הטכניון מכון טכנולוגי לישראלXyz
הטכניון מכון טכנולוגי לישראל - בית הספר ללימודי מוסמכים 

Ph.D and MS.c Theses - Advisors in Departments


DepartmentChemical Engineering
Department Web Sitechemeng.technion.ac.il/


No.   Advisor Advisor's Email Abstracts Advisor's Home Site
1 Semiat Raphael cesemiat@technion.ac.il 62 www
2 Cohen Yachin yachinc@technion.ac.il 43 www
3 Narkis Moshe narkis@technion.ac.il 40  
4 Marmur Abraham marmur@technion.ac.il 38 www
5 Talmon Yeshayahu ishi@technion.ac.il 36 www
6 Grader Gideon grader@technion.ac.il 36 www
7 Sheintuch Moshe cermsll@technion.ac.il 32 www
8 Bianco-Peled Havazelet bianco@technion.ac.il 32 www
9 Hasson David hasson@technion.ac.il 30  
10 Haick Hossam hhossam@technion.ac.il 29 www
11 Lewin Daniel dlewin@technion.ac.il 28 www
12 Paz Yaron paz@technion.ac.il 24 www
13 Tsur Yoed tsur@technion.ac.il 23 www
14 Shter Gennady shter@tx.technion.ac.il 21  
15 Nir Avinoam avinir@technion.ac.il 17  
16 Brandon Simon cersbsb@technion.ac.il 16 www
17 Srebnik Simcha simchas@technion.ac.il 15 www
18 Brenner Naama nbrenner@technion.ac.il 15 www
19 Kehat Ephraim cerekek@technion.ac.il 10  
20 Pismen Leonid pismen@technion.ac.il 9  
21 Leshansky Alexander lisha@technion.ac.il 8 www
22 Schroeder Avi avids@technion.ac.il 7  
23 Tadmor Zehev tadmorz@technion.ac.il 7  
24 Tannenbaum Rina rinatan@tx.technion.ac.il 7  
25 Freger Viatcheslav vfreger@technion.ac.il 7  
26 Lavrentev Olga ceolga@tx.technion.ac.il 6  
27 Lavie Ram lavie@technion.ac.il 5  
28 Aharoni Chaim (Deceased)
4  
29 Dekel Dario dario@technion.ac.il 4 www
30 Manor Ofer manoro@technion.ac.il 3  
31 Dmitry Rein
3  
32 Rigbi Zvi (Deceased)
2  
33 Orell Aluf orell@technion.ac.il 2  
34 Gazit Oz ozg@technion.ac.il 2  
35 Naital Uri ceuri@tx.technion.ac.il 2  
36 Anthony Green
1  
37 Fred M Konikoff
1  
38 Haimovich Nir cenir@tx.technion.ac.il 1  
39 L.e Scriven
1  
40 Nekhamkin Olga aermwon@tx.technion.ac.il 1  
41 Golovin A.
1  
42 Stern Eliahu elist@post.tau.ac.il 1  
43 Grigori Zelmanov
1  
44 Sioma Baltianski
1  
45 Daniella Goldfarb
1  
46 Link Nitzan cenitzan@tx.technion.ac.il 1  

Last updated on: Tuesday ,November 20, 2018