הטכניון מכון טכנולוגי לישראלהטכניון מכון טכנולוגי לישראל - בית הספר ללימודי מוסמכים
   דף הבית   |   דבר הדיקן   |   הרשמה   |   טפסים   |   תיזות ומחקרים   |   מועדים חשובים   |   תכניות הלימודים   |   מידע אישי   |   מידע כללי 
  מתעניינים בלימודים
  חדשים
  לומדים
  מלגות, מעונות
  השתלמויות,לימודים וכנסים בחו"ל
  מסיימים
  International Students
  בוגרים
  בתר דוקטורנטים [פוסט-דוקטורנטים]
  מידע למנחה

הודעות

בית הספר לתארים מתקדמים מברך את 849 מקבלי תואר מגיסטר במחזור 2017. טקס הענקת התעודות יתקיים ב-5.6.2017 - באמפי ע"ש קלנר בשעה 18:30. הכניסה לבעלי הזמנות.

 

בית הספר לתארים מתקדמים מברך את 243 מקבלי תואר דוקטור (PhD) במחזור 2017. טקס הענקת התעודות יתקיים ב-29.5.2017 - באמפי ע"ש קלנר בשעה 18:30. הכניסה לבעלי הזמנות.

 

מפגש מתעניינים בתכנית  Start up MBA, בפק' לה. תעשיה וניהול, בניין בלומפילד, חדר 527 - 20.6.17

 

ברכות לזוכי פרס וולף לשנת תשע"ז

 

יום פתוח לתארים מתקדמים בהנדסת תעשיה וניהול - 27.03.17


יום פתוח לתארים מתקדמים בהנדסת מכונות 29.03.17

 

יום פתוח לתארים מתקדמים וכנס חוקרים בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים - 06.04.17

 

יום פתוח לתארים מתקדמים במתמטיקה - 20.04.17

 

יום פתוח לתארים מתקדמים במדעי המחשב ובהנדסת חשמל - 26.4.17

 

 


Ph.D Theses

Department:Chemistry
Department Web Site: schulich.technion.ac.il


No. Student's Name Advisors Graduation
Year
Abstracts
Theses Abstract Title
0 Ekaterina Dikarov 2017 Abstracts Theses Advanced Methods in Magnetic Resonance for Studying Physical Properties and Processes of Paramagentic Centers in the Solid State
1 Elvira Haimov 2017

Stereoselective Formation and Reactivity of Fully Substituted Ketone Enolates
2 Elina Baranovsky 2017 Abstracts Theses Magnetically Manipulated Molecular Beams: Studying the Structure and Dynamics of Water Surfaces
3 Anna Rubin-Brusilovski 2017 Abstracts Theses Influence of Interfacial Strain, Shape Anisotropy and Air Exposure on Electronic and Optical Properties of IV-VI Collodial Nanocrystals
4 Maria Baskin 2017

Fullerene-Fullerene Surface Impact Processes on Ultra-Thin Membranes: Formation of Carbon Nano-Structures
5 Lieby Zborovsky 2017 Abstracts
Geometric Isomers of Stable Silenes and their Interconvertion
6 Liat Levin 2017 Abstracts Theses Coherent Control of Bond Making
7 Shimrit Azulay 2017 Abstracts Theses Novel Chemical Approaches for Studying and Targeting Deubiquitinases
8 Evgenya Vestfrid 2016 Abstracts Theses Rational Design of Corroles with Superior Photophysical and Chemical Properties for a Variety of Applications
9 Arseni Kostenko 2016 Abstracts
Cooperative M1/M2 (M1=Pt,Pd; M2=Hg,Zn) Homogeneous Catalysis of Hydrosilylation
10 Yulia Gerchikov 2016

