הטכניון מכון טכנולוגי לישראלהטכניון מכון טכנולוגי לישראל - בית הספר ללימודי מוסמכים
   דף הבית   |   דבר הדיקן   |   הרשמה   |   טפסים   |   תיזות ומחקרים   |   מועדים חשובים   |   תכניות הלימודים   |   מידע אישי   |   מידע כללי 
  מתעניינים בלימודים
  חדשים
  לומדים
  מלגות, מעונות
  השתלמויות,לימודים וכנסים בחו"ל
  מסיימים
  International Students
  בוגרים
  בתר דוקטורנטים [פוסט-דוקטורנטים]
  מידע למנחה

הודעות

יום פתוח לתארים מתקדמים במדעי המחשב - 25.4.2018

 

יום פתוח לתארים מתקדמים בארכיטקטורה - 26.3.2018

 

יום פתוח לתארים מתקדמים בפסיכולוגיה וכלכלה התנהגותית - 16.3.2018- יתקיים בתל אביב

 

יום פתוח לתארים מתקדמים בהנדסה כימית - 25.1.2018

 

יום מחקר למשתלמים ע"ש ג'ייקובס. בניין צ'רצ'יל - 10.1.2018 בין השעות 12:30-14:30

 

בית הספר לתארים מתקדמים מברך את 849 מקבלי תואר מגיסטר במחזור 2017. טקס הענקת התעודות יתקיים ב-5.6.2017 - באמפי ע"ש קלנר בשעה 18:30. הכניסה לבעלי הזמנות.

 

בית הספר לתארים מתקדמים מברך את 243 מקבלי תואר דוקטור (PhD) במחזור 2017. טקס הענקת התעודות יתקיים ב-29.5.2017 - באמפי ע"ש קלנר בשעה 18:30. הכניסה לבעלי הזמנות.

 

 

 


M.Sc Theses

Department:Biotechnology and Food Engineering
Department Web Site: www.technion.ac.il/technion/food


No. Student's Name Advisors Graduation
Year
Abstracts
Theses Abstract Title
0 Ekaterina Ifraimov 2018

Tool Development for Genetic Improvement of S.Cerevisia
1 Ereskovsky Alexandra 2017 Abstracts Theses Developing Cell-Derived Nano-Vesicles as a Drug Delivery Vehicle for Lipophilic Drug
2 Rawan Omar 2017 Abstracts Theses Amphiphilic Star PEG-Camptothecin Conjugates for Intracellular Targeting
3 Hagit Shalom Luxenbu 2017 Abstracts Theses Exploring the Nano-Ghosts Diagnostic Potential:Towards Theranostic Applications
4 Ohad Meir 2017 Abstracts Theses Characterization of C14KKc12K: A Miniature Bactericidal Lipopeptide with Anti-Biofilm Properties
5 Rotem Faygenboim-Ornai 2017 Abstracts Theses Structure-Function Relationships of Bacterial Metallo- Aminopeptidases
6 Sion Sharabi 2017 Abstracts Theses Effect of Ultra-High Pressure Homogenization on Vitamins Stability and Anti-Oxidative Properties of Milk
7 Regina Kelmansky 2017 Abstracts Theses Development of Neat Bioadhesives
8 Keren Massuri 2016 Abstracts Theses Light-Triggered Self-Assembled System
9 Lior Levy 2016 Abstracts
Reconstructing and Discovering New O54 Regulation Mechanisms in a High Throughput Manner
10 Tanya Stuemler 2016 Abstracts
The Effect of Heparanase Overexpression on Iron Metabolism
11 Tsuf Croitoru Sadger 2016 Abstracts Theses Polymersomes Based on Low Molecular Weight Multi-Armed PEG-PCL
12 Alexander Linetsky 2016 Abstracts Theses The genetic origin of biotype 3 in Vibrio vulnificus
13 Inbal Vaknin 2016 Abstracts
Novel Frontier in Gene Regulation via Expression of T7 Bacteriophage RNA Polymerase in Yeast
14 Sharon Cohen-Avni 2016 Abstracts Theses Self-Association Behavior and Nanostructure of the Protein K-casein
15 Inbar Haya Magid Gold 2016 Abstracts Theses Regulation of iron uptake and metabolism in renal epithelia
16 Joanna Jammal 2015 Abstracts Theses Sensitization of Gram-Negative Bacteria to Rifampin
17 Aya Friedman 2014 Abstracts Theses Design and Characterization of a Fluorescent Protein-based imaging System for RNA in Live Cells
18 Tatyana David 2014

