הטכניון מכון טכנולוגי לישראלהטכניון מכון טכנולוגי לישראל - בית הספר ללימודי מוסמכים
   דף הבית   |   דבר הדיקן   |   הרשמה   |   טפסים   |   תיזות ומחקרים   |   מועדים חשובים   |   תכניות הלימודים   |   מידע אישי   |   מידע כללי 
  מתעניינים בלימודים
  חדשים
  לומדים
  מלגות, מעונות
  השתלמויות,לימודים וכנסים בחו"ל
  מסיימים
  International Students
  בוגרים
  בתר דוקטורנטים [פוסט-דוקטורנטים]
  מידע למנחה

הודעות

יום פתוח לתארים מתקדמים במדעי המחשב - 25.4.2018

 

יום פתוח לתארים מתקדמים בארכיטקטורה - 26.3.2018

 

יום פתוח לתארים מתקדמים בפסיכולוגיה וכלכלה התנהגותית - 16.3.2018- יתקיים בתל אביב

 

יום פתוח לתארים מתקדמים בהנדסה כימית - 25.1.2018

 

יום מחקר למשתלמים ע"ש ג'ייקובס. בניין צ'רצ'יל - 10.1.2018 בין השעות 12:30-14:30

 

בית הספר לתארים מתקדמים מברך את 849 מקבלי תואר מגיסטר במחזור 2017. טקס הענקת התעודות יתקיים ב-5.6.2017 - באמפי ע"ש קלנר בשעה 18:30. הכניסה לבעלי הזמנות.

 

בית הספר לתארים מתקדמים מברך את 243 מקבלי תואר דוקטור (PhD) במחזור 2017. טקס הענקת התעודות יתקיים ב-29.5.2017 - באמפי ע"ש קלנר בשעה 18:30. הכניסה לבעלי הזמנות.

 

 

 


