjet Cruise Missile
31 Gilad Fursht 2015 Abstracts Theses Non-Linear Control Algorithms for Low Cost Seeker Heads
32 Federico Roizner 2015 Abstracts
Transition in Plane Poiseuille Flow
33 Vladimir Kurovsky 2015 Abstracts Theses Feasibility Study of the Guidance System of an Exo-Atmospheric Interceptor
34 Ilia Malkine 2015 Abstracts
Prediction of the Nonlinear Interaction between a 2D Instability Wave and the Maen Flow of 2D Turbulent Wake
35 Yasmin Ribak 2015 Abstracts
The Aero-Optic Phenomenon in a Compressible Shear Layer
36 Tsahi Aviv 2015 Abstracts Theses Inertial Navigation Aiding Using Multiple View Feature Matching
37 Valeriya Komkov 2015 Abstracts Theses Design of a Circular to Rectangular Transition Duct for 2D Exhaust Tail Pipe
38 Oran Buch 2015 Abstracts Theses Dynamic Buckling of Nano-Beams
39 Michael Gecht 2015 Abstracts Theses Health Monitoring of Composite Structures Using Dynamic End Effects
40 Gilad Oskar 2014 Abstracts Theses Propagation of Sound Waves in a Rarefied Medium
41 Yair Segev 2014 Abstracts Theses Lift Generation by Flapping Wings in Hover
42 Dov Rosu 2014