Harnessing Organic Semiconductors for Sensing Applications
11 Dana Shoken 2016

Synthesis and Reactivity Studies of Imidazolin-2-Iminato Complexes
12 Rami John Batrice 2016 Abstracts Theses Advances in Actinide Catalysis and Coordination Chemistry
13 Orel Shneider 2016 Abstracts
Oxidative Umpolung Alpha- Alkylation of Ketones
14 Ephrath Solel Moroshko 2016 Abstracts Theses Components for Supramolecluar Architeture
15 Boris Smolkin 2016 Abstracts
Towards Catalytic Antibiotics
16 Gary Zaiats 2015 Abstracts Theses Coupling of Air Stable Colloidal Quantum Dots to Plasmonic Lens
17 Isabell Sarah Karmel 2015 Abstracts Theses Synthesis of Organoactinide Complexes Containing N-Donor Ligands and Their Application in Homogeneous Catalysis
18 Michal Shavit-Kishkober 2015 Abstracts Theses Novel Strategies to Fight Bacterial Resistance
19 Shai Meltzman 2015 Abstracts Theses Chemo-Mechanical Sensing of Gas Phase Substances
20 Kseniya Kulbitski 2015 Abstracts
New Approaches and Reagents for the Synthesis of Halo-Organic Compounds
21 Eliya Shulman 2015 Abstracts Theses Studies towards Defining Biochemical Mechanism(s) for Aminoglycosides Induced Toxicity in Mammalian Cells
22 Avital Lahav 2015 Abstracts Theses Structural Investigations of Proteins Involved in Human Cellular Metabolism
23 Izana Nigel-Etinger 2015 Abstracts Theses Early Transition Metal Corrole Complexes
24 Polina Smirnov 2015 Abstracts
Stereoselective Synthesis via a Zn-Brook Rearrangement Followed by an Ene-Allene Carbocyclization Reaction
25 Naama Manor-Korin 2015 Abstracts Theses Trapping of Uremic Toxins
26 Faris Salama 2015 Abstracts Theses Engineering a Photosystem II Dependet Bio-generator and the X-Ray Structure of HspA, which Protects PSII from Thermal Damage
27 Renana Gershoni Poranne 2015 Abstracts Theses Aromatic Systems
28 Elena Domeshek 2015 Abstracts Theses Gold Corroles
29 Nadav Avidor 2015 Abstracts Theses Helium Atom Scattering: Instrumentation Development and Structural Studies of Thin-Films of Water
30 Michal Amar 2015 Abstracts Theses Design and Synthesis of Novel Stable Alfa Hydrogen Nitroxides
31 Eran Armon 2015 Abstracts
Novel Surface Sputtering Processes Induced By the Impact of Large Polyatomic Projectile
32 Roman Vaxenburg 2015 Abstracts Theses Electronic Properties and Auger Processes in Nanoscale Semiconductors
33 Tatyana Elkin 2015 Abstracts Theses Designing Octahedral Group 4 Complexes as Catalysts for Polymerization Processes
34 Shlomit Avidan-Shlomovich 2015 Abstracts Theses Design and Analysis in Asymmetric Catalysis
35 Ofir Tal 2014 Abstracts Theses Investigation of the Interactions Leading to Phycobilisome Assembly
36 Yury Minko 2014 Abstracts Theses Quaternary Stereocenters in Acyclic Systems: From Alkynes via Stereodefined Trisubstltuted Enolates
37 Galit Parvari 2014

Multifarenes - Novel Macrocyclic Molecules
38 Diana Yanover 2014 Abstracts Theses Semiconductor Quantum Dots Characterization and Application in Photovoltaic Devices
39 Yuri Tulchinsky 2014 Abstracts Theses Coordination Chemistry of N-Heterocyclic Nitrenium Ligands
40 Leonid Rybak 2013 Abstracts Theses The Atom-Atom Binary Reaction of Multi-Photon Femtosecond Photoassociation: Coherence and Control
41 Moran Shalev Ben-Ami 2013 Abstracts Theses Elucidation of Aminoglycosides Modes of Activity in Eukaryotes: Towards Improved Therapeutic Derivatives
42 Ahmad Masarwa 2013 Abstracts Theses Zirconocene-Mediated and Catalyzed Ring-Opening Reactions of Alkylidenecyclopropanes
43 Nataly Vainrot 2013 Abstracts
Multi-Photon Ionization Technique for Direct Analysis of Organic Compounds
44 Ariel Shemesh 2013 Abstracts Theses Artificial Nose for the Detection of Gas Phase Substances
45 Georgy Maikov 2013 Abstracts Theses Colloidal Semiconductor Quantum Dots for Photo-Voltaic Applications
46 Tatiana Kovalchuk Kogan 2013 Abstracts Theses Optical Breakdown in Liquid Suspensions and its Analytical Applications
47 Irina Ben-Shir 2013 Abstracts Theses Investigation of Inorganic-Bioorganic Interfaces by Solid State NMR
48 Noga Gilboa 2012 Abstracts Theses Preparation and Stereochemistry of Homoallylic Alcohols Containing Quaternary Stereocenters
49 Zoya Okun 2012 Abstracts Theses Metallocorroles for Therapeutic and Related Applications
50 Adi Haber 2012 Abstracts Theses Metallocorroles for Attenuation of Atherosclerosis
51 Daria Brisker-Klaiman 2012 Abstracts Theses Coherence, Dissipation and Bond Dissociation in Charge Transport through Molecular Bridges
52 Elana Slutsky Smith 2012 Abstracts Theses Novel Triazole-Based Ligands and Metal Complexes: Syntheses, Properties, and Reactivities
53 Gal Suez 2012 Abstracts Theses Catalysis with Metal-Free Molecules and by Non-Covalent Bonds
54 Yuval Elias 2012 Abstracts Theses Experimental Heat-Bath Cooling of Spins
55 Tom Mejuch 2012 Abstracts Theses New and Efficient Methods for the Preparation of Quaternary Stereocenters
56 Sharon Penias Navon 2012 Abstracts Theses Short Peptide Sequences Inhibit Prokaryotic Translation: A New Way of Looking at Biological Information
57 Liron David 2012 Abstracts Theses The Phycobilisome Complex
58 Dina Shpasser 2011 Abstracts Theses Group 4 Organometallic Complexes in the Synthesis of Co-Polymers
59 Victoria Molev 2011 Abstracts Theses Reduction Processes of R2E=CR'2 Systems; E=Si,Ge,Sn
60 Viktoria Kloper 2011 Abstracts Theses Colloidal Synthesis and Optical Charectarization of Semiconductor CdTe and CdTe/CdTexSe1-x Core-Alloy Shell NQDs
61 Tamar Ratner 2011 Abstracts Theses Advanced Bio-Molecular Computing Devices and Chemical Encoding and Processing of Alphanumeric Information
62 Yossi Cohen 2011 Abstracts
Reactive Collisions of C60- Ions at KeV Energies with Transition Metal Surfaces
63 Yael Schuster 2011 Abstracts Theses Pincer Click Ligands: Synthesis and Catalysis
64 Roie Volkovich 2011 Abstracts Theses Dissipative Molecular Electronic Switches
65 Margarita Kanteev 2011 Abstracts Theses Structure-Function Investigation of Metal Ion Binding Proteins
66 Ailie Marx 2011 Abstracts Theses Elucidation of Phycobilisome Functionalities Using High Resolution Structures of Phycobiliproteins
67 Dennis Sheberla 2011 Abstracts Theses Stable Silyl Radicals - Preparation and Properties
68 Andrey Gandman 2011

