הטכניון מכון טכנולוגי לישראלהטכניון מכון טכנולוגי לישראל - בית הספר ללימודי מוסמכים
   דף הבית   |   דבר הדיקן   |   הרשמה   |   טפסים   |   תיזות ומחקרים   |   מועדים חשובים   |   תכניות הלימודים   |   מידע אישי   |   מידע כללי 
  מתעניינים בלימודים
  חדשים
  לומדים
  מלגות, מעונות
  השתלמויות,לימודים וכנסים בחו"ל
  מסיימים
  International Students
  בוגרים
  בתר דוקטורנטים [פוסט-דוקטורנטים]
  מידע למנחה

הודעות

בית הספר לתארים מתקדמים מברך את 849 מקבלי תואר מגיסטר במחזור 2017. טקס הענקת התעודות יתקיים ב-5.6.2017 - באמפי ע"ש קלנר בשעה 18:30. הכניסה לבעלי הזמנות.

 

בית הספר לתארים מתקדמים מברך את 243 מקבלי תואר דוקטור (PhD) במחזור 2017. טקס הענקת התעודות יתקיים ב-29.5.2017 - באמפי ע"ש קלנר בשעה 18:30. הכניסה לבעלי הזמנות.

 

מפגש מתעניינים בתכנית  Start up MBA, בפק' לה. תעשיה וניהול, בניין בלומפילד, חדר 527 - 20.6.17

 

ברכות לזוכי פרס וולף לשנת תשע"ז

 

יום פתוח לתארים מתקדמים בהנדסת תעשיה וניהול - 27.03.17


יום פתוח לתארים מתקדמים בהנדסת מכונות 29.03.17

 

יום פתוח לתארים מתקדמים וכנס חוקרים בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים - 06.04.17

 

יום פתוח לתארים מתקדמים במתמטיקה - 20.04.17

 

יום פתוח לתארים מתקדמים במדעי המחשב ובהנדסת חשמל - 26.4.17

 

 


Ph.D Theses

Department:Aerospace Engineering
Department Web Site: ae-www.technion.ac.il


No. Student's Name Advisors Graduation
Year
Abstracts
Theses Abstract Title
0 Shani Elitzur 2017