Design and Construction of an Experimenal Apparatus to Examine the Possibility of Reducing Aero-Optical Distortions Caused by Turbulent Shear Layers
43 Shani Sisi 2014 Abstracts Theses Parametric Investigation of a Hybrid Motor Using Paraffin and Nitrous Oxide
44 Ronny Tsalik 2014 Abstracts Theses Inscribed Angle Guidance Law
45 Aleander Galperin 2014 Abstracts Theses Analytic Solutions for Optimal Orbital Transfers around Oblate Planets
46 Shlomi Buchnik 2014 Abstracts Theses Aeroelastic Optimization of Varying Sweep Angle Wing
47 Nir Emuna 2014 Abstracts Theses Bending Theory of Functionally Graded Beams
48 Mark Pustilnik 2014 Abstracts Theses Dynamic Loads Alleviation Using Floating Flaps and Tip Sections
49 Yizhaq Meyer 2014 Abstracts Theses Cooperative Guidance for Simultaneous Impact Time
50 Daniel Komornik 2014 Abstracts Theses Study of a Hybrid Gas Generator for a Ducted Rocket
51 Ilanit Schreiber 2014 Abstracts Theses Experimental Investigation of a Hybrid Motor with Nitrous Oxide Oxidizer
52 Avriel Hermann 2014 Abstracts Theses Flight Control Law Clearance Using Optimal Control Theory
53 Shalumov Vitaly 2014 Abstracts Theses Investigation of Jet-A and Methanol Spray Combustion Using Large Eddy Simulation
54 Natan Grinfeld 2014 Abstracts Theses An Optimal Missile Guidance Law with a Jerk Constraint
55 Fernando Zimmerman 2014 Abstracts Theses Pulsed Plasma Thruster-Assisted Formation Keeping of Nano-Satellites under J2 and Drag
56 Raviv Pryluk 2014 Abstracts Theses Guidance Based Target Allocation Algorithm for Defending from a Salvo Attack
57 Gilad Gafni 2014 Abstracts Theses Experimental Investigation of an Aluminized Gel Fuel Ramjet Combustor
58 Daniel Reisner 2013 Abstracts Theses Guidance of an Accelerating Exo-Atmospheric Interceptor Missile
59 Or Livne 2013 Abstracts Theses Combustion Model of a Solid Propellant Augmented by a Liquid Oxidizer
60 Maor Yam 2013 Abstracts Theses Wind-Tunnel Investigation of Two Dimensional Sails
61 Daphna Olga Gekht 2013 Abstracts Theses Tactical Re-planning Algorithms for 4D Contracts in Air-Traffic Control
62 Ilan Taub 2013 Abstracts Theses Optimal Trajectory Shaping Guidance of Time-Varying Acceleration-Constrained Missiles
63 Mehta Vyomesh 2013 Abstracts Theses Experimental Investigation of Mechanisms Leading to Transition in Pipe Flow
64 Ofir Dov 2013 Abstracts Theses Optimal Trajectories and Optimal Guidance for Maneuvering Rockets
65 Shoshana Weiss Tewner 2013 Abstracts Theses Formation and Evolution of Buoyancy Driven Vortices in Stratified Shear Flow
66 Idan Mizrahi 2013 Abstracts Theses On the Aerodynamic Characteristics of a Flapping Wing
67 Alon Lidor 2013 Abstracts Theses Alternative Energy Sources for Micro Unmanned Aerial Vehicles
68 Oleg Prokopov 2013 Abstracts Theses Linear Quadratic Optimal Cooperative Strategies for Active Aircraft Protection
69 Shani Elitzur 2013 Abstracts Theses Parametric Investigation of Hydrogen Supply for a Fuel Cell from Aluminum-Water Reaction
70 Ziv Jamchi 2013 Abstracts Theses Wing Store Limit Cycle Oscillations Using Increased- Order Modeling
71 Gershon Kats 2012 Abstracts Theses Investigation of Different Aspects of Spray Flame Behavior
72 Sergey Vichik 2012 Abstracts Theses Covariance Selection, and Algorithms for Distributed Estimation Based on Gaussian Graphical Models
73 Alexander Shihmanter 2012 Abstracts Theses Capturing the Conceptual Design Process with Concept-Configuration-Evaluation Triplets
74 Leonid Appel 2012 Abstracts Theses Optimization of Satellite Constellation Reconfiguration
75 Yonatan Schwartz 2012 Abstracts Theses Development of Discrete Methods for Correcting Continuous Solutions in Multi-Size Sprays
76 Evgeny Matsibeker 2012 Abstracts Theses Numerical Solution of the Flowfield in an Aluminized Gel Fuel Ramjet
77 Leonid Rosentsvit 2012 Abstracts Theses Combustion Instability Reduction in 'Dry Low NOx Premixed Lean Combustion' Gas Turbine Combustors
78 Noa Ktalav 2012 Abstracts Theses "Bump" as a Shock Control Device at Transonic Speeds
79 Clara Sussmann 2012 Abstracts Theses A Finite Element Method for Effective Models Representing Thin Layers in Heat Conduction
80 Gael Amouyal 2012 Abstracts Theses Periodic Flight in the Transonic Regime for Energy Saving
81 Jessica Yana 2012 Abstracts Theses Performance of Coaxial Rotor System in Hover: Three Points of View
82 Avner Mouchnino 2012 Abstracts Theses Low-Thrust Orbital Transfer with Mitigated Space-Debris Collision Risk
83 Arza Haddad 2012 Abstracts Theses Theoretical Evaluation of the Performance of a Boron Containing Gel Fuel Ramjet
84 Danny Abramov 2012 Abstracts Theses Passive Prevention of Icing on the Rear Element of a Two-Element Airfoil
85 Evgeny Kushnir 2012 Abstracts Theses Investigation of the Structure of an Edge-Flame in a Mixing Layer with a Fuel Spray
86 Liron Hamelnick 2012 Abstracts Theses Investigation of the Characteristics Arrays of Polydisperse Spray Flames
87 Yuval Keren 2012 Abstracts Theses Tests on a Hovering Flapping Wing
88 Royi Shabtay 2012 Abstracts Theses The Flow around and within a Viscous Liquid Droplet Adhering to a Solid Wall
89 Sonya Tiomkin 2012 Abstracts Theses Analytical and Numerical Study of a 2D Membrane Wing in Subsonic Flow
90 Ofer Rozen 2012 Abstracts Theses Design, Manufacturing and Characterization of Micro-scale Flapping Wings
91 Nahshon Indig 2012 Abstracts Theses Sub-Optimal Spatial Mid-Course Guidance with Angular Constraint
92 Asaf Farage 2012 Abstracts Theses Investigation of the Dynamics of an Edge Flame with Fuel Spray
93 Ido Gur 2011 Abstracts Theses Solution of large-scale aeroacoustics problems Using enriched finite elements
94 Joseph Shamenzon 2011 Abstracts Theses Performance of a Combustion Chamber that Implements Flameless Oxidation, Using a Heat Exchanger of Recirculated Exhaust Gases
