הטכניון מכון טכנולוגי לישראלXyz
הטכניון מכון טכנולוגי לישראל - בית הספר ללימודי מוסמכים 
M.Sc Theses

DepartmentNuclear Engineering
Department Web Site  


No.   Student's Name Advisors Graduation
Year
Abstracts Theses Abstract Title
 1 Berenstein Boris Yakov Ben-Haim1994
 Detection of Spatially Uncertain Thermal Barriers
 2 Tavron Barak Wolfgang Rothenstein (Deceased)1993
 Code Analysis of Pebble Bed Power Reactors and the Effect
 3 Eliash Ido Eitan Vcholeder

Ezra Elias
1993
 Neural Network for Noise Analysis in Nuclear Measurements
 4 Tramer Michael Eitan Vcholeder

Ezra Elias
1993
 Fault Identification in Nuclear Reactors Usnig Neural
 5 Sadan-Katzanek Osnat Yakov Ben-Haim1992
 Optimizing the Diagnosis of Actuator Malfunction in a Multo
 6 Olshvang Yitzchac Naftali Shafrir (Deceased)1992
 Development of a Computerized Integral System for Rad Saf
 7 Nagler Ami Ezra Elias1991
 Emergency Cooling of a Pool Type Reactor Core
 8 Evron Rami Yehuda Eyal1991
 Rapiation Damage in Natural Amalogaes of Spent Nucleak Fuel
 9 Tal Victor Yitzhak Segal1989
 Film Density Response at Perpe Ndicular in Homogenity.
 10 Dagan Ron Eitan Vcholeder

Ezra Elias
1989
 Critical Two Phase Flow
 11 Yaaran Alex Dov Ingman1989
 Simulation of Networks Reliabi-Lity
 12 Merlis Yoram Dov Ingman1988
 Adaptation for Information Extraction in Radiography


12 abstract theses title found in the Department Nuclear Engineering
Last updated on: Thursday ,May 28, 2020