Impact of Electrostatic Deposition of Anionic Polysaccharides on Lactoferrin during Simulated Human Gastro-Duodenal Conditions
19 Keren Goldberg 2014 Abstracts Theses Molecular Basis for OAK Synergy with Antibiotics Targeting Gram-Negative Bacteria
20 Marina Katsman 2014 Abstracts
Identification and Characterization of New Type III Secretion System (T3SS) Effector Proteins in Salmonella Entrica Serovars
21 Ibrahim Marjieh 2014 Abstracts Theses Bacterial Capture by Oligo-Acyl-Lysines
22 Paulina Ruiz-Rodriguez 2014 Abstracts Theses Characterization of Pickering O/W Emulsions Stabilized by Silica Nanoparticle and their Responsiveness to in Vitro Digestion Conditions
23 Bernadette Soudah Abou Atta 2014 Abstracts Theses Use of Formaldehyde-Degrading Bacteria for Bioremediation of Industrial Wastewater and Resins
24 Ofer Yizhar Barnea 2013

Interferon Regulatory Factor 8(IRF8) Lineage Specific Expression in Myeloid Cells
25 Andy Sand 2013 Abstracts Theses Regulation Analysis of Cellulose Utilization Genes by Alternative SIGMA Factors in Clostridium Thermocellum
26 Yonatan Levinson 2013 Abstracts Theses Soybean and Milk Protein Nanoparticles for Protecting and Delivering Vitamin D as a Model Lipophilic Nutraceutical
27 Irina Radetsky 2012 Abstracts Theses Combined Encapsulation for Enhanced Bioavailability of Curcumin
28 Galoz Kaneti 2012

Stationary Phase Mutations in the Yeast Saccharomyces cerevisiae
29 Michal Haham 2012

Stability and Bioavailability of vitamin D Nanoencapsulated in Casein Micelles
30 Hadas Richter 2012 Abstracts Theses Ultra High Temperature (UHT) Aggregation of Hydrolyzed Soy Protein Isolates (SPI)
31 Inbal Kadosh 2011

The Correlation between Microbial and Biochemical Characteristics of Raw Milk and the Yield of Cheese Production
32 Anna Shivinsky 2011 Abstracts Theses Tailoring PLGA Delivery Systems for Glioma Cancer Stem Cell Like Cells
33 Yair Goldfeder 2011 Abstracts Theses Experimental Conditions that Enhance Potency of Antibacterial Oligo-Acyl-Lysyls
34 Michal Bachar 2011 Abstracts Theses Development of B-Casein Nano-Capsules for Oral Delivery
35 Yael Lupu 2011 Abstracts Theses Development and Characterization of a Bioactive Ceramic Scaffold Conjugated with PLAG Particles for Bone Tissue Engineering
36 Gilad Markman 2011 Abstracts Theses Maillard-Reaction-Based Compounds as Nanovehicle for Enrichment of Clear Beverages with Hydrophobic Nutraceuticals
37 Maksym Krepker 2011 Abstracts Theses Development and Characterization of Optical Biosensors for Detection of Organophosphorus-Containing Compounds
38 Zoya Kaplun 2011 Abstracts Theses Developing a Continuous Process for Encapsulation of Omega-3 Fatty Acids in Starch Complexes
39 Sharon Alterzon 2010

Studying the Genetic Variation in Uropathogenic E. Coli Using SSR and Box Repeats
40 Liran Livne 2010 Abstracts Theses OAK and Antibiotic Combination Effects on Antibacterial Activity
41 Renata Kisiliak 2010 Abstracts Theses The Mechanisms of Thermal Stabilization of Proteins by Sugars in Aqueous Solutions
42 Tchelet Kovachi 2010 Abstracts Theses Structure-Activity Relationships of Acyl-Lysine Oligomers
43 Elinor Albert 2010 Abstracts Theses Identification and Characterization of PML as a CML Tumor Suppressor Gene Using a Murine Model
44 Dov Schlisselberg 2010