Investigation of Aluminum-Water Reaction for Hydrogen Production and Energy Storage
1 Michael Karp 2017 Abstracts
Transition to Turbulence in Wall-Bounded Shear Flows
2 Gershon Kats 2017 Abstracts
Investigation of Flame Ignition in Fuel Spray Systems
3 Matteo Laterza 2017 Abstracts
Numerical and Experimental Investigations of the Camila Hall Thruster Plume
4 Maital Levy 2017 Abstracts
Full-State Autopilot and Guidance for Multi-Input Multi-Output Missile Engagements
5 Zvi Nadler 2016 Abstracts
Effects of Low-Profile Vortex Generators on a Turbulent Boundary Layer
6 Ohad Ben-Yaacov 2016 Abstracts
Long Term Satellite Cluster Flight Using Differential Drag
7 Evgenia Golda Kishilev 2016 Abstracts
Investigation of Nano-Porous Silicon Based Energetic Materials
8 Yuval Dagan 2016 Abstracts
Numerical Investigation of Flame Structure and Stability in Gaseous and Liquid Fuel Turbulent Combustion
9 Akiva Marc Sharma 2016 Abstracts
Investigation of H2O-Vitiated Combustion in a Low-Equivalence Turbo-Jet Combustor
10 Moti Levy 2016 Abstracts
Spray Formation by Homogeneous Flash Boiling
11 Tomer Rokita 2015 Abstracts Theses Experimental and Numerical Investigation of the Subsonic Flow Field inside and near a Weapons Bay
12 Dan Michaels 2015 Abstracts Theses Interior Ballistics of a Combustion Chamber Discharging a Condensed Mass
13 Michael Iovnovich 2014 Abstracts Theses A Study of the Shock-Buffet Phenomenon and Related Unsteady Aerodynamics on 2D and 3D Wings
14 Mark Wasserman 2014 Abstracts Theses Multigrid Acceleration of Turbulent Reacting Flow Simulations
15 Ravindran Sreekanth 2014 Abstracts Theses Large Eddy Simulation of Turbulent Flame Wall-Interactions
16 Tal Cohen 2014 Abstracts Theses Cavitation and Shocks in Porous Plasticity
17 Jacob Enciu 2014 Abstracts Theses Stability and Handling Qualities of a Helicopter Carrying a Slung Load
18 Leonel Mazal 2013 Abstracts Theses Reconfigurable Orbit Design and Hierarchical Control for Fractionated Spacecraft
19 Shimon Saraf 2013 Abstracts Theses Parametric Investigation of Aluminized Solid Fuel Combustion in Ramjets and Scramjets
20 Svetlana Potyagailo 2013 Abstracts Theses Planning and Operational Algorithms for Autonomous Helicopters
21 Maya Dobrovinsky 2013 Abstracts Theses Cruise Flight Throttle Optimization by Neuro-Dynamic Programming
22 Aviad Gofer 2013 Abstracts Theses Investigation of Performance and Basic Phenomena in Air Augmented Waterjet Propulsion
23 Shai Rahimi 2012 Abstracts Theses Theoretical and Experimental Investigation of Magneto- Rheological Droplet Impact on a Rigid Surface
24 Yinon Yavor 2012 Abstracts Theses Characterization and Improvement of Aluminum Combustion in Solid Propellants
25 Erez Sigal 2012 Abstracts Theses Sub-Optimal Solution to a Non-Linear Missile Guidance Problem
26 Shai Segal 2012 Abstracts Theses Vision-Based Control of Relative Spacecraft Attitude Dynamics
27 Igal Kronhaus 2012 Abstracts Theses Experimental and Numerical Investigations of the Physical Processes in a Co-Axial Magneto-Isolated Longitudinal Anode Hall Thruster
28 Alexandra Weinstein 2012 Abstracts Theses Parametric Investigation of a Hybrid Motor Using a Paraffin- Based Fuel
29 Vadim Indelman 2011 Abstracts Theses Navigation Performance Enhancement Using Online Mosaicking
30 Vitaly Shaferman 2011 Abstracts Theses Cooperative Tracking and Guidance for Autonomous Aerial Vehicles
31 Yaniv Hollander 2011 Abstracts Theses Morphology Based Constitutive Model for the Coronary Media
32 Gelena Stepura 2011 Abstracts Theses Experimental Investigation and Modeling of Metal Hydride Combustion
33 Amir Gat 2010 Abstracts Theses Flow in Shallow Micro-Channels
34 Yossef Elimelech 2010 Abstracts Theses Flow Field about Airfoils at Reynolds Numbers between 5000 and 50000
35 Victor Chernov 2010 Abstracts Theses Rheological Properties of Metalized Gel Fuels
36 Liana Kartvelishvili 2009 Abstracts Theses Development of Optical Method for The Measurement of Blood Flow in Pre-Capillary Tubes