95 Yehuda Moran 2011 Abstracts Theses Info-Gap Approach for Micro UAV Helicopter Motion Planning under Severe Uncertainty
96 Maya Dekel 2011 Abstracts Theses Pseudo-Spectral-Method Based Optimal Glide in the Event of Engine Cut-off
97 Ella Berlowitz 2011 Abstracts Theses On the Effect of the Mach Number and Altitude on the Performance of Small Centrifugal Compressor
98 Gali Alon 2011 Abstracts Theses The Development of a Buoyant Vortex (Thermal) in Stagnant and Irrotational Shear Flows
99 Moran Keidar 2011 Abstracts Theses Investigation of Ignition of Aluminum Particles at the Vicinity of Detonation
100 Avishay Setter 2011 Abstracts Theses A Study of the Performance and Combustion Characteristics of a Rocket Motor Employing Solid Propellant Enriched with Liquid Oxidizer
101 Matthew Cons 2011 Abstracts Theses Integrating Task and Motion Planning for Unmanned Aerial Vehicles
102 Stanislav Gleizer 2011 Abstracts Theses Accurate Solutions for Composite Plates with Piezoelectric Patches
103 Andrey Perelman 2011 Abstracts Theses Cooperative Pursuit-Evasion Strategies in Missile Interception Engagements
104 Evgeny Basov 2011 Abstracts Theses Static Aeroelastic Investigation of a Forward Swept Wing at Transonic Speeds
105 Hadas Less 2010 Abstracts Theses Dynamic Buckling of Laminated Composite Stringer-Stiffened Cylindrical Panels
106 Yoav Ofir 2010 Abstracts Theses Analysis of Stresses and Wrinkles in a Parachute Canopy Model Using "Wrinkle Fields"
107 Yehuda Shafir 2010 Abstracts Theses Flight Mechanics of Wind-Surfing Kite
108 Evgeny Selitrennik 2010 Abstracts Theses Computational Aeroelastic Simulation of Wing Unfolding Process
109 Tal Cohen 2010 Abstracts
Constitutive Aspects of Static and Dynamic Cavitation in Elastoplastic Solids
110 Mark Goldbaum 2010 Abstracts Theses Design and Analysis of an Axial Turbine for a Miniature Jet Engine
111 Danna Linn Barnett 2010 Abstracts Theses Formation flying Control Using Line-of-Sight Measurements
112 David Alkaher 2010 Abstracts Theses Cooperative Guidance for Duo Interceptors
113 Baruch Gaiduk 2010 Abstracts Theses Rarefied Gas Dynamic Interactions in the Motion of a Particle near a Wall
114 Roman Reitbort 2010 Abstracts Theses Parabolic Approximations of Wave Propagation for Large- Scale Aero- Acoustics
115 Moran Laniado Fein 2010 Abstracts Theses Slender Bodies Moving in Close Proximity to a Wing
116 Anastasia Birger 2010 Abstracts Theses Satellite Constellation for Ballistic Missile Interception
117 Valentin Ognev 2010 Abstracts Theses Derivation of a Model to Analyze Propeller Flutter Including Inter-Blade Influences
118 Michael Weidenfeld 2010 Abstracts Theses Marangoni Instability of a Liquid Layer in an Unsteady (Evolving) Temperature Field
119 Alon Maayan 2010 Abstracts Theses The Effect of Fineness Ratio on the Pitch Damping Derivative
120 Alexei Rosich 2010 Abstracts Theses Coordination and Control of Cooperative Autonomous Parafoils
121 Dani Levin 2010 Abstracts Theses Aeroelastic Instability of Fins with Non-linear Stiffness
122 Gali Nir 2010 Abstracts Theses Design of Out-of-Ecliptic Orbits for Space-Borne Telescopes
123 Itzhak Shtauber 2010 Abstracts Theses A study of Polydisperse Spray Diffusion Flames and their Extinction in Co-flow
124 Carmit Heller 2009 Abstracts Theses Pursuer Maneuver Minimization by Softly Constrained Optimal Guidance
125 Igal Kronhaus 2009 Abstracts Theses Field Emission Cathode for Use in Electric Propulsion
126 Ariel Vaknin 2009 Abstracts Theses Design of Transfer Trajectories from Earth Orbits to Distant Orbits
127 Yaniv Gal-Rom 2009 Abstracts Theses Aero-Structural Investigation of an Inflated Wing
128 Amit Manor 2009 Abstracts Theses Effect of Tensioning of a Sandwich Plate on its Dynamic Characteristics in Presence of Discrete Masses
129 Anat Desyatkov 2009 Abstracts Theses The Effect of High Vapor Pressure Additives on the Atomization and Combustion of Gel Fuels
130 Viacheslav Stetsyuk 2009 Abstracts Theses Preliminary Analysis of Flameless Oxidation Combustion
131 Alexander Schneiderman 2009 Abstracts Theses Elastoplastic Buckling of a Circular Cylindrical Shell under Combined Loading of Axial Force and Hydrostatic Pressure
132 Eugene Edison 2009 Abstracts Theses Task Assignment and Path Optimization for Cooperating Uninhabited Aerial Vehicles
133 Itay Sisso 2009 Abstracts Theses Info-Gap Approach to Multi Uninhabited Aerial Vehicles Control under Severe Uncertainty
134 Leonel Mazal 2009 Abstracts Theses Optimization of Regional Constellations Establishment and Reconfiguration
135 Sivan Kominer 2009 Abstracts Theses A New Actuator Disk Model for Rotor at Steady Flight Conditions
136 Ronen Atir 2009 Abstracts Theses Target Maneuver Adaptive Guidance Law for a Bounded Acceleration Missile
137 Daniel Kutikov 2009 Abstracts Theses Experimental Investigation of fuel Atomization, Evaporation and Distribution in Small-Scale Jet Engines
138 Maxim Goldshtein 2009 Abstracts
Computer Vision-Based Compensation of Gyro Bias and Scale- Factor Errors
139 Leonid Prumanov 2009 Abstracts Theses Buckling and Postbuckling Behaviour of Cylindrical Stiffened Laminated Composite Plates
140 Aviad Gofer 2009 Abstracts Theses Transport and Compressibility Phenomena in a Two-Phase Bubbly Flow
141 Jonathan Moldavsky 2009 Abstracts Theses Analytical Models for Prediction of Energy Production by Piezoelectric Materials
142 Avichai Socher 2009 Abstracts Theses A Parametric Investigation of Propulsion Systems for Air Launch of Micro-Satellites from a Combat Aircraft
143 Igor Detinis 2009 Abstracts Theses Side Forces on a Spinning Cone due to Momentum Addition
144 Elnatan Fernandes 2009 Abstracts Theses Thermoelastic Deformations of Laminated Composite Structural Elements
145 Georgy Elkin 2008 Abstracts Theses Combustion Model of a Metal Hydride Particle