Femtosecond Two-Photon Excitation of Nanocrystals in the Multi-Excitonic Regime
69 Roman Dobrovetsky 2011 Abstracts Theses Preparation, Structure and Reactivity of Functionalized Silyl Metal Reagents
70 Igor Nudelman 2011 Abstracts Theses Redesign of Aminoglycosides for Treatment of Human Genetic Diseases Caused by Premature Stop Mutations
71 Revital Halevy 2011 Abstracts
Mapping of Oxygen Concentration in Biological Samples by Electron Spin Resonance Microscopy
72 Anat Levin 2010 Abstracts Theses Carbometalation Reactions - An Efficient Tool in Organic Synthesis
73 Meirav Saraf 2010 Abstracts Theses Optical and Electrical Studies of Semiconductors Nanocrystals with Various Shapes and Structures
74 Mantosh Sinha 2010 Abstracts Theses Supramolecular Chemistry of Cucurbit(6)uril
75 Jane-Evgenia Levinson 2010 Abstracts Theses New Analytical Methods for Particulate Contaminants in Water
76 Varvara Pokrovskaya 2010 Abstracts Theses Hybrid Antibiotics: A Novel Approach to Delay Development of Bacterial Resistance
77 Shachar Klaiman 2010 Abstracts Theses Resonances in Mesoscopic Systems
78 Sinai Aharonovich 2010 Abstracts Theses Hetero-aza-allyl Complexes of Li, Ti, Zr, and V: Structure, Reactivity and Catalytic Propylene Polymerization
79 Rozalia Unger 2010 Abstracts Theses Zn-Brook Rearrangement in Carbocyclization Reaction
80 Michal Firstenberg 2010 Abstracts Theses Sequence Independent Synthesis of Organic Pi-Conjugated Oligomers and Polymers
81 Anat Shahar 2010 Abstracts Theses Structural Studies on Protein Involved in Human Health: The M. tuberculosis Cpn60.2 Chaperonin and the Mitochondrial TSPO Receptor Protein
82 Gregory Molev 2010 Abstracts Theses Paramagnetic Metallosilanes
83 Lilach Chen 2010 Abstracts Theses Structure-Toxicity Relationship Study of Aminoglycosides: Towards New Generation of Antibiotics
84 Alexander Shterenberg 2010

Stereoselective Synthesis of Polyketide Fragments via Sequential One-Pot Reaction
85 Elena Borzin 2010 Abstracts Theses Bio-Inspired Functional Materials for Electronic and Electro-Optic Applications
86 Ilya Ruderfer 2009 Abstracts Theses Synthesis of Silicon Containing Amino Acids and Proteins via Novel Alpha-Aminosilylithiums
87 Ariel Kigel 2009 Abstracts Theses Synthesis and Optical Characterization of IV-VI Semiconductor Nanocrystals
88 Hadar Nir 2009 Abstracts Theses DNA Manipulations for Sensing and Scaffolding
89 Lev Chuntonov 2009 Abstracts Theses Rational Femtosecond Coherent Control of Multiphoton Excitations: From Weak-Field to Intermediate-Field Regime
90 Yonatan Manor 2009