Ph.D Theses

Department:Mathematics
Department Web Site: www.math.technion.ac.il


No. Student's Name Advisors Graduation
Year
Abstracts
Theses Abstract Title
0 Daniel Sebbag 2017 Abstracts Theses On the Structure and Properties of Supergroup-Theoretical Categories
1 Irina Gorelik 2017 Abstracts Theses Weighted Parameters of Matchings
2 Yohai Maayan 2017 Abstracts Theses Fractional Brownian Motion
3 Igor Karasik 2016 Abstracts Theses On Graded and H-module Algebras Satisfying a PI
4 Ofir David 2016 Abstracts Theses The Center of the Generic G-Crossed Product
5 Maxim Gurevich 2016 Abstracts Theses On Distinguished Repesentations of P-Adic General Linear Groups
6 Oren Spector 2016 Abstracts Theses The Symmetric Nonnegative Inverse Eigenvalue Problem
7 Omer Lavy 2016 Abstracts Theses Groups Actions on Banach Spaces
8 Elimelekh Geva 2016 Abstracts Theses On the Structure of Projective Schur Algebras
9 Alexander Kemarsky 2016 Abstracts Theses Distinguished Representations of GLn(c)
10 Or Beit-Aharon 2015 Abstracts Theses A Voronoi Summation Formula for the Fourier Coefficients of Maass Forms on the Three Dimensional Hyperbolic Space
11 Nicola Sambonet 2015 Abstracts Theses On the Exponent of The Schur Multiplier
12 Nir Lazarovich 2015 Abstracts Theses Non-Positively Curved Regular Complexes
13 Yuval Shpigelman 2015 Abstracts Theses On the Codimension Growth of G-Graded Algebras
14 Leonid Helmer 2014 Abstracts Theses Factorizations and Reflexivity in Non Commutative Hardy Algebras
15 Eliezer Appleboim 2014 Abstracts Theses Quasi Normality of Least Area Incompressible Surfaces in 3-Manifolds
16 Shira Zerbib-Gelaki 2014 Abstracts Theses Problems in Combinatorial Geometry
17 Seadia Bartz 2013 Abstracts Theses On Abstract Convex Antiderivatives in Analysis and Geometry
18 Daniel Rabayev 2013 Abstracts Theses Upper Bound on the Minimal Number of Ramified Primes for Solvable Groups over the Rationals
19 Eyal Subag 2013 Abstracts Theses Contraction of Representations of the Three Dimentional Lie Algebras as Direct Limit
20 Nir Ben David 2013 Abstracts Theses On Groups of Central Type and Involutive Yang-Baxter Groups: a Cohomological Approach
21 Tali Pinsky 2012 Abstracts Theses Knotted Geodesics on Hecke Triangles
22 Shoham Sabach 2012 Abstracts Theses Iterative Methods for Solving Optimization Problems
23 Aviv Gibali 2012 Abstracts Theses Algorithms for Solving Monotone Variational Inequalities and Applications
24 Izhar Oppenheim 2012 Abstracts Theses Groups Acting on Simplicial Complexes
25 Sergei Lanzat 2012 Abstracts Theses Symplectic Quasi-Morphisms and Quasi-States for Non-Compact Symplectic Manifolds
26 Alon Dmitriyuk 2011 Abstracts Theses Asymptotic and Probabilistic Estimates on Distortions of Linear Mappings between Convex Bodies
27 Danny Neftin 2011 Abstracts Theses Admissibility and Finite Groups over Number Fields
28 Michael Brandenbursky 2010 Abstracts Theses Knot Invariants and their Applications to Constructions of Quasi-Morphisms on Groups
29 Mark Kozdoba 2010 Abstracts Theses How Much is Typical Better than Worse in High Dimensions
30 Daniel Reem 2010 Abstracts Theses Voronoi and Zone Diagrams
31 Ehud Meir Ben Efraim 2010 Abstracts Theses On Certain Cohomological Properties of a Group and their Reflection in a Finite Index Subgroup
32 Itay Ben-Dan 2010 Abstracts Theses Topics in Combinatorial Geometry and Combinatorics
33 Elad Dokow 2010 Abstracts Theses Aggregation of Opinions on Interrelated Issues
34 Uri Weiss 2010 Abstracts Theses From Combinatorial Plane Geometry to Word and Conjugacy Problems
35 Felix Goldberg 2010 Abstracts Theses The Colin de Verdiere Number of a Graph
36 Marina Levenshtein 2009 Abstracts Theses Rigidity Theory for Holomorphic Mappings
37 Fabienne Chouraqui 2009 Abstracts Theses Decision Problems in Tableau-Groups and Tableau-Semigroups
38 Orr Shalit 2009 Abstracts Theses Product Systems, Subproduct Systems and Dilation Theory of Completely Positive Semigroups
39 Arkady Aleyner 2009 Abstracts Theses Iterative Methods for Solving Convex Feasibility Problems
40 Nathan Shimon Wallach 2008 Abstracts Theses Topological and Combinatorial Properties of Random Simplicial Complexes
41 Eyal Masad 2008 Abstracts Theses Skew Products of Topological Flows and Applications to Nonlinear Analysis
42 Amitai Perlstein 2008 Abstracts Theses Topics in Combinatorial Geometry and Combinatorics
43 Aviv Censor 2007 Abstracts Theses Taking Groupoid C*-Algebras to the Limit
44 Dan Mangoubi 2006 Abstracts
Topics in the Geometry of the Laplace-Beltrami Operator
45 Elena Olvovsky 2006 Abstracts
Novel Gradient-Type Optimization Algorithms for Extremely Large-Scale Nonsmooth Convex Optimization
46 Anna Klebanov 2006 Abstracts
Heegaard and Gauss Diagrams of 3-Manifolds
47 Dan Guralnik 2005 Abstracts
Coarse Decompositions of Boundaries for CAT(0) Groups
48 Michael Natapov 2005 Abstracts
Central Simple Algebras with a Projective Basis
49 Emil Saucan 2005 Abstracts
The Existence of Quasimeromorphic Mappings
50 Iddo Ben-Ari 2005 Abstracts
Topics in Diffusion Processes
51 Arkady Poliakovsky 2005 Abstracts
Lifting in BV Spaces and Related Problems
52 Andrei Asinowski 2005 Abstracts
Geometric Permutations in the Plane and in Euclidean Spaces of Higher Dimension
53 Yoel Feler 2005 Abstracts
Some Analytic Properties of Configuration Spaces
54 Uri Bader 2005 Abstracts
Simple Lie-Group Actions on a Pseudo-Riemannian Manifolds
55 Joseph Cohen 2004 Abstracts
Primitive Roots in Algebraic Number Fields
56 Uri Onn 2003 Abstracts
On the Grassmann Representation of GL(n)
57 Igor Zelenko 2002 Abstracts
Invariants of Curves in Lagrangian Grassmannian and Differential Geometry of Smooth Control Systems
58 Igor Vestfrid 2002 Abstracts
Affine Properties of Almost Isometries and of Almost Jensen Functions
59 Tiferet Saadon 2001