146 Alex Dolnikov 2008 Abstracts Theses Numerical Investigation of Burning Processes in Gas Turbine Combustor
147 Ofer Birarov 2008 Abstracts Theses Reducing Miss Distance by Using Twisting Wing
148 Lior Ben-Yishay 2008 Abstracts Theses Minimizing the Number of Affected Aircraft in Optimal Air- Traffic Control
149 Vladimir Rozenblum 2008 Abstracts Theses Computational Study of Infrared Emission from Rocket Exhaust Plumes
150 Igor Beigelman 2008 Abstracts Theses Graph-Theory-Based Optimal Impulsive Formation keeping and Collocation
151 Sofia Belyanin 2008 Abstracts Theses Semi-Analytical Study of the Effect of Earth's Precession on Geosynchronous Satellites
152 Keren Roz Gabay 2008 Abstracts Theses Optimization of Forces on Airplanes in Formation Flight
153 Alexander Zhurbal 2008 Abstracts Theses Effect of Estimation on the Performance of an Integrated Missile Guidance and Control System
154 Boaz Kaminer 2008 Abstracts Theses A Methodology for Estimating and Optimizing Non- Independent Layered Defense Effectiveness
155 Alexander Broytman 2008 Abstracts Theses Buckling and Post Buckling Behavior of Stiffened Composite Cylindrical Panels under Combined Loading
156 Shaul Lerman 2008 Abstracts Theses A General Asymptotic Theory of Spray Diffusion Flames
157 Gilad Don-Yehiya 2008 Abstracts Theses Investigation of Particles Plume Generated by Laser Ablation
158 Mark Koltun 2008 Abstracts Theses Guidance of a Lateral Jet Controlled Missile
159 Moran Bercovici 2007 Abstracts Theses Evolution of Forebody Vortices over Slender Bodies at High Angles of Attack
160 Mark Shahar 2007 Abstracts Theses Aerodynamic Removal of Viscous Liquid Drops Attached to a Tube or Channel Wall
161 Itzik Klein 2007 Abstracts Theses Distributed Spacecrafts Systems Optimal Configurations for Intensity Interferometer Implementation
162 Avraham Zaide 2007 Abstracts Theses CFD-Based Time-Domain Aeroelastic Gust-Response Model
163 Oshra Belapolsky 2007 Abstracts Theses Miss Distance as a Function of Trajectory Shaping in the Terminal Phase for Tactical Missiles using Linear Quadratic Differential Games
164 Dov Verbin 2007 Abstracts Theses Time Efficient Angular Steering Laws for Rigid Satellite
165 Daniel Meltzer 2007 Abstracts Theses Stationkeeping about the Collinear Equilibrium Points in the Restricted Three-Body Problem
166 Gelena Stepura 2007 Abstracts Theses Experimental Investigation of Combustion Synthesis of Metal Hydrides
167 Elite Chesla 2007 Abstracts Theses Simple Shear with Initial Tension of Elastoplastic Solids
168 Boris Gendler 2007 Abstracts Theses Optimal Pulsed Guidance and its Application to Artillery Rockets
169 Yizhar Cohen 2007 Abstracts
Geometry Approach for Recursive Attitude Estimation from Vector Observation
170 Eytan Brucker 2007 Abstracts Theses Attitude Dynamics and Passive Stabilization on Libration Point Orbits
171 David Azoulay 2007 Abstracts Theses Characterization of Methods for Dynamic Response Analysis of Aeroelastic Systems to Gust Excitation
172 Malka Klein-Frucht 2007 Abstracts Theses Investigation of a Slung Load Model in a Wind Tunnel
173 Chen Friedman 2007 Abstracts Theses Numerical Investigation of Circulation Control
174 Amir Koren 2007 Abstracts Theses Integrated Guidance-Control of Highly Maneuverable Missile with On-Off Actuators
175 Alexander Shousterman 2007 Abstracts Theses Aeroelastic Loads Calculation for a Cascade Blade of Jet Engine Compressors and Gas Turbines
176 David Tsur 2007 Abstracts Theses Using Satellite Formation for Local Positioning
177 Olga Itenberg 2007 Abstracts Theses Effect of Individual Flow and Combustion Process Efficiencies on the Scramjet Engine Cycle Performance
178 Liat Bar-Shimon 2007 Abstracts
A Varying-Bandwidth Homing Estimator
179 Shlomit Valensi 2006 Abstracts
Parametric Sea Trials of Marine Ramjet Engine Performance
180 Victor Salit 2006 Abstracts
Shear Modulus Change in Thin-Walled Structures by Introduction of Negative Poisson's Ratios
181 Yulia Fridman 2006 Abstracts
An Investigation of the Stability of Axially Loaded Beams in the Presence of Piezoelectric Patches
182 Ya'eer Kidron 2006 Abstracts
Parallel lmplicit Algorithms for Cartesian Grids
183 Alina Kunin 2006 Abstracts
Investigation of Gel Spray Diffusion Flame
184 Yonit Mindelis 2006 Abstracts Theses Induced Drag During Vertical Continuous Gust
185 Pavel Gold 2006 Abstracts
Modelling and Control of Nonlinear Aeroservoelasticity Due to Actuator Free Play
186 Alexander Itenberg 2006 Abstracts
Numerical Investigation of Flapping Wings
187 Mark Rozanov 2005 Abstracts
Design of Methods for Aeroassisted Orbit Transfer Trajectories Control under Variable Density Conditions
188 Usama Kadri 2005 Abstracts
The Flowfield and Forces on Two Slender Bodies Moving in Close Proximity
189 Roman Shapiro 2005 Abstracts
Jet Engine Simulation with Optimal Reconstruction of Its Compressor Characterisrics Maps Characteristics Maps
190 Florence Rosenblatt 2005 Abstracts
Measurement Methods for Aero-Optical Phenomena and Restoration of Images Distorted by Them
191 Shlomy Shitrit 2005 Abstracts
Investigation of Improved Hall Thruster Configuration for Low Power Operation
192 Yaniv Hollander 2005 Abstracts
Bifurcation Phenomena around a Spherical Inclusion
193 Yulia Banzger 2005 Abstracts
Investigation of Combustion Processes in Gas Turbine and Jet Engines with Vaporizers
194 Motti Adar 2005 Abstracts
Numerical Study of Flare Separation
195 Oren Koren 2005 Abstracts
Water Tank Testing of a Laboratory Two-Phase Marine Ramjet Engine
196 Ya'akov Mindelis 2005 Abstracts
Volumetric Graphical Flow Visualization
197 Ron Scheuer 2005 Abstracts
Thermodynamic Aspects of Boron Combustion in Propulsion Systems
198 Elad Kivelevitch 2005 Abstracts
Flock Properties Effect on the Mission Execution Performance of Cooperating Aerial Vehicles
199 Yohanan Goldin Missing advisors 2005