New Types of Impulsive (pick-up) Surface Scattering Processes: Fullerenes Single Collision Events of Multiple Coalescence and Endohedral Formation
91 Carmit Hertzog-Ronen 2009 Abstracts Theses Preparation and Characterization of Novel Pi Conjugated Systems that Respond to the Presence of Alkylating Reagents
92 Maytal Toroker 2009 Abstracts Theses New Rate Expressions: Formulation and Applications to Electron Transfer Processes
93 Batya Blumer-Ganon 2009 Abstracts Theses Electrooptic Amino Acids and Peptides
94 Meirav Fleischer 2008

New Fragmentation Mechanisms in Fullerene Surface Collisions
95 Emilia Rabkin 2008 Abstracts Theses Charge Derivatization of Peptides for Mass Spectrometry Analysis
96 Yael Abraham 2008 Abstracts Theses Design, Preparation and Characterization of New Receptors for Anions
97 Adi Abramovich 2008 Abstracts Theses Convergent Preparation of Chiral Polysubstituted Cyclopropanes
98 Norman Metanis 2008 Abstracts Theses Tailoring Enzyme Catalysis Using Synthetic Protein Chemistry
99 Ido Gilary 2008 Abstracts Theses Dynamics of Wavepackets in Non-Hermitian Quantum Mechanics
100 Tali Lavy 2008 Abstracts Theses Photochemical Reactions of Inclusion Compounds in the Solid State
101 Ron Piran 2008 Abstracts Theses Biocatalysis with Antibody Heavy Chain and Myogenesis as a Computational Process
102 Tamer Andrea 2008 Abstracts Theses Organoactinide Complexes Containing CP and Non-Cp Ligands: Synthesis and Reactivity
103 Husein Slman 2008 Abstracts Theses Design, Preparation and Characterization of New Receptors and Detectors for Anions and Cations
104 Oshrat Cabri 2008 Abstracts Theses Solid State and Solution NMR Investigation of Structure- Function Relationship in Biomacromolecules
105 Ruth Osovsky 2008 Abstracts Theses Optical Spectroscopy of a Single and an Ensemble of CdTe Semiconductor Nanocrystal Quantum Dots
106 Irena Zouev 2008 Abstracts Theses Homogeneous Photochemistry in the Solid State
107 Helena Chechik 2008 Abstracts Theses Multicomponent Condensation Reactions as an Efficient Route to Aldol Product
108 Monica Kosa 2007 Abstracts Theses Theoretical Studies of Silicon and Metallasilicon Compounds
109 Monica Dines 2007 Abstracts Theses Structure Determination of Proteins Involved in the Stability of the Phycobilisomes during Environmental Stress
110 Genia Sklute 2007 Abstracts Theses Development of Allylation Reactions for the Asymmetric Construction of Quaternary Stereocenters
111 Inna Luobeznov 2007 Abstracts Theses Activation of Small Molecules by Low Valent Corrole Metal Complexes
112 Shaul Michaelson 2007 Abstracts Theses Hydrogen Bonding and Formation Mechanism of Carbon Films with Nano-Diamond Character Deposited from Energetic Species
113 Tal Gueta Neyroud 2007 Abstracts Theses Titanium Complexes for the Polymerization of Alpha-Olefins and Cyclic Esters: Homogeneous and Heterogeneous Catalysis
114 Orna Ternyak 2007 Abstracts Theses Formation of CVD Diamond Films and Correlation of Structural, Electron Emission and Electron Transport Properties with Film Thickness
115 Mohammed Bashouti 2007 Abstracts Theses Synthesis and Physical Characterization of Semiconductor Nanocrystals with Anisotropic Shape
116 Elena Smolensky 2007 Abstracts Theses Hydroamination and Hydrosilylation Catalyzed by Group IV Metal Complexes
117 Lilac Amirav 2007 Abstracts Theses A Novel Technique for the Production of Semiconductor Nanocrystals
118 Yana Sandlers 2007 Abstracts Theses Study of the Reactive Cationic Intermediates in the Gas Phase
119 Tatyana Kravchuk 2007 Abstracts Theses Investigation of Adsorption Phenomena and Various Properties of alpha-Cu-Al Alloys, Cu and Al Oriented Single Crystal Surfaces Using Electron and Ion Spectroscopy
120 Ella Shaviv 2007 Abstracts Theses Early Transition Metal Complexes Containing Oxygen and Nitrogen Based Ligands in the Polymerization of Olefins
121 Sharon Perl Olshvang 2007 Abstracts Theses Aromatic Strained Systems: Aspects of Basic Research and Aspects of Apllied Research
122 Avner Fleischer 2007 Abstracts Theses High-Harmonic Generation from Atoms Subjected to Two-Color laser Field
123 Bella Dolgin 2007 Abstracts Theses Parchment Characterization by Complex Analytical Method
