הטכניון מכון טכנולוגי לישראלהטכניון מכון טכנולוגי לישראל - בית הספר ללימודי מוסמכים
   דף הבית   |   דבר הדיקן   |   הרשמה   |   טפסים   |   תיזות ומחקרים   |   מועדים חשובים   |   תכניות הלימודים   |   קטלוג לימודים   |   מידע אישי   |   מידע כללי 
  מתעניינים בלימודים
  חדשים
  לומדים
  מלגות, מעונות
  השתלמויות,לימודים וכנסים בחו"ל
  מסיימים
  International Students
  בוגרים
  בתר דוקטורנטים [פוסט-דוקטורנטים]
  מידע למנחה

הודעות


Ph.D and MS.c Theses - Advisors in Departments


Department:   Chemical Engineering
Department Web Site:   chemeng.technion.ac.il/


No. Advisor Advisor's Email Abstracts Advisor's Home Site
1 Semiat Raphael cesemiat@tx.technion.ac.il 56
2 Cohen Yachin yachinc@tx.technion.ac.il 37
3 Narkis Moshe narkis@tx.technion.ac.il 36
4 Marmur Abraham marmur@tx.technion.ac.il 31
5 Talmon Yeshayahu ishi@tx.technion.ac.il 31
6 Grader Gideon grader@tx.technion.ac.il 29
7 Hasson David hasson@tx.technion.ac.il 28
8 Sheintuch Moshe cermsll@tx.technion.ac.il 28
9 Lewin Daniel dlewin@tx.technion.ac.il 27
10 Bianco-Peled Havazelet bianco@tx.technion.ac.il 24
11 Tsur Yoed tsur@tx.technion.ac.il 19
12 Paz Yaron paz@tx.technion.ac.il 18
13 Haick Hossam hhossam@techunix.technion.ac.il 18
14 Nir Avinoam avinir@tx.technion.ac.il 17
15 Shter Gennady shter@tx.technion.ac.il 15
16 Srebnik Simcha simchas@tx.technion.ac.il 12
17 Brenner Naama nbrenner@tx.technion.ac.il 12
18 Brandon Simon cersbsb@tx.technion.ac.il 12
19 Kehat Ephraim cerekek@tx.technion.ac.il 10
20 Pismen Leonid pismen@tx.technion.ac.il 9
21 Tadmor Zehev tadmorz@tx.technion.ac.il 7
22 Tannenbaum Rina rinatan@tx.technion.ac.il 7
23 Leshansky Alexander lisha@tx.technion.ac.il 6
24 Lavrentev Olga ceolga@tx.technion.ac.il 6
25 Lavie Ram lavie@tx.technion.ac.il 5
26 Aharoni Chaim (Deceased)
4
27 Dmitry Rein
3
28 Orell Aluf orell@tx.technion.ac.il 2
29 Rigbi Zvi (Deceased)
2
30 Naital Uri ceuri@tx.technion.ac.il 2
31 Daniella Goldfarb
1
32 Sioma Baltianski
1
33 Grigori Zelmanov
1
34 Schroeder Avi avids@technion.ac.il 1
35 Nekhamkin Olga aermwon@tx.technion.ac.il 1
36 Fred M Konikoff
1
37 Dekel Dario dario@technion.ac.il 1
38 L.e Scriven
1
39 Anthony Green
1
40 Link Nitzan cenitzan@tx.technion.ac.il 1
41 Golovin A.
1

Last updated on: Monday ,July 6, 2015