Investigation of the Variation in Trailing Edge Flap Efficiency with its Proximity to the Wingtip
200 Gidon Fridman 2005 Abstracts
Study of a Cycle Combining Rocket/Ram-Rocket for Space Launcher
201 Arie Gershegoren Missing advisors 2005

Analytic Approach to the Analysis of Composite Beams under Non-uniform Loading
202 Victor Chernov 2005

Characterization of a Pulsatile-Injection Gel Propellant Spray
203 Shahar Michael Simantov 2004 Abstracts
Stabilization and Control of a Miniature Remotely Piloted Flight Vehicle for Hovering and Omni-Directional Flight
204 Daniel Rabinovich 2004 Abstracts
Flameless Oxidation in Gas Turbine Combustors for Reduction of NOx Emissions
205 Daniel Melman 2004 Abstracts
Effect of Noise on the Performance of an Adaptive Neural Network Based Output Feedback Controller
206 Maxim Orgad 2004 Abstracts
Analysis of Laminated Composite Plates - an Analysis Approach
207 Galia Pinsler 2004 Abstracts
A New Approach to Definition of Safety Regions for a Test- Field
208 Roni Gordana 2004 Abstracts
High Altitude Ignition Process in Small Jet Engine
209 Ohad Gur Missing advisors 2003

Off-Design Propeller Performance
210 Anna Clarke 2003 Abstracts
Analytical Model for Spatial Perception from Dynamic Perspective Displays
211 Liana Kartvelishvili 2003 Abstracts
Development of Laser Spectroscopy Flame Diagnostic System, Based on Vibrational Raman Scattering Effect
212 Shai Segal 2003 Abstracts
A Derivation of Guidance Laws for UAVs Formation Flight
213 Meirav Almogi-Nadler 2003 Abstracts
Boost Phase Identification of Theatre Ballistic Missiles Using Radar Measurements
214 Ron Nadler 2003 Abstracts
Virtual-Formation Control Laws for Maintenance and Reconfiguration of Satellite Formation
215 David Khosid 2003 Abstracts
Theoretical Investigation of Evaporating Polydisperse Fuel Sprays in Jet Flows
216 Sergei Levinson 2003 Abstracts
Trajectory Shaping and Terminal Guidance for Tactical Missiles using Linear Quadratic Differential Games
217 Sagi Rozenberg 2003 Abstracts
Investigation of Fuel Atomization in Liquid Fuel Combustor
218 Avshalom Manela 2002 Abstracts
Dispersion in Shear Flows of Dilute Suspensions of Dipolar Particles
219 Rami Masri 2002 Abstracts
Dynamic Spherical Cavitation in a Porous Elastoplastic Medium
220 David Arad 2002

Improving the Interception Performance of Air to Air Missiles Using Target Orientation Observations
221 Haim Waisman 2002

Active Stiffening of Composite Beams Using Piezoelectric Actuators
222 Ariel Rubanenko 2002 Abstracts
State Estimation Using Measurements with Uncertain Time-Tag
223 Yair Moryossef 2002 Abstracts
A Computational Study of a Wing in Ground Effect
224 Nahomu Kameda 2002 Abstracts
Ejector Working against High Back Pressure
225 Guy Ben-Dov 2002 Abstracts
Optimal Disturbances in Swirling Flow
226 Michal Mor 2002 Abstracts
Resource Allocation and Contingent Branching: An Information-Gap Approach
227 Ilan Shaviv 2001

Optimal Tuning of a Kalman Filter Using Genetic Algorithms
228 Ron Zusman 2001

A Global-Local Finite Element Framework for Fatigue Crack Propagation Analysis
229 Igor Feldman 2001

Combustion of a Fuel-Rich Solid Propellant in a Supersonic Airflow
230 Erez Sigal 2001

Optimization of An Aerocapture Problem
231 Michael Grebshtein 2001

Elastic Couplings in Composite Beams with Thin-Walled Open Cross-Sections
232 Avishag Pelosi 2001

Solid Fuel Ramjet Regulation by Means of an Air Division Valve
233 Ilia Rapoport Missing advisors 2000