124 Iris Aviv 2007 Abstracts Theses Catalysis Based on Unique Coordination Chemistry of Metallocorroles
125 Sameer Abu Saleh 2006 Abstracts
Structure and Reactivity of Heavy-Ion Tracks in Dielectric Solids
126 Maya Brumer Gilary 2006 Abstracts
Optical and Magneto-Optical Studies of Lead Salts Nanocrystals
127 Eyal Barnea 2006 Abstracts
Organoactinide Complexes Synthesis, Characterization and Reactivity
128 Shay Tal 2006 Abstracts
Bio-Inspired Functional Materials
129 Elena Tenetov 2006 Abstracts
Gas Phase Reactions of pi-Conjugated Systems
130 Natalya Fridman 2006 Abstracts
Chromotropism and Fluorescence Behavior of Imidazole Derivatives
131 Edith Valder 2005 Abstracts
Chiral Organometallic Complexes Containing Heteroallylic Ligands and their Activity as Homogenous Catalysts
132 Ron Intrater 2005 Abstracts
Ultra Violet Radiation and Atomic Oxygen Effects on Different Types of Polyethylene
133 Alexander Zakrassov 2005 Abstracts
Molecular-Based Magnetic Materials
134 Micha Fridman 2005 Abstracts
New Approaches towards the Development of Neomycin B Based Aminoglycoside Antibiotics
135 Elza Nelkenbaum 2005 Abstracts
Novel Ni(II)-Based Organometallic Complexes: Synthesis, Structures and Catalytic Activities
136 Leonid Fradkin 2005 Abstracts
Magneto-Optical Properties of Composite Semiconductor Quantum Dots
137 Galina Golubkov 2005 Abstracts
Catalysis of Atom - and Group - Transfer by Metal Corroles
138 Valeria Rukhman 2005 Abstracts
Determination of the Three Dimensional Structure of MntC: A Periplasmic Manganese Transport Protein from Synechocystis sp. PCC 6803
139 Eilnor Zohar 2005 Abstracts
C-H and C-C Bond Formation as a New and General Approach for the Preparation of Chiral Cyclopropanes
140 Michal Rodensky 2005 Abstracts
Catalytic Activity of Group 4 Octahedral Complexes
141 Elena Tkachenko 2005 Abstracts
Selective Substitution of Corroles as a Synthetic Tool for the Preparation of Novel Derivatives
142 Nicka Chinkov 2005 Abstracts
Stereoselective Synthesis of Metallated Dienyl Derivatives
143 Daniella Tenne 2005 Abstracts
Diastereoselective Intramolecular Carbometallation Reaction for the Synthesis of Five-Membered Rings
144 Julius Ben Ari 2004 Abstracts
Steric Effects in Mass Spectrometry Experiment and Theory
145 Oded Godsi 2004 Abstracts
A Combined Experimental and Theoretical Approach to the Investigation of the Effect of the Chemical Environment and Supramolecular Structure on Thermal and Photochemi...
146 Eli Gordon 2004 Abstracts
Collisions of Fullerenes with Bare and Overlayer Covered Surfaces
147 Tsippora Tamiri 2003 Abstracts
Specific Hydrogen Transfer in Difunctional Systems under Electron and Chemical Ionization
148 Michael Yuzefovich 2003 Abstracts
Branched Polysilyl Radicals and Polysilanes - Generation, Structure and Reaction Mechanisms
149 Gadi Korogodsky 2003 Abstracts
Branched Polysilyl Anions and Their Applications to the Synthesis of Novel Silenes
150 Alexander Laikhtman 2003 Abstracts
Chemical and Physical Processes on Diamond Surfaces Induced by Low Energy Photon, Electron and Ion Irradiation
151 Alexey Heiman 2003 Abstracts
Mechanism of Formation and Properties of Nanocrystalline Diamond Films
152 Michal Fisher 2003 Abstracts
Optical Methods for Chemical and Morphological Charecterization of Polycyclic Aromatic Hydrocarbon (PAH) Aerosols
153 Ofra Levy 2003 Abstracts
The Design and Synthesis of Novel Ventricular Defibrillating Agents
154 Inessa Belostotsky 2003 Abstracts
Monitoring of Contaminants in Air with High Flow Rate On-Line System
155 Ran Tel-Vered 2003 Abstracts
Enhanced Fe(VI) Electrochemical Energy Storage
156 Dmitry Solomon 2003 Abstracts
Towards Carbohydrate-Based Catalytic Systems: Design, Synthesis and Evaluation of the First Catalytic Pentasaccharide
157 Iris Barzilai 2003 Abstracts
Direct Multiphoton Ionization Analysis of Organic Compounds in Ambient Air
158 Rivka Krasniker 2003 Abstracts
Environmental Analysis by Laser Induced Breakdown Spectroscopy
159 Andrey Kaplan 2002 Abstracts
Ion-Surface Impact Phenomena: Disintegration of C60 Ions and Formation of Endohedral Fullerenes
160 Edvardas Narevicius 2002 Abstracts
Non Hermitian Quantum Mechanics: Fingerprints of Overlapping Resonances in Observable Quantities
161 Boaz Terner 2002