Characterization of the pHD1 Plasmid of Salmonella enterica Serovar Virchow
45 Tal Zeidman Kalman 2010 Abstracts Theses Development of Nanostructured Porous Silicon/Hydrogel Hybrids: Towards Cell-based Biosensors
46 Liat David 2009 Abstracts Theses Establishing a Model of Erythrophagocytosis with in vivo Generated Senescent Erythrocytes
47 Orly Savion 2009 Abstracts Theses Iron Homeostasis in Cell Models for Intestinal Inflammation
48 Ornit Avigad 2009 Abstracts Theses The Effect of Human NRAMP1 Promoter Polymorphism on Transcriptional Activity
49 Netta Hirshberg 2009 Abstracts Theses Utilization of Saccharomyces cerevisiae for production of Valuable Chemicals
50 Avital Weiss 2009 Abstracts Theses Characterization of a 28kDa Form of Heme Oxygenase-1 in Mouse Macrophages
51 Yehonatan Gottlieb 2009 Abstracts Theses Orientation and Localization of Heme-Oxygenase in Macrophages
52 Patricia Zimet 2009 Abstracts Theses Milk Protein Based Nano-Vehicles for Omega 3-Polyunsaturated Fatty Acids
53 Netta-Lee Derry 2009 Abstracts Theses Biocatalytic Synthesis of Chiral Sulfoxides and Epoxides Using Toluene Monooxygenases
54 Sharon Ehelich 2009 Abstracts Theses Characterization of the Interaction between ICSBP and Miz-1
55 Margarita Dolkinshtein 2009 Abstracts Theses The Partial Genome Sequence of Geobacillus Stearothermophilus and Characterization of its Acetylxylan Degrading Enzymes
56 Yotam Cohen 2009 Abstracts Theses Identifying Locations of RNA polymerase II along the Genome in Stationary-phase Cultures of the Yeast S. cereuisiae, under Various Stress Conditions, Using a ChIp-on-
57 Nir Izhak Salzmann 2009 Abstracts Theses Development of a Dry System for Oral Delivery of Insulin
58 Sigal Ram 2009 Abstracts Theses The Role of Interferon Regulatory Factors 8 (IRF-8) in Regulating Innate Resistance to Intraphagosomal Pathogens
59 Ofra Nin-Nun 2009 Abstracts Theses The Use of Peptides in Antimicrobial Films for Packaging of Pastrami
60 Yana Khalfin 2009 Abstracts Theses The Role of PML in the Differentiation and Function of Bone Marrow Macrophages
61 Anat Lapidot 2008 Abstracts Theses The Role of Biofilm Formation in the Attachment, Survival and Resistance of Salmonella Typhimurium on Parsley
62 Moran Margolis 2008 Abstracts Theses Self-Assembly-Activity Relationship Study of the GTPase Dynamin-1
63 Roy Pinhassi 2008 Abstracts Theses Nano-Sized Polymer-Drug Conjugates for Targeted Delivery and Target-Activated Release of Anti-Cancer Drugs
64 Ravit Bashan-Hadas 2008 Abstracts Theses Effect of Dietary Fibers and Sugar Substitutes on Texture, Nutritional and Organoleptic Properties of Chocolate
65 Naama Daniel 2008 Abstracts Theses Texture Properties of Colloidal Poultry Meat System, Modified by Vagetable Proteins and Polysaccharides
66 Tamar Shragai-Vollach 2008 Abstracts Theses Development and Characterization of Antimicrobial Films for Packaging of Pastrami
67 Roey Mizrachi 2008 Abstracts Theses Expression of Antimicrobial Peptides from the Dermaseptin Family in Escherichia Coli by Gene Fusion
68 Avi Shpigelman 2008 Abstracts Theses Mechanisms of Saccharide Effect on PNIPA Behavior in Aqueous Media as a Model for Water-Saccharide- Protein Systems
69 David Semyonov 2008 Abstracts Theses Dry Microencapsulation and Enteric Coating of Probiotic Bacteria
70 Lubov Iliassafov 2007 Abstracts Theses Loss of Crispness in Frozen Pre-fried Foods and Methods for Improvement
71 Yaara Porat 2007 Abstracts
Antimicrobial Peptides and Peptidomimetics for Controlling Oral Microflora
72 Roi Feingersch 2007 Abstracts Theses Protein Engineering of Toluene Monooxygenases for Synthesis of Chiral Sulfoxides
73 Yael Grimpel 2007 Abstracts Theses Clonning, Expression and Biochemical Characterization of Acetylxylan Estrases from Geobacillus stearothermophilus T-6
74 Efrat Semo 2007 Abstracts Theses Casein Micelle as a Natural Nano-Capsular Vehicle for Nutraceuticals
75 Ram Nechooshtan 2007 Abstracts Theses Characterization of Regulatory Elements of the Cellulase System in Clostridium thermocellum
