הטכניון מכון טכנולוגי לישראלXyz
הטכניון מכון טכנולוגי לישראל - בית הספר ללימודי מוסמכים 
M.Sc Theses

DepartmentNuclear Engineering
Department Web Site  


No.   Student's Name Advisors Graduation
Year
Abstracts Theses Abstract Title
 1 Boris Berenstein Ben-Haim Yakov1994
 Detection of Spatially Uncertain Thermal Barriers
 2 Barak Tavron Rothenstein Wolfgang (Deceased)1993
 Code Analysis of Pebble Bed Power Reactors and the Effect
 3 Ido Eliash Vcholeder Eitan

Elias Ezra
1993
 Neural Network for Noise Analysis in Nuclear Measurements
 4 Michael Tramer Vcholeder Eitan

Elias Ezra
1993
 Fault Identification in Nuclear Reactors Usnig Neural
 5 Osnat Sadan-Katzanek Ben-Haim Yakov1992
 Optimizing the Diagnosis of Actuator Malfunction in a Multo
 6 Yitzchac Olshvang Shafrir Naftali1992
 Development of a Computerized Integral System for Rad Saf
 7 Ami Nagler Elias Ezra1991
 Emergency Cooling of a Pool Type Reactor Core
 8 Rami Evron Eyal Yehuda1991
 Rapiation Damage in Natural Amalogaes of Spent Nucleak Fuel
 9 Victor Tal Segal Yitzhak1989
 Film Density Response at Perpe Ndicular in Homogenity.
 10 Ron Dagan Vcholeder Eitan

Elias Ezra
1989
 Critical Two Phase Flow
 11 Alex Yaaran Ingman Dov1989
 Simulation of Networks Reliabi-Lity
 12 Yoram Merlis Ingman Dov1988
 Adaptation for Information Extraction in Radiography


12 abstract theses title found in the Department Nuclear Engineering
Last updated on: Wednesday ,May 22, 2019