Preparation and Characterization of Extended-Cavity Calixpyrroles - New Host for Anions and Other Guest Molecules
162 Sigal Saphier 2002 Abstracts
Antibody-Catalyzed Reactions Based on Conformational Effects
163 Tatyana Bendikov 2002 Abstracts
Novel Aqueous Zinc-Sulfur Battery
164 Liliya Simkhovich 2002 Abstracts
Synthesis, Characterization, and Catalytic Applications of Novel Porphyrins and Corroles and Their Metal Complexes
165 Joseph Hayon 2002 Abstracts
Study of Copper Corrosion Processes in Surfactants Solutions
166 Rina Anati 2002 Abstracts
Progress in Determination of 3D structures of Proteins Involved in Manganese Functions in Photosynthetic Organisms
167 Dorit Canfi 2002 Abstracts
Preparation and Characterization of New Models for Molecular Switches
168 Igor Ruhman 2002 Abstracts
Methods for Glycosidation of Biologically Active Compounds
169 Marina Edelson 2001

Chemistry and Stereochemistry of Benzyl-Benzyl Interactions in MH+ ions of Polyfunctional Derivatives
170 Victoria Volkis 2001

Benzamidinate Complexes as Active Catalysts for the Polymerization of alpha-Olefins and Silanes
171 Vladimir Zhuravlev 2001 Abstracts
Conventional Extremely Type-II Superconductors under Strong Magnetic Field
172 Marina Sirota 2001 Abstracts
Synthesis and Optical Studies of Nanoscaled Semiconductors
173 Grigori Nakhmanovich 2001 Abstracts
Perparation and Characterization of New Conjugated Polymers
174 Michael Bendikov 2001 Abstracts
Silenes - Synthesis, Reaction Mechanisms and Theory
175 Rahamim Guliamov 2001 Abstracts
Microwave and Magneto-Optical Studies of the GaAs Quantum Structures
176 Chanan Sluszny 2001 Abstracts
Analysis of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Heterogeneous Samples
177 Michael Grishko 2001

Studies Directed towards a Total Synthesis of Borrelidin
178 Soleeman Khateep 2001 Abstracts
Molecular and Environmental Effects in Tautomerization and Protonation Processes in Crystals and other Organized Systems
179 Vitali Averbukh 2001 Abstracts
Multiphoton Processes Induced by High Intensity Fields
180 Hagit Shulman 2001

Catalytic Antibodies for Organic Synthesis via Reactive Immunization
181 Ofir Alon 2001 Abstracts
Selection Rules for the High Harmonic Generation Spectra by Dynamical Symmetry Analysis
182 Galit Levitin 2001

Novel Anodic Chemistry of Al and Mg in Organic Media
183 Ashraf Breek 2001 Abstracts
Design and Synthesis of Novel Catalytic Proteins Based on Polypeptide Scaffolds
184 Avidor Shulman 2001

Applications of Catalytic Antibodies
185 Santosh Sinha 2001 Abstracts
Tandem Oxidative Polycyclization Reaction of Hydroxypolyenes with Rhenium (VII) Oxide
186 Lilia Kaustov 2001 Abstracts
Solid State MMR Structural and Mechanistic Investigation of KDO8P Synthase
187 Alexander Gluzman 2001

Magneto-Optical Studies of Composite Semiconducting Nanoparticles
188 Viktoria Mizrachi 2001

Interactions between Functional Groups in Organic Gas Phase Ions
189 Dorit Plat 2001

The Reactivity of Group-IV Aminophosphine Complexes
190 Shai Nimri 2000

Catalytic Antibodies in Hemoprotein Chemistry
191 Vladimir Vais 2000

Steric Effects in the Fragmentation of Bifunctional Ring Systems upon Chemical Ionization
192 Ruth Shima 2000

Heterogeneous Chemical Effects in CVD Polycrystalline Diamond Film Formation
193 Ake Edlund 2000

Multidimensional Quantum Scattering Calculations by a Parallel Preconditioned Krylov Subspace Method
194 Ariel Haskel 2000

Towards Antibody-Catalyzed Organometallic Reactions
195 Harel Itzhaky 2000

Biocatalysis via Molecular Distortion of a Substrate by its Host Protein
196 Irina Kuzmenkov 2000

Configurational and Conformational Effects on Fragmentation of Gas-Phase Difunctional Cations
197 Marina Etinger 2000

Asymmetric Synthesis of Chiral Benzocyclic Amines
198 Atif Mahammed 2000

Exploration of the Chemistry of Osmium Porphyrins
199 Marc Grinberg 2000

Chemical Reactions in the Solid State Methyl Rearrangements in Solid Organic Compounds
200 Santiago Ini 2000