76 Nadav Ron 2007 Abstracts Theses Beta Lactoglobulin as a Nano-Capsular Vehicle for Hydrophobic Nutraceuticals
77 Nili Raz 2007 Abstracts Theses Development of Rapid Methods for Monitoring Vibrio cholerae in Endemic Areas
78 Hila Wolf 2006 Abstracts
The Effect of type III Resistant Starch Crystallite Structure on its Prebiotic Properties
79 Einav Ben Shoshan 2006 Abstracts
Association Behavior of Beta-casein
80 Keren David 2006 Abstracts
Ultrasound for the Delivery of Genes to Suspended Cells: Design and Characterization
81 Yael Langut 2006 Abstracts
Characterization of XylR, the Repressor of the Xylanolytic System in Geobacillus stearothermophilus T-6
82 Gabriel Zarbiv 2006 Abstracts
Tissue Engineering of Blood Vessels: Improvement of Cell Adhesion and Characterization of Polymer Immunogenicity
83 Keren Marynka 2006 Abstracts
Structure Activity Relationship of Acylated Dermaseptin S4 Derivatives
84 Yulia Berkovitch 2006 Abstracts
Structural Elements in Lipase T6 that Affect Hydrolysis of Triglycerides at the sn-2 Position
85 Marina Shufrin 2006 Abstracts
The Effect of Physical and Biochemical Treatments on the Allergenic Activity of Milk Proteins
86 Lior Ben-Shalom 2006 Abstracts
MAR (Multiple Antibiotic Resistance) Phenotype Regulation in Escherichia coli and Salmonella
87 Einat Souli 2005 Abstracts
Effect of Indole-3-Carbinol (I3C) on Prostate Cancer Cells in Vitro and in Vivo
88 Karin Shimoni 2005 Abstracts
Nanoscopic Characterization of the Interaction between Nonionic Amphipilic Block Copolymers and Nonionic Surfactants in Aqueous Solutions
89 Tali Rydlo 2005 Abstracts
Antimicrobial Peptides in Food Model Systems: Structure- Activity Relationships Studies
90 Meital Netz 2005 Abstracts
AGEs' inhibition by AGEs-breakers
91 Inbal Michael 2005 Abstracts
Molecular Nanocapsules for Protection and Controlled Release of Anticarcinogenic Fatty Acid
92 Tatyana Feider 2005 Abstracts
The Effect of Physical Treatments on the Allergenic Activity of Peanut Proteins
93 Shira Raikin 2005 Abstracts
Isolation and Characterization of Bacterial Lipases with Unique Activity
94 Yifat Rosenbaum-Dekel 2005 Abstracts
L-VEGF and its Cleavage Products: Intracellular Localization and Initial Characterization of Biological Activity
95 Lior Ziserman 2005 Abstracts
Relationship between Rheological Properties and Nanostructure in Mixed Micellar Surfactant Systems
96 Ilana Chefetz 2005 Abstracts
The Antioxidant Activity of Rhus coriaria Fruit Extracts
97 Addie Dvir 2005 Abstracts
Tissue Engineering of Blood Vessels Based on Acellularized Collagen Matrix
98 Asher Shazman 2005 Abstracts
Examining for Possible Non-Thermal Effects in the Microwave Oven
99 Shirly Liezerson 2004 Abstracts
Effects of Ohmic Heating on the Quality of Orange Juice
100 Maya Reisner 2004 Abstracts
The Effect of Cylindrospermopsin from Aphanizomenon ovalisporum on Several Biochemical Pathways in Mice
101 Alisa Fuchs 2004 Abstracts
Cellular Localization and Expression Pattern of the Amino Terminus of L-VEGF in Normal and Tumor Tissues
102 Suha Dakwar 2004 Abstracts
Characterization of the Biological Activity of Medicinal Plant Extracts of Pistacia palaestina and Teucrium polium
103 Nonna Dinevich 2004 Abstracts
Effect of medicinal plant extracts on proliferation of prostate cancer cells
104 Karin Kertesz Rosenfeld 2004 Abstracts
The Influence of Advanced Glycation End Products (AGEs) on Cells in Culture
105 Orit Shilovitzky 2004 Abstracts
Long-Term Fructose Consumption: Presence of Advanced Glycation Endproducts, Oxidative Stress and Renal Function
106 Itay Shafat 2003 Abstracts
Biochemical Characterization of cpn60 and cpn10 from Mycobacterium tuberculosis
107 Ayelet Baumzweig 2003 Abstracts
Protein Engineering in Xylanase T-6: Thermostability and Activity Improving
108 Tamar Kedar 2003 Abstracts
Diversity in Extrachromosomal DNA Species in Several Rhodococcus Erythropolis Strains
109 Anna Dimentov 2003