On the Information Dilution Theorem
234 Amnon Axelrod 2000

Optimal Control of Interplanetary Trajectories Using Electrical Propulsion with Discrete Thrust Levels
235 Keren Rinat 2000

Characterization of Worst-Case Distributions for Performance Evaluation of Proportionally Guided Missiles
236 Jacob Enciu 2000

Development of a Simulation Model for the Study of Helicopter Roll-on Takeoff Performance
237 David Sahar 2000

A Robust Controller for a Dynamic Flight Simulator
238 Joseph Ben-Jaacov 2000

Optimal Airborne Satellite Launch
239 Yishai Sandak 2000

Fixed Pitch Aeroelastic Adaptive Propellers
240 David Tahan 2000

Optimal Trajectories for Inter-Planetary Flight with Solar Electric Propulsion and Gravity Assist
241 Judith Lapid Maoz Missing advisors 2000

Relative-Location Determination of Cooperating Aircraft
242 Nechemia Cohen 2000

Dynamic Finite Elements Analysis of Space Structures Under Thermal Shock
243 Harel Kraus 2000

Ins/gps Integration Under Slective Availability's Disturbances
244 Shai Rahimi 2000

The Injection Process of Gel Fuels
245 Amichay Gross 2000

Heat Transfer Amplification Due to Combustion Instability In Liquid Propellant Rocket Engines
246 Victoria Suponitsky Missing advisors 1999

Numerical Investigation of the Supersonic Flow Over An Axisymmetric Cavity Placed on a Blunt Cone
247 Assaf Nadler Missing advisors 1999

Algorithms for the Attitude Determination Using Gps Phase Measurements
248 Yaakov Saraf 1999

Ship Defense Scenarios Against a Highly Maneuverable Anti- Ship Missiles
249 Gad Nahamoni 1999

Experimental Investigation of the Combustion of Gel Fuels
250 Michael Revivo 1999

Vibration Reduction in Helicopters by Non-Rotating Active Lifting Surfaces
251 Gal Davidi 1999

Plastic Forming Processes through Rotating Conical Dies
252 Francois Dellus Missing advisors 1999

Estimation of Satellite Angular Velocity Using Sequential Measurements of a Single Inertial Vector
253 David-Elie Levy Missing advisors 1999

The Hydrodynamic Instability of a Linear Wall Jet on a Compliant Surface
254 Ofri Becker 1999

Low Thrust Trajectory Guidance and Control Around Small Spinning Bodies
255 Gustavo Oscar Collantes 1998

Effects of Surfactants on Free Surface Flows
256 Amir Losneanu 1998

Methods for Calculating and Reducing Airplane Propeller Noise
257 Abraham Cohen-Zur 1998

Experimental Investigation of a Supersonic Combustion Solid Fuel Ramjet
258 Dan Mazor 1998

A Study of the Importance of the in-Plane Deformation in Thin-Walled Beams
259 Iuri Gindin 1998

Coupled Flexural-Torsional Vibrations of Variable Cross- Section Timoshenko Beams
260 Marat Aleshin 1998

Low Thrust Spacecraft Proximity Operations
261 Raz Itzhaki 1997

The Combustion Process in a Pulse Combustion Chamber
262 Dan Igra 1997

Theoretical Study of a Polydisperse Evaporating Spray in the Near-Field of An Axisymmetric Non-Uniform Flow
263 Netta Weinroth 1997

Ignition of Fuel Spray by a Laser Beam
264 Uri Cohen 1997

Two Phase Flow in the Freeboard of a Fluidized Bed Combustor
265 Mordehai Harmats 1997

High-Altitude Long-Endurance Rpv with Hybrid Propulsion Feasibility Study
266 Etgar Biran 1997

A New Solution for Large Strain Pure Bending of An Elasto/plastic Bar
267 Sam Dakka 1997

Temperature Measurement in the Wake of a Cylinder Using Raman Spectroscopy
268 Sharon Avrashi 1997

Identification of Maneuvering Strategy in An Air to Air Missile-Aircraft Encounter Using An Adaptive Multiple Model Estimator
269 Samuel Irving Pinker 1996

Passive and Active Structural Control for a Rpv Flexible Wing.
270 Eli Kats 1996

Effect of Panel Geometry on the Nonlinear Vortex Lattice Method
271 Aviad Brandstein 1996

Investigation of Laser Propulsion System for Space Vehicle
272 Ilan Honigsberg 1996

Long Oval Cylindrical Shells Subjected to Internal Pressure
273 Josef Nathan 1996

Consider-Filter for Attitude Determination
274 Boris Zakharin 1996

3-D Turbulent Density Field Mapping by Optical Methods
275 Boris Golovanevsky 1996

Investigation of Oscillations in Laminar Spray Combustion.
276 Andrey Yuldashev 1996

Acoustic Emission Model of Fatigue Damage in Metal Alloy
277 Raphael Dolev 1996

Structural Stress Analysis of An Air Launched Guided Missile.
278 Yaakov Laufer 1996

Approximate Optimal Planar Guidance of An Aeroassisted Space Vehicle.
279 Yaron Yakov 1996