New Chiral Metalloporphyrins as Catalysts for Asymmetric Oxygenation of Hydrocarbons
201 Ilia Litvin 2000

Magneto-Optical Studies of the CdS and CdSe Nanocrystals
202 Shoucheng Du 1999

Studies on the Reaction Catalyzed by the Enzyme Kdo8p Synthase: Catalytic Mechanism and the Design of Mechanism-Based Inhibitors
203 Ilya Vorobeichik 1999

Study of Electro-Magnetic Wave Propagation in Optical Devices by Quantum Mechanical Approaches and Computational Methods
204 Irina Gouzman 1999

The Influence of Electric Bias on the Nucleation and Initial Growth Stages of CVD Diamond Films
205 Olga Gluzman 1999

Study of Growth and Properties of Diamond Films Deposited on Iron-Base Substrates
206 David Groswasser 1999

Photophysics of Naphthalene Bichromophoric Molecules and Clusters in Supersonic Jets
207 Kiril Bobrov 1999

Surface Properties and Adsorption Studies on Diamond Single Crystal Surfaces
208 Natali Morlender 1999

The Steric Effects in the Fragmentation of Alicyclic Bifunctional Systems upon Chemical Ionization
209 Ahmed Yazbek 1999

Asymmetric Synthesis of Annonaceous Acetogenins
210 Claudia Barzilay 1998

Less Common Oxidation States and Unique Metal-Ligand Interactions in Iron and Ruthenium Porphyrin Complexes
211 Nissan Ashkenazi 1998

Organometallic Complexes of Benzocyclobutenes: Preparation and Structure
212 Juli Chakk 1998

Studies of Nucleation and Initial Growth Stages of a CVD Diamond
213 Claudia Averbuj-Zaleznik 1998

Group IV and F-Element Organometallics in Homogeneous Catalysis
214 Awad Abu Frieh 1997

Reaction Mechanisms of Organosilicon Compounds - The Search for the Silicenium Ion
215 Doron Shabatt 1997

Antibody-Catalyzed Organic and Organometallic Reactions
216 Nitsa Galili 1997

Mechanistic Studies on the Intramolecular (2+2) Photocycloaddition of Cyclopropylethylenes to Enones
217 Irina Rosenblum 1997

Trajectory Study of Energy Transfer in Collisions of Triatomic Molecules with Atoms
218 Moshe Nakash 1997

Addition Reactions to Silicon-Silicon Double Bonds (Disilenes)
219 Gershon Rosenblum 1997

Electronic Energy Transfer in the Naphthalene-Anthracene Bichromophoric System under Supersonic Jet Cooling Conditions
220 Alona Shachter 1997

Cyclobutabenzenes: An Entry to a New Synthetic Methodology
221 Asad Sakhnini 1997

Adaptation of Halophilic Bacteria Stress Conditions - Magnetic Resonance Studies
222 Ronit Shvily 1996

Anchimeric and Steric Effects in Fragmentation of Organic Ions in the Gas Phase Under Chemical Ionization
223 Yoram Karni 1996

Application of the Landau Method to the Study of Classically Forbidden Transitions
224 Inbar Dag 1996

Optical Properties of PbI2 Nanocrystals
225 Chagit Denekamp 1996

Steric Effects in Gas Phase Protonation Processes upon Chemical Ionization
226 Ofer Zimlich 1996

Theory of Phase Transitions in Biaxial Smectic Liquid Crystals
227 Nona Khaselev 1996

Gas Phase Ion Chemistry of Stereoisomeric Substituted Cyclohexanols and Their Derivatives
228 Eleonora Shkolnik-Bogdan 1996

Enzymatic Resolution of Secondary Alcohols
229 Yael Cohen Arazi 1996

The Mechanism of (2+2) Intramolecular Photocycloaddition Reactions
230 Leonid Bykov 1996

Magneto-Optical Studies of the Semiconducting Layered Iodides
231 Boris Lembrikov 1996

The Nonlinear Optics of Smectic a Liquid Crystals
232 Andrew Budrevich 1996

The Decay Dynamics and Hyperthermal (10-50 Ev) Surface Scattering of Superhot C60 Molecular Beams
233 Ziva Chen-Esterlit 1996

Microwave Modulated Photoluminescence of GaAs/AlAs Quantum Wells
234 Rachel Edrei 1996

Oxygen Consumption as a Measure for the Efficiency of Photodynamic Therapy in Cell Cultures: The Influence of the Phthalocyanine Structure as a Sensitizer
235 Abraham(Rami) Rom 1995

Thermodynamics and Transport Properties of Electrons in Type II Superconductors under a Strong Magnetic Field
236 Stela Diamant 1995

The Photodynamic Damage to Artificial Membranes and Red Blood Cells
237 Alex Perelman 1995