Development and Characterization of Food Grade Enteric Coating
110 Merav Kimeldorf 2003 Abstracts
The Effect of Underwater Shock Waves on the Properties of b-Lactoglobulin
111 Eyal Scheinman 2003 Abstracts
Factors Affecting the Transcription of VEGF
112 Saleh Batheesh 2003 Abstracts
Isolation and Identification of Non Luminescent Marine Bacteria Producing the Auto Inducer of Vibrio Fischeri
113 Tali Cohen 2002

Characterization of the Interaction between ICSBP and Trip15
114 Yuval Eitan 2002 Abstracts
Development of Methods for Analysis of Genomic Polymorphism, and Their Application to Domestic Chickens
115 Nurith Atias 2002

The Effect of Long-Term Consumption of Various Sugars on Age-Related Parameters in Rats
116 Eran Diamant 2002

Polymorphism in Microsatellite Sequences in E. coli Genome
117 Adi Rolider 2002 Abstracts
The Expression of the Cellulosomal Genes from Clostridium thermocellum in a Continuous Culture
118 Merav Gleit 2002

The Role of Protein-Protein Interactions for the Biological Activity of the IRF's
119 Larisa Rabinovich 2002 Abstracts
Cloning and Characterization of Aminopeptidases from Bacillus subtilis and Streptomyces griseus
120 Rachel Anunu 2002 Abstracts
Characterization of the Factors Affecting VEGF's IRES Activity
121 Ziva Getzler 2001

Characterization of Gluten Dough Viscosity by Capillary Viscometry
122 Mirit Kolog Gulko 2001

Biochmical Characterization of an Intracellular Xylanase from Bacillus Stearothermophilus T-6
123 Einat Naveh 2001

Avocado Dietary Fiber: Characterization and the Effects on Growth Parameters and Cholesterol Concentrations in Rats
124 Meirav Ampel 2001

Prevention of Lipid Oxidation Damage in Diabetes Mellitus through the Use of Chromium Compounds
125 Moran Meiron 2001

The Role of the Open Reading Frame in the 5'UTR of VEGF Regulation
126 Hanan Gancz 2001

The Influence of Molecular Chaperones on the Process of Protein Folding and Aggregation
127 Orit Segev 2001

Combined Process for the Removal of Nitrates and Herbicides from Water
128 Orit Brodzky 2001

The Effect of Fructose and its Derivatives on DNA under In Vitro and In Vivo Conditions
129 Uzi Goodman 2001

The Effect of An Oxygen Scavanging Packaging Film, Combined With Modified Atmosphere, on the Quality of Sliced Luncheon Meats
130 Yael Chertkow 2001

Hetrologous Expression of Cellulosomal Subunits from Clostridium thermocellum in Bacillus subtilis
131 Tali Kizhner Missing advisors 2000

Long-Term Consumption of Various Sugars: Morphological and Biochemical Changes in the Rats' Kidney
132 Eran Valfer Missing advisors 2000

The Role of Edible Films Hydrophobicity in Determinig Their Oxygen and Water Vapor Permeability
133 Osnat Kalati 2000

Neutralizing of Reactive Oxygen Species (Ros) by the White Rot Fungus Phanerochaete Chrysosporium
134 Galia Zaide Missing advisors 2000

Biochemical Characterization of Alpha-Glucuronidase from Bacillus Stearothermophilus T-6
135 Batya Parizer Missing advisors 2000

Loaded and Coated Microporous Powders
136 Iris Ziv-Raz 2000

Methyltransferases Involved in the Formation Of Methyl Chavicol and Methyl Eugenol in Sweet Basil (Ocimum Basilicum L.)
137 Anna Ziskind Missing advisors 2000

