הטכניון מכון טכנולוגי לישראלהטכניון מכון טכנולוגי לישראל - בית הספר ללימודי מוסמכים
   דף הבית   |   דבר הדיקן   |   הרשמה   |   טפסים   |   תיזות ומחקרים   |   מועדים חשובים   |   תכניות הלימודים   |   קטלוג לימודים   |   מידע אישי   |   מידע כללי 
  מתעניינים בלימודים
  חדשים
  לומדים
  מלגות, מעונות
  השתלמויות,לימודים וכנסים בחו"ל
  מסיימים
  International Students
  בוגרים
  בתר דוקטורנטים [פוסט-דוקטורנטים]
  מידע למנחה

הודעות


* מלגות פוסט דוק לדוקטורנטיות בשלבים מתקדמים
          
חדש - עדכוני ציונים בדואר ובאפליקציה

* תגבור קו אוטובוס מתחנת חוף הכרמל לטכניון בימי ראשון


 Ph.D and MS.c Theses - Advisors in Departments


Department:   Chemical Engineering
Department Web Site:   chemeng.technion.ac.il/


No. Advisor Advisor's Email Abstracts Advisor's Home Site
1 Semiat Raphael cesemiat@tx.technion.ac.il 54
2 Cohen Yachin yachinc@tx.technion.ac.il 37
3 Narkis Moshe narkis@tx.technion.ac.il 36
4 Talmon Yeshayahu ishi@tx.technion.ac.il 31
5 Marmur Abraham marmur@tx.technion.ac.il 30
6 Grader Gideon grader@tx.technion.ac.il 29
7 Lewin Daniel dlewin@tx.technion.ac.il 27
8 Hasson David hasson@tx.technion.ac.il 26
9 Bianco-Peled Havazelet bianco@tx.technion.ac.il 23
10 Tsur Yoed tsur@tx.technion.ac.il 19
11 Paz Yaron paz@tx.technion.ac.il 18
12 Nir Avinoam avinir@tx.technion.ac.il 17
13 Haick Hossam hhossam@techunix.technion.ac.il 16
14 Shter Gennady shter@tx.technion.ac.il 15
15 Srebnik Simcha simchas@tx.technion.ac.il 12
16 Brenner Naama nbrenner@tx.technion.ac.il 12
17 Brandon Simon cersbsb@tx.technion.ac.il 12
18 Kehat Ephraim cerekek@tx.technion.ac.il 10
19 Pismen Leonid pismen@tx.technion.ac.il 9
20 Tadmor Zehev tadmorz@tx.technion.ac.il 7
21 Tannenbaum Rina rinatan@tx.technion.ac.il 7
22 Leshansky Alexander lisha@tx.technion.ac.il 6
23 Lavrentev Olga ceolga@tx.technion.ac.il 6
24 Lavie Ram lavie@tx.technion.ac.il 5
25 Aharoni Chaim (Deceased)
4
26 Dmitry Rein
3
27 Orell Aluf orell@tx.technion.ac.il 2
28 Rigbi Zvi (Deceased)
2
29 Naital Uri ceuri@tx.technion.ac.il 2
30 Daniella Goldfarb
1
31 Sioma Baltianski
1
32 Grigori Zelmanov
1
33 Schroeder Avi avids@technion.ac.il 1
34 Nekhamkin Olga aermwon@tx.technion.ac.il 1
35 Link Nitzan cenitzan@tx.technion.ac.il 1
36 Dekel Dario dario@technion.ac.il 1
37 Anthony Green
1
38 L.e Scriven
1
39 Fred M Konikoff
1
40 Golovin A.
1

Last updated on: Tuesday ,May 5, 2015