37 Jimmy Philip 2009 Abstracts Theses The Relationship between Streaks and Hairpin Vortices in Subcritical Wall Bounded Shear Flows
38 Meir Tahan 2008 Abstracts Theses Modeling and Analyses of Engineering Systems Integration
39 Avishy Carmi 2008 Abstracts
Sequential Monte Carlo Methods for Spacecraft Attitude and Angular Rate Estimation from Vector Observations
40 Rami Masri 2008 Abstracts Theses Cavity Expansion in an Elastoplastic Medium - Theory and Applications
41 Ilan Shaviv 2008 Abstracts Theses A Stochastic Approach to Fusion of Estimation and Guidance
42 Michael Revivo 2008 Abstracts Theses Analysis of Soft Composite Structures
43 Orit Braun Benyamin 2008 Abstracts Theses Initiation of Atherosclerosis - Correlating near Wall Flow Patterns with Endothelial Activation Markers
44 Avishag Pelosi 2008 Abstracts Theses Solid Propellant Enhancement by Liquid Oxidizer Addition
45 Ariel Dvorjetski 2008 Abstracts Theses A Theoretical Investigation of the Behaviour of Counterflow Spray Diffusion Flames
46 Abraham Cohen-Zur 2008 Abstracts Theses Theoretical Study of the Hall Thruster and its Operating Characteristics
47 Daniel Rabinovich 2008 Abstracts Theses Identification of Defects by Genetic Optimization Schemes
48 Ohad Gur 2007 Abstracts Theses Propeller Optimization while Considering the Air-Vehicle Characteristics
49 Lucy Edery-Azulay 2007 Abstracts Theses Integrity of Piezoelectric Patched Smart Structures
50 Guy Ben-Dov 2007 Abstracts Theses Optimal Disturbances and Secondary Instabilities in Shear Flows
51 Dmitry Pisarevsky 2007 Abstracts Theses Design of Low-Thurst Gravity-Assist Inter-Planetary Trajectories
52 Dina Fastovsky 2007 Abstracts Theses Experimental Study of Vortex Breakdown and its Control in Swirling Flow
53 Binyamin Rubin 2007 Abstracts Theses Analysis and Numerical Experimentation of Onboard Diagnostic Systems for Hall Thrusters
54 Yair Moryossef 2007 Abstracts Theses Unconditionally Positive Implicit Method for Two-Equation Turbulence Models
55 Yuheng Chen 2007 Abstracts Theses Dynamic and Kinetic Study of Laser-Induced Aerosol by Spectrometric Methods
56 Gal Davidi 2006 Abstracts
Plastic Forming Processes of Composite Materials
57 Avshalom Manela 2006 Abstracts
Stability of Rarefied Gas Flows
58 Michael Grebshtein 2006 Abstracts
Analytical Formulation and Solutions of Anisotropic Non-Homogeneous Beams
59 Ilana Shapira 2005 Abstracts
Approximated Analytical Solution for Optimal Range Glide
60 Alexander Svizher 2005 Abstracts
Experimental Study of the Evolution of the Coherent Structures in Wall Bounded Shear Flows Using HPIV
61 Boris Zakharin 2005 Abstracts
Schlieren Systems Analysis for Investigation of Aero- Optical Effects in Refractive Turbulent Flows
62 Ilia Rapoport 2005 Abstracts
Optimal Filtering in the Presence of Faults: Algorithms and performance Measures
63 Victoria Suponitsky 2004 Abstracts
The Generation of Streaks and Hairpin Vortices from a Localized Vortex Disturbance Embedded in Unbounded Uniform Shear Flow
64 Boris Golovanevsky 2004 Abstracts
Interaction between Two Oscillating Streams in a Reactive System
65 Daniel Choukroun 2003 Abstracts
Novel Methods for Attitude Determination Using Vector Observations
66 Marat Yusupov Mor 2003 Abstracts
Analysis and Solutions for Two-Phase Bubbly Nozzle Flow and Their Application in Underwater Jet Propulsion
67 Pavel Pevsner 2002 Abstracts
Damage Detection in Composites Using High Frequency Range Vibration and Embedded Optic Fibers
68 Patrick Arfi 2002 Abstracts
Reduction of NOx Emissions from Gas Turbines Using Internal Exhaust Gas Recirculation
69 Jonathan Alkahe 2002 Abstracts
Helicopter Faults - Simulation, Detection and Identification
70 Yaron Schneebaum 2001 Abstracts
Theoretical and Experimental Investigation of Barrel Steel Erosion Mechanics in Hot Reactive Flows
71 Tal Shima 2001 Abstracts
End-Game Guidance against a Highly Maneuvering Target
72 Leonid Rivkin 2000