A Tactical Real Time Air to Air Interception Guidance
280 Tal Ben Yaacov 1996

Algorithms for Attitude Determination
281 Pavel Davidson 1996

Optimal Passive Bearing-Only Target Localization
282 Eliahu Cohen 1995

An Effective Free Wake Model of Wind Turbine's Blades
283 Varda Aberbach 1995

Numerical Solution of Internal Flows in Curved Ducts
284 Daniella Raveh 1995

Modal Analysis of Space Structures by Sub-Structuring
285 Yaron Aizenbud 1995

Optimal 3-D Constrained Path Planning
286 Adela Benyakar 1995

Investigation of the Combustion of Solid Fuel at Supersonic Flow Conditions in a Ramijet Engine
287 Pavel Pevsner 1995

Damage Detection in Composites from Vibratory Characteristics
288 Julia Belitsky 1995

Three-Dimensional Finite Element Analysis of Damage Accumulation in Fiber Reinforced Composite Materials
289 Ronen Sher 1995

Investigation of the Aerodynamic Chracteristics of a Wing- Body Configuration in the Subsonic Flow During Asymmetric Maneuvers
290 Jacob Cohen 1995

A Study of Magnus Moment Caused by Fins Deflection
291 Erez Yehezkely 1995

Flutter of a Missile with Non- Linear Control Surface Actuat
292 Yuliya Khalupovich 1995

Navier-Stokes Solution of Supersonic Flow Over a Backward Facing Step
293 Edward Strul 1995

Extensions of Methods for Efficient Aeroservoelatic Analysis
294 Guy Shaviv 1995

Robust Control Design Strategy with Parameter Dominated Uncertainty
295 Shlomo Schilder 1995

Linear Stability of Laminar, Two Dimensional Growing Wall Jets on Curved Surfaces
296 Shmuel Goldberg 1995

Aeroservoelastic Preliminary Design of Flight Vehicles
297 Julia Belitsky Missing advisors 1995

Three-Dimensional Finite Element Analysis of Damage Accumulation in Fiber Reinforced Composite Materials
298 Laurence Bleicher 1995

Head Tracking Performance with Helmet Mounted Sights and An Algorithm for Improvement of Tracking Accuracy
299 Michael Yoshpa 1995

A General Numerical Model for Unsteady Aerodynamics of The Rotor of the Hovering Helicopter
300 Alexander Fivlovich 1995

The Use of Piezoelectric Layers for the Control of a Flexible Structure
301 Omer Yagel 1995

Simple Shear of a Porous Material at Large Strain
302 Lior Fisher 1994

Fundamental Study of High Speed Bubbly Flows through
303 Oleg Shulepov 1994

Vibrations of Laminated Beams Using the Dynamic Stiffness
304 Lior Brainin 1994

Loads and Strength Considerations in Aeroservoelastic Optimi
305 Amit Jacobson 1994

Blood Flow Measurements in Capillary Tubes
306 Yehezkel Varshay 1994

Development of a System for a Feasibility Study of
307 Rami Ben-Ari 1994

The Influence of Nonuniform Hclicopter Biades on Vibratidns
308 Michael Posylkin 1993

Elutriation of Particles from Pressurized Fluidized Bed
309 Zvi Adin 1993

Control of Freg-Fliht Aeromodels for Maximal Flight Duratio
310 Shmuel Zehavy 1993

Relaxation of a Polidisperse Spray Renind a Normal Shock
311 Tal Mendelboim 1993

Maximum Likelihood Model Parameter Identification
312 Laslo Sole 1993

Efficient Aeroservoelastic Modeling for Control Design
313 Shirley-Miriam Barkai 1993

Elastic Rotor and Body Response to Higher Harmonic Control
314 Yair Gilboa 1993

Solar Unmanned Air Vemicle
315 Michael Isakow 1993

Estimation of Aircraft Attitudebased on a Stabilized Payload
316 Michael Shusser 1993

Expansion of Liquid Jets in Space
317 Gideon Maliniak 1993

The Aerodynamic Characteri Stics of Rhombic Cross Sgction Co
318 Eyal Presente 1993

Efficient Aeroelastic Analysis for An Aircraft with Multiple
319 Shimon Hazzan 1993

Pressure and Dimension Upgadingin Pulverized Coal Combustion
320 Eliau Miller 1993

Investgation Ash Separation from Combustion Products
321 Rodolphe Leser 1992

Singular Fielps in Steady Penetration of a Rigid Wedge Into
322 Gil Shorshi 1992

Fatellite Autonomous Navigation-Based on the Magnetic Feeld
323 Jean-Philippe Kalfon 1992

Nonlinear Structural Behavior of Thin-Walled Composite Blade
324 Nahman Fisher 1992

Decay of End Effects in Elasto Plastic Beams
325 Sergio Koren 1992

Investigation of the Flow Field on Slender Froebodies
326 Leonid Rivkin 1992

A New Finite Element Method for Problems with Singularities
327 Elyahu Shachar 1992