On the Generalized Principal Eigenvalue of Degenerate Boundary Value Problems for Second-Order Elliptic Equations
60 Hadar Porat 2001

Riemann Zeta Function and Q-Deformation of Multi-Dimensional Markov Processes
61 Eliahu Levy 2000

Kac's Formula, Vertices of Chains, Infinitesimal Measures, And Equidecomposability of Functions and Enhanced Functions
62 Boris Begun 2000

Weakly Wandering Vectors for Mixing Actions of Countable Abelian Groups
63 Irina Karelin 2000

Factorizations of Rational Matrix Functions, Generalized Bezoutians and Matrix Quadratic Equations
64 Haggay Katriel 1999

On the Number of Solutions of Nonlinear Equations
65 Avraham Levy 1999

Optimal Low Dimensional Approximation - Theoretical and Computational Aspects
66 Boaz Gelbord 1999

Extremal Problems on Matrices and Tensors
67 Alexander Brenner 1999

The Mixed and Cauchy-Goursat Problems in Several Time Variables
68 Robert Shwartz 1999

The Freiheitssatz over Certain Free Products with a Single Relator of Length 4
69 Inna Kozlov 1998

Interpolation and Approximation in Banach Spaces With a Cone
70 Graciela Gomez 1997

Bezout Operators for Analytic Operator Functions And Inversion of Structured Operators
71 Janos Englander 1997

Applications of Criticality Theory
72 Miron Spiegel 1997

Ideals in Analytic Crossed Products
73 Nizar Radwan 1997

Inequalities for Matrices and Matrix Spaces
74 Eyal Faragy 1997

Relative Brauer Groups of Local Fields
75 David Nashtir 1996

Helly Type Problems
76 Dmitry Falikman 1996

Inequalities for the Permanent Function
77 Yuval Ginosar 1996

Projective Representations of Finite Groups
78 Alexander Brudnyi 1996

e-Equations on Compact Kahler Manifolds and Representations of Fundamental Groups
79 Sara Mayberg 1995

Multivariate Monotonicity Preserving Interpolations
80 Alexandr Leibman 1995

Multiple Recurrence Theorems for Nilpotent Group Actions
81 Igor Fulman 1995

Coordinates in Operator Algebras
82 Yaakov Ben Natan 1995

Wiener's Tauberian Theorem on G/K and Harmonic Functions on G/K
83 Fathi Saleh 1995

Duality Between Partitions and Packings in Graphs
84 Elias Abboud 1994

Topics in Combinatorial Group Theory
85 Boris Karlin 1994

Hyperbolic Equations which Depend on the History of the Solution
86 Nader Agha 1994

Ranks of Matrices with a Given Pattern
87 Nataly Kogan 1994

Relationship Between Spectral and Combinatorial Properties of a Matrix
88 Vladimir Korman 1993

Problems in Infinite Matching Theory
89 Lavi Karp 1992

Genenalized Newton Potential and Quadiatune Identities for
90 Mireille Beigelman 1992

Numerical Solution of the Laplace Eqution in a Slit Domain
91 Buma Abramovici 1992

Numerical Solutions of Integral Equations of the First Kind
92 Naomi Shaked-Monderer 1992

Nonvegative Matrices
93 Dmitry Ioffe 1991

Probabilistic Methods in Partial Differential Equations
94 Iulian Haimovici 1991

Dperator Equations and Bezout Operators for Analytic Operat
95 Ran Ziv 1991

Intersection of Infinite Matroids
96 Itai Shafrir 1990

Operators in Myperbolic Spaces
97 Ronen Peretz 1989

Maximal Domains for Families of Transformations
98 Ophra Kessler 1989

Extensions of Theorems of Hall Koing


99 abstract theses title found in the Department Mathematics
Last updated on: Thursday ,February 22, 2018