Photo-Induced Uni-Molecular and Enhancement of Bi-Molecular Reactions of Conjugated Diens
238 Halely Otbans 1995

Automatic Flow Titrator
239 Naomi Rom 1995

Determination of Tunneling Rates through Potential Barriers
240 Rivka Biton 1995

Enzymes and Organosilicon Compounds - the Effect of Silyl Substituents on Enzymatic Catalytic Mechanisms
241 Yaron Greenwald 1995

Spectroscopic and Photoconductivity Investigation of the Electronic Properties of New Polythiophene Derivatives
242 Eidit Handelsman-Benory 1995

Thermal Rearrangements in the Solid State
243 Inna Lukomskaya 1995

The Influence of the Microenvironment on the Lifetime of Excited Porphyrins
244 Rivka Goldik 1995

A Novel Source for Atomic Emission
245 Victor Stancovschi 1994

Ionic Conductivity in Beta-Alumina and Strengthening - Related Phenomena
246 Viviana Braude 1994

Reaction Mechanisms of Organosilicon Compounds. Cationic Intermediates
247 Elisha Rabinovich 1994

Solid Liquid Interface in Multicomponents Systems
248 Michal Shapira 1994

Enzymatic Synthesis of Optically Active Malonates
249 Shani Sheffer Dee-Noor 1994

Mechanistic Studies on the Reaction Catalysed by the Enzyme 3-Deoxy-D-Manno-2-Octulosonate-8-Phosphate Synthase: Synthetic Approaches
250 David Dantsker 1994

Model Systems for Molecular Optoelectronic Devices
251 Ornit Amir 1994

Doping of the Layered Semiconductor SNS2
252 Eynat Matzner 1994

Cyclopropenes, Cycloproparenes and Their Reactions
253 Uri Peskin 1994

Resonances, Transition Probabilities and Partial Widths by the Complex Coordinate Method
254 Amnon Kohen 1994

Mechanistic Studies of the Reaction Catalyzed by the Enzyme: 3-Deoxy-D-Manno-2-Octulosonate-8-Phosphate Synthase
255 Ofer Klein 1994

A New Approach towards the Synthesis of the Morphinan System
256 Eyal Benory 1993

Catalytic Antibodies Raised Against Organometalic Complexes
257 Jairo Guerrero Dallos 1993

Studies in the Determination of Biogenic Amines and Their Metabolites in Biological Fluids for Medical Diagnosis
258 Abed Haiek 1993

The Interaction of Macrocyclic Cobalt Complexes with Apomyoglobin and Metmyoglobin
259 Michal Fastow 1993

A Study of the IR Spectra of Gas Molecules Adsorbed on C6o, Graphite and Diamond, and Calculations of the Adsorption Potential
260 Jaime Gordon 1993

Investigation of Negative Electron Affinity (NEA) in CdTe Activated with Electropositive Ultra Thin Films
261 Mouna Noufi 1993

Polarographic Sfudy of Uranyl in the Presence of Various Ani
262 Nir Ben-Tal 1992

Non Linear Dynamics of Time Independent and Temporally
263 Ilan Vidawsky 1992

Fragmentation of Substituted Succinates Under Electronimpact
264 Elazar Meyer 1992

Resolution of Amines and Amino Esters with Enzymes in
265 Aaron Roni Mcmurray 1992

The Chemistry of Conformationally Restricted Peptide Analog
266 Aviv Boltanski 1992

Lise of Enzymes for Synthesis of Optically Active Compounds
267 Yocheved Yorkovsky-Shwartz 1992

Studies of the Superoxide-Dismatase Enzyme from Ba1 Bacteri
268 Nurit Lipkin 1992

Resonances by the Complex Coordinate Method Novel Approaches
269 Amal Rabi 1991

The Chemistry of Pexideamides and Glyoxylic Acid Adducts
270 Dafna Knani 1991

Enzymatic Polymerization of Hydroxyesters in Organic Media
271 Rosa Cyion 1990

Isolation Identification and Synthesis of Pheromones
272 Ilana Agmon 1990

Inorganic Chemistry
273 Amnon Pashuski 1990

Low Temperature Electron Spectroscopy Studies of O2, and
274 Amira Rottman 1990

Interaction Between Electrolytes and Phospholipid Vesicles
275 Judith Oliker 1990

Phase Transitions in Anisotropic Magnets and Liquid Crystal
276 Khere Zoubi 1990

Enzyme-Catalysed Synthesis of Chiral - Butyrolactones
277 Dorit Kellner 1989

Experiments Toward a Total Synthesis of Kempane
278 Amira Birnbaum 1989

Chemical Reactions of Trinuclear Clusters of Molyboenum
279 Nizar Haddad 1989

The Stereochemistry of {2+2} Intramolecular Phhtocycloaddit


280 abstract theses title found in the Department Chemistry
Last updated on: Friday ,November 24, 2017