הטכניון מכון טכנולוגי לישראלהטכניון מכון טכנולוגי לישראל - בית הספר ללימודי מוסמכים
   דף הבית   |   דבר הדיקן   |   הרשמה   |   טפסים   |   תיזות ומחקרים   |   מועדים חשובים   |   תכניות הלימודים   |   מידע אישי   |   מידע כללי 
  מתעניינים בלימודים
  חדשים
  לומדים
  מלגות, מעונות
  השתלמויות,לימודים וכנסים בחו"ל
  מסיימים
  International Students
  בוגרים
  בתר דוקטורנטים [פוסט-דוקטורנטים]
  מידע למנחה

הודעות


Ph.D and MS.c Theses - Advisors in Departments


Department:   Chemical Engineering
Department Web Site:   chemeng.technion.ac.il/


No. Advisor Advisor's Email Abstracts Advisor's Home Site
1 Semiat Raphael cesemiat@technion.ac.il 58
2 Cohen Yachin yachinc@technion.ac.il 40
3 Narkis Moshe narkis@technion.ac.il 39
4 Marmur Abraham marmur@technion.ac.il 33
5 Talmon Yeshayahu ishi@technion.ac.il 32
6 Grader Gideon grader@technion.ac.il 31
7 Sheintuch Moshe cermsll@technion.ac.il 30
8 Hasson David hasson@technion.ac.il 29
9 Bianco-Peled Havazelet bianco@technion.ac.il 28
10 Lewin Daniel dlewin@technion.ac.il 27
11 Haick Hossam hhossam@technion.ac.il 22
12 Tsur Yoed tsur@technion.ac.il 21
13 Paz Yaron paz@technion.ac.il 21
14 Nir Avinoam avinir@tx.technion.ac.il 17
15 Shter Gennady shter@tx.technion.ac.il 17
16 Srebnik Simcha simchas@technion.ac.il 14
17 Brandon Simon cersbsb@technion.ac.il 14
18 Brenner Naama nbrenner@technion.ac.il 12
19 Kehat Ephraim cerekek@technion.ac.il 10
20 Pismen Leonid pismen@technion.ac.il 9
21 Leshansky Alexander lisha@technion.ac.il 7
22 Tannenbaum Rina rinatan@tx.technion.ac.il 7
23 Tadmor Zehev tadmorz@technion.ac.il 7
24 Lavrentev Olga ceolga@tx.technion.ac.il 6
25 Lavie Ram lavie@technion.ac.il 5
26 Aharoni Chaim (Deceased)
4
27 Dmitry Rein
3
28 Orell Aluf orell@tx.technion.ac.il 2
29 Rigbi Zvi (Deceased)
2
30 Naital Uri ceuri@tx.technion.ac.il 2
31 Manor Ofer manoro@technion.ac.il 2
32 Gazit Oz ozg@technion.ac.il 2
33 Schroeder Avi avids@technion.ac.il 2
34 Daniella Goldfarb
1
35 Sioma Baltianski
1
36 Eric Assouline
1
37 Grigori Zelmanov
1
38 Freger Viatcheslav vfreger@technion.ac.il 1
39 Golovin A.
1
40 Link Nitzan cenitzan@tx.technion.ac.il 1
41 Dekel Dario dario@technion.ac.il 1
42 Haimovich Nir cenir@tx.technion.ac.il 1
43 L.e Scriven
1
44 Anthony Green
1
45 Fred M Konikoff
1
46 Nekhamkin Olga aermwon@tx.technion.ac.il 1

Last updated on: Monday ,May 30, 2016