Influence of Some Natural Compounds on Metabolic Elements In Human Skin Fibroblasts
138 Riva Gur-Arie 2000

Evaluation of Polymorphism in Microsatellites Dna Sequences in the Genome of E. Coli
139 Rachel Yehiely 2000

Biochemical Characterization of Cel I From Clostridium Thermocellum
140 Helit Cohen Missing advisors 2000

Interaction Between Icsbp and Trip15 - Possible Link Between Signal Transduction by Interferons and the Signalosome
141 Lilach Somer 2000

Gene Expression of Cct Subunits in Yeast, Saccharomyces Cerevisiae
142 Iftah Katz 1999

The Use of Fluorescence Probes in Polymer- Surfactants Systems
143 Haggit Ben-Israel 1999

Development of a Bioassay for Escherichia Coli 0157:h7 Using Bacteriophages Carrying Luxab
144 Orit Lache Missing advisors 1999

Characterization of Spice Extract. Effect on Staphylococcus Aureus and Helicobacter Pylori
145 Merav Nesher-Aridor Missing advisors 1999

The Relation Between the Structure and Properties of Polyethylenes
146 Cyrille Cohen 1999

The Role of Heat Shock Proteins (Hsp) in the Development And the Immunization of Adjuvant Arthritis Disease
147 Sigal Ben-Zaken Cohen Missing advisors 1999

The Relationship Between Chromium Concentrations in the Body Fluids and Carbohydrate Metabolism
148 Maya Kedmi-Nachshon Missing advisors 1999

Determination of Proteolytic Activity in Milk Using Luminous Bacteria
149 Faiga Megzal 1999

Binding Affinities of Flavors to Beta-Lactoglobulin
150 Achiam Bar Missing advisors 1999

Phase Transition and Changes in Physical Properties of Hydrophobic Hydrogels During Drying
151 Yael Tehan-Arcusin 1998

Ostrich Abdominal Fat: Fatty Components Characterization And Stability to Oxidation
152 Hadas Milo 1998

The Effect of Copper Deficiency on Hepatic Fructose Metabolism in Rats
153 Adi Jonas Levi 1997

Cactus Flower as a Natural Compound for Inhibition of 5-Alpha Reductase and as An Antioxidant
154 Belly Koren 1997

The Characterization of Protein-Protein Interactions Between Icsbp and the Irf Family of Proteins
155 Gihoh Grinberg 1997

Isolation and Characterization of Antioxidant from Spice Plant
156 Osnat Lavie 1997

The Role of the Groel Chaperone in Protein Folding
157 Boaz Levy 1997

The Effect of Various Dietary Sugars on Aging Parameters In Rats
158 Daphna Kadim 1997

Extraction of Wood Components During Wine Aging in Barrels
159 David Mararo 1997

The Characterization of Heterodimerization Among the Irf Family
160 Sharon Hashmueli 1997

The Role of the Eukaryotic Chaperonin Cct in Folding and Assembly of Ty1 Virus-Like Particles in Yeast
161 Svetlana Litvin 1996

Dehydration of Carrots by a Combination of Several Methods
162 Hila Abbo 1996

Inhibition of Helicobacter Pylori by Plant Extract In Vitro and in Vivo Experiments.
163 Eyal Ben-Yoseph 1996

Optimization of Thermal Process for High-Value Food Products
164 Dorit Nahari 1996

The Promoter of Vegf: Analysis and Effect of Cytokines And Hypoxia
165 Smadar Shulami 1996

Dna Sequencing and Characterization of the B-Xylosidase Operon from Bacillus Stearothermophilus T-6
166 Amnon Abramov 1996

Stability of Enteric Coated Ascorbic Acid in Aqueous Phase
167 Elena Youditsky 1996

Lysyl Oxidase Inhibitor from Avocado Seed Oil and Its Effect On Metabolism of Some Components of Connective Tissue
168 Maoz Gropper 1995

Effects of Microwave Heating on Surimi Gel Texture
169 Adva Mishali 1995

Overexprssion of the Bacillus Stearothermophilus T-6
170 Ronit Shtrichman 1995

Isolation and Characterization of Plant Components
171 Hagai Ron 1995

Extension of Shelf Life of Minimally Processed Turkey Breast by the Addition of Lactate and Acetate.
172 Lea Cerem-Weiss 1995