Solution of Thermoviscoelastic Problems with Moving Boundaries by Finite Elements Method
73 Pinchas Gurfil 2000

Finite Time Stability of Proportional Navigation Guidance Systems and Its Applications to the Design of Zero Miss Distance Guidance
74 Zeev Sella 2000

Edge Effects in Axisymmetrically Loaded Composite Laminated Shells of Revolution
75 Daniella Raveh 1999

Integrated Aero-Structural Design of Maneuvering Flexible Flight Vehicles
76 Guy Shaviv 1999

Advanced Perspective Display Formats for Air Traffic Control
77 Kelly Cohen 1999

Active and Passive Control of Flexible Structures
78 Gady Zilberman 1998

Solution of a Multi-Stage Game with Asymmetrical Information Pattern for Application in Pursuit-Evasion Problems
79 Nahman Fisher 1998

Incremental Elastoplastic Response of Loaded Structures
80 Baruch Pletner 1998

Active Control of Sound Radiated by Vibrating Thin-Walled Structural Elements
81 Menachem Chaimovitz 1998

The Influence of a Detailed Coupling Between the Rotor And the Fuselage on Helicopter Flight Mechanics
82 Xiaojian Wang 1998

Optimal Design of Superdetonative Ram Accelerators for Hypersonic Velocities
83 Shirley-Miriam Barkai 1997

Stability and Response of a Rotor-Wing System With Elastically Coupled Blades
84 Rachel Ben-Arosh 1997

Theoretical Investigation of Supersonic Combustion Of Solid Fuel in a Ramjet Engine
85 Igal Puyesky 1997

Unsteady Shear Flows of Suspensions
86 Avinoam Kalma 1997

A Numerical Investigation of Aspects of Laminar Spray Flame Propagation
87 Liron Ehrenwald 1997

Integrated Adaptive Control for Space Robotic Systems
88 Gavriel Avital 1997

Interaction Between Detonation Waves and Shock Waves in Hypersonic Flow of Detonative Mixtures
89 Michael Shusser 1997

Theoretical Investigation of the Process of Explosive Boiling in Droplets
90 Yvgeny Raitses 1997

Investigations of the Hall Thruster and Its Use for Satellite Drag Compensation
91 Evgeny Lubarsky 1997

Suppression of Oscillations in Liquid Spray Combustors
92 Reuben Raz 1996

Dynamics and Stabilization of a Slung Load Carried by Two Helicopters
93 Baruch-Boris Karp 1996

On Saint-Venant Principle in Elastostatics And Elastodynamics
94 Scott Miller 1996

Distributed Modal Control of Piezolaminated Anisotropic Planar and Cylindrical Structures
95 Yeshaya Lipman 1996

Analysis of Anti Missile Defense Scenarios by Using a Linear Model
96 Ilan Hadar 1995

Investigation of Droplet Combustion at Sub- and Supercritical Conditions
97 Ilja Doockhovny 1995

Solution of Large Deformation Contact Problems of Beams by The Finite Element Method
98 Evgeny Edelshtein 1995

Dynamics of a System of Rods
99 Eran Arad 1995

A Two-Scale Turbulence Model for Flow Near Walls
100 Aharon Isser 1995

The Influence of Variations in the Locations of the Blades of a Hovering Helicopter on the Aerodynamic Loads Developed during Perturbations about Axial Flight
101 Ilan Libo 1994

Ignition of Particles with Internal Heat Sources
102 Fortunato Anidjar 1994

Dynamics of Polydisperse (Multisize) Fuel Sprays In Multicomponent Reactive Flows
103 Cornel Roshu 1994

On Some Axially Symmetric Problems with Plastic Orthotropy
104 Dan Seter 1994

Autorotation of Systems of Bodies that Include Rotary-Wings
105 Michael Amitay 1994

Theoretical and Experimental Investigation of the Stability Of a Laminar Two-Dimensional Wall-Jet
106 Nimrod Sarig 1994

Multiple Flames in Counterflow Spray Combustion
107 Mattitihu Sabag 1993

Structural Behavior of a System of Straight Rods in Series
108 David Katz 1993

Guaranteed Cost Finite Time Guidanle for Pursuit
109 Naftali Sela 1993

Influence of Hub Flexibility and Rotor Speed Variations
110 Natan Libis 1993

Investigation of Processes in Double Chamber
111 Josef Levitas 1993

Cell-to-Cell Mapping and Its Application to Structural
112 Ido Silverman 1992

Analytical and Numerical Investigation of Spray Flames
113 Jacques Waldmann 1992

Reconstruction of Terrain Features from Sequences of 2-D Ima
114 David Albagli 1992

A Study of High Speed Bubbly Flows in Vnderwater Jet Propuls
115 Emanuel Ore 1990

Structures
116 Drora Goshen-Meskin 1990

Control Theoretic Approach to Inertial Navigation Systems
117 Ephraim Bashan 1990

Aircraft State Estimation for Navigation and Control
118 Avinoam Graber 1990

Aerodynamics
119 Genady Iosilevskii 1989

Aerodynamics
120 Zvi Rusak 1989

Aerodynamics
121 David Laredo 1988

Propulsion


122 abstract theses title found in the Department Aerospace Engineering
Last updated on: Monday ,September 18, 2017