Investigation of Slow Tungsten Delay Mixtures
328 Zvi Zuckerman 1992

Optimal Path in Elastoplastic Buckling of Plates
329 Michael Turgeman 1992

Analysis of the Vertical Maneuvering in Optimal Missil
330 Baruch Menis 1992

Motion Estimation Via Statistical Felteringos Optical Flow
331 Amos Tsoor 1992

Testing Thrust Modulation in Ram-Rockets
332 Menachem Chaimovitz 1991

Advanced Rotor Model for Flightmechanics of Helicopters
333 Ruthy Newman 1991

Investigation of Three Dimensional Spray Combustion
334 Claudio Goldman 1991

Fuel Flow Rate Modulation in Ram-Rockets
335 Sylvia Kohn 1991

Low Altitude Flight Control by Helmet Mounted Displays
336 Alexandra Soloveychik 1991

Dynamic Gtability of Anisotropic Sandwich Plates and Shells
337 Jossef Djana-Shvili 1991

Solution of Optimzation Problems of Structues with
338 Liora Topaz 1991

Azimuth Estimation in Earth-Pointing Satellites
339 Ilan Hadar 1991

Fuel Type Effect on the Combustion in a Solid Fuel Ramjet
340 Lea Kentor 1991

A Computational Method for Automated Construction and
341 Moti Pohikishvie 1991

Robust Stabiligation Applied to An Aircraft Aud
342 Yoseph Hecht 1991

Hovering Helicopter Response to a Sharp Collective Change
343 Kelly Cohen 1991

Passive Damping Avgmantation for Vibration Suppression in
344 Adrian Abramovitz 1991

Interactive Method for Planning Constrained Fucl Optimal
345 David Katoshevski 1991

Interaction of Two Radially Spreading Parallel Streams
346 Avraham Bornstein 1991

Buckling and Vibration Test of Circular Cylindrical
347 Beni Melamed 1991

Investigation of the Convergance of the Nlvlm
348 Dan Harel 1991

Vertical Landing on An Asteroid
349 Russel Tabak 1991

Optimal Evasion of An Aircraft from a Coasting Proportional
350 Martin Somers 1990

The Buckling and Postbuckling Behavior of Sandwich Beams in
351 Izhak Lavi 1990

Numerical Analysis of Tipvane Influence on Wind Turbines
352 Aron Siegel 1990

Application of A.i. Techniques in Air-to-Air Duel Games
353 Nimrod Sarig 1990

Investigption of Counterflow Spray Diffusion Flames
354 Sadok Hougui 1990

A Guidance Law for Atmospheric Plane Change Maneuver of An
355 Yaron Schneebaum 1990

Development and Ballistic Charactesication of An Xlob Propel
356 Abraham Shalom 1990

Ballistic Properties of Fuel Rich Propellants
357 Alon Green 1990

Pursuit Evasion Game Between a Coasting Missile and An Aircr
358 Rachel Ben-Arosh 1990

Similarity and Scale Effects Insolid Fuel Ramjets
359 Michael Kubi 1990

New Solutions for Pressurized Elasto-Plastic Cylinders
360 Michael Wetzler 1990

Extended Guidance Law for the Design of a Future Guided
361 Cornel Roshu 1990

On the Influence of Plastic Orthotropy on Stress Concentrat
362 Gady Zilberman 1990

Optimal Evasion of a Constant Speed Targat from a Proportio
363 Michael Amitay 1990

Unsteady Aerodynamics of a Delta Wing in Periodic Flow
364 Baruch Pletner 1990

Response of Discrete and Continuous Systems to Uncertarn Exc
365 Ran Gazit 1990

Development of Guidance Laws for Accelerating Missile
366 Sharron Lifshitz 1989

Stabilizafion of Electro-Optical Displays by Adaptive Filter
367 Baruch Gur 1989

Propulsion Systems for Geostationary Spacecrafts
368 Fernando Israel 1989

Implementation of a Ldv System to a Subsonic Wind Tunnel
369 Zvi Nadler 1989

Theoretical Inuestigation of the Flow in Vortex Breakdown
370 Farid Christo 1989

Experimental Study of Two-Phaseflow at Low Reynolds Numbers
371 Mark Koifman 1989

Real Time Aircraft Attitude Estimation by Rate Gyroscopes
372 Zvi Weinberg 1989

Exp Inv of the Vortex System of Cruciform Wing-Body Config
373 Zvi Bar-Deroma 1989

Computation of Internal Flows in Variable Cross Section Duct
374 Dan Seter 1989

Investigation of the Autorotation of a Free Rotor
375 Ilan Seth 1989

Numerical Frequency Analysis of Structures in An Infinite
376 Baruch-Boris Karp 1989

On Saint-Venant Principle in Elastostatics and Elastodynamics.
377 Gavriel Avital 1989

Spray Flows in a Spherical Chambers
378 David Rutenberg 1988

Flow Noise Passage Tarough An Elastomeeic Medium
379 Hanan Rom 1988

Pulsating Operation of a Rocket Motodr Based on Catalytic
380 Natan Libis 1988

Investigation of Coal Particles Combustion Process in Opross
381 Jacob Mekler 1988

Aeroelastic Numericl Calculations of a Wing at High Angles
382 Yoel Bergman 1988

Influence of Reduction of Wtabilizer on Balistic Performance
383 Yuval Levy 1988

Graphical Visualization of Three Dimensional Flow Fields
384 Josef Levitas 1988

Stability of Thin Vortices
385 Nahum Melamed 1988

Feasibility of Heliosynchronous Orbit Keeping


386 abstract theses title found in the Department Aerospace Engineering
Last updated on: Monday ,September 18, 2017