Analysis of the Promoter Region of the Angiogenic Factor Vegf
173 Levana Kupiets 1995

Extension of Shelf-Life of Red Turkey Meat
174 Alla Leonzini 1995

Microencapsulation of Insulin for Oral Administration By Diabetes Patients.
175 Myriam Bouhnik 1994

Swelling Properties of Neutralized Hydrogels
176 Eyal Shimoni 1994

Antioxidant from Microbial Source
177 Smadar Dror-Kats 1994

Microencapsulation of Fish Oil
178 Tsvia Erlich 1994

Thermoimactivation Mechanisms of Xylanase T-6
179 Sarah Gilead-Gropper 1994

Purification and Characterization of An
180 Doron Dicastro 1994

Cloning and Expression of Vival Proteins of Ibdv
181 Elena Rubin 1994

Natural Furans Their Oxidation Products & Biological Activit
182 Eilat Ezra-Shapira 1993

Recovery of Lycopene from the Fungi Phycomyces Blakesleeanus
183 Tzafra Cohen 1993

Expression of Vegf in the Baculovirus System
184 Galit Meshulam-Simon 1993

Toxic Metals Removal and Reclamation by Biosorbants
185 Ayelet Fishman 1993

A Continuous Purification Process for Xylanase T-6
186 Shai Shachar Schwartzfarb 1993

Characterisation of Polyphenols and Glycosides from Olive
187 Daphne Raban 1993

Enzymatic Modifications of Phospholipids
188 Erez Etkin 1992

Analysis of the Transcription Regulation of the Polyaedrin
189 Tal Handelsman 1992

Production and Characterization of An Extracellular
190 Pierre Marx 1992

Cloning of a Human Ics Binding Protein ( H-Icsbp)
191 Cecilia Regueros )Kremer( 1992

Cloning in E.coli Xylanases Genes from B. Stearothermophilus
192 Valerie Pohoryles 1992

Search for Medicinal Plant Extracts Wich Inhibit Growth
193 Iara Raz 1992

Characterization of Advanced Structures for Food Packaging
194 Ronen Neutra 1992

Protein Production in Insect Cell Culture Using Bevs
195 Zeev Schwartz 1992

Product Ion of Xylanses from Thermophilic Bacteria
196 Israela Hayam 1992

Dietary Oxidiged Old and Biological Membranes
197 Sigal Eichler 1992

Permeability Coefficients Prediction by Theoretical Models
198 Ido Weisman 1992

Comprehensive Kinetic Model for Accelerated Test of Brouning
199 Pinchas Shlomai 1992

Fungi as a Source for Lycopene and B-Corotene Production
200 Hilah Steier 1992

Improving the Functional Froperties of Corn Prote:ns C
201 Tal Soffer 1992

Extension of Shelf-Life of Refrigerated Chopped Liver
202 Ronit Ben-Avraham Shomer 1992

Mild Heat Treatment and Co2 Atmosphere for Shelf-Life Extens
203 Edna Hochgraf 1991

The Effect of Reducing Blood Cholesterol Levels on
204 Alexander Khasin 1991

Purification and Characterization of a Xylan-Degrading
205 Israela Beit Halachmy 1991

Evaluation of Storage Conditions of Mushrooms and Design
206 Yaron Ronen 1991

Debittering of Orange Peel Juice
207 Hadasa Zuckerman 1991

Characterization of Plastic Susceptors for Microwave Oven
208 Anat Carmi 1990

Isolation of Lignin Degrading Bacteria
209 Yael Avital 1989

The Effect of Modified Atmospher Packaging (Map) on the Crit
210 Galit Levin 1989

Effect of Riboflavin Or Vitamin E Deficiency on Membranes
211 Ifat Sagi 1989

The Effct of Enzymatic Deaeration on Quality of Unpasteuriz
212 Helen Gronwald 1989

Ethanol Fermentati on by Yeastsafter Genetic Manipulation
213 Amal Rouhana 1989

Critical Oxygen Uptake of Juices and Package Oz Transmissio
214 William Boadi 1988

The Influence of Certain Nutritional Factors on the Resistance of the Organism to Hyperbaric Oxigen Toxicity


215 abstract theses title found in the Department Biotechnology and Food Engineering
Last updated on: Thursday ,February 22, 2018