הטכניון מכון טכנולוגי לישראלXyz
הטכניון מכון טכנולוגי לישראל - בית הספר ללימודי מוסמכים 

Ph.D and MS.c Theses - Advisors in Departments


DepartmentElectrical Engineering
Department Web Sitewebee.technion.ac.il/hebrew


No.   Advisor Advisor's Email Abstracts Advisor's Home Site
1 Yael Nemirovsky nemirov@ee.technion.ac.il 67  
2 Ran Ginosar ran@ee.technion.ac.il 64 www
3 Yehoshua Zeevi zeevi@ee.technion.ac.il 57  
4 David Malah malah@ee.technion.ac.il 53 www
5 Meir Orenstein meiro@ee.technion.ac.il 48 www
6 Ron Meir rmeir@ee.technion.ac.il 47 www
7 Dan Ritter ritter@ee.technion.ac.il 47 www
8 Avinoam Kolodny kolodny@ee.technion.ac.il 44 www
9 Moshe Porat mp@ee.technion.ac.il 42 www
10 Arie Feuer feuer@ee.technion.ac.il 42  
11 Shlomo Shamai )Shitz( sshlomo@ee.technion.ac.il 42 www
12 Gideon Inbar (Deceased)
40  
13 Nahum Shimkin shimkin@ee.technion.ac.il 38 www
14 Israel Cohen icohen@ee.technion.ac.il 36 www
15 Gad Eisenstein gad@ee.technion.ac.il 35 www
16 Yitzhak Birk birk@ee.technion.ac.il 34 www
17 Neri Merhav merhav@ee.technion.ac.il 32 www
18 Yoav Schechner yoav@ee.technion.ac.il 31 www
19 Gad Bahir bahir@ee.technion.ac.il 31  
20 Joseph Shamir jsh@ee.technion.ac.il 30  
21 Israel Cidon cidon@ee.technion.ac.il 30 www
22 Ayellet Tal ayellet@ee.technion.ac.il 30 www
23 Yonina Eldar yonina@ee.technion.ac.il 30 www
24 Idit Keidar idish@ee.technion.ac.il 29 www
25 Baruch Fischer fischer@ee.technion.ac.il 29 www
26 Moshe Sidi sidi@technion.ac.il 28 www
27 Nir Tessler nir@ee.technion.ac.il 25 www
28 Moshe Horowitz horowitz@ee.technion.ac.il 23 www
29 Moshe Nazarathy nazarat@ee.technion.ac.il 23  
30 Yosef Salzman salzman@ee.technion.ac.il 22  
31 Lihi Zelnik-Manor lihi@ee.technion.ac.il 22 www
32 Yehuda Leviatan leviatan@ee.technion.ac.il 22 www
33 Yuval Yaish yuvaly@ee.technion.ac.il 22  
34 Israel Bar-David bardavid@ee.technion.ac.il 21  
35 Ariel Orda ariel@ee.technion.ac.il 21 www
36 Yacov Crammer koby@ee.technion.ac.il 21 www
37 Isaac Keslassy isaac@ee.technion.ac.il 20 www
38 Raphael Rom rom@ee.technion.ac.il 20  
39 Shie Mannor shie@ee.technion.ac.il 20  
40 Uri Weiser uri.weiser@ee.technion.ac.il 19  
41 Pinchas Einziger einzigerp@gmail.com 18  
42 Adrian Segall segall@ee.technion.ac.il 16  
43 Eliezer Finkman finkman@technion.ac.il 16  
44 Yoram Moses moses@ee.technion.ac.il 16  
45 Abraham Alexandrovitz abe@technion.ac.il 16  
46 Yossef Steinberg ysteinbe@ee.technion.ac.il 15  
47 Amos Israel
14  
48 Shlomit Pinter
14  
49 Eyal Buks eyal@ee.technion.ac.il 14  
50 Levi Schachter levi@ee.technion.ac.il 14 www
51 Ezra Zeheb zeheb@ee.technion.ac.il 13  
52 Boaz Porat (Deceased)
13  
53 Jacob Ziv jz@ee.technion.ac.il 13  
54 Shay Ben David
13  
55 Dan Chazan
12  
56 Mark Silberstein mark@ee.technion.ac.il 12 www
57 Allen Robert Tannenbaum
12  
58 Robert Adler robert@ee.technion.ac.il 12 www
59 Ofer Zeitouni zeitouni@math.umn.edu 11  
60 Rami Atar atar@ee.technion.ac.il 11 www
61 Guy Gilboa guy.gilboa@ee.technion.ac.il 10  
62 Nahum Kiryati nahum.kiryati@gmail.com 10  
63 Shraga Bross sbros m@tx.technion.ac.il 10  
64 Hector Rotstein hector@ee.technion.ac.il 10  
65 Igal Sason sason@ee.technion.ac.il 9 www
66 Uri Shimony (Deceased)
9  
67 Yoav Etsion yetsion@tce.technion.ac.il 9  
68 Eliezer Kreindler
9  
69 Adir Bar-Lev (Deceased)
9  
70 Yuval Cassuto ycassuto@ee.technion.ac.il 9  
71 Meir Bar-Zohar barzoharmeir@gmail.com 8  
72 Jacob Katzenelson jacob@ee.technion.ac.il 8  
73 Adam Shwartz adam@ee.technion.ac.il 8 www
74 Haim Cory cory@tx.technion.ac.il 8  
75 Shmuel Wimer wimer@ee.technion.biu.ac.il 7  
76 Yitzhak Kalet
7  
77 Asher Madjar aher.madjar@gmail.com 7  
78 Yoash Levron yoashl@ee.technion.ac.il 7  
79 Tomer Michaeli tomer.m@ee.technion.ac.il 7  
80 Shalom Raz raz@ee.technion.ac.il 6  
81 Guy Bartal guy@ee.technion.ac.il 6  
82 Arie Arbel (Deceased)
6  
83 Daniel Lubzens lubzens@tx.technion.ac.il 5  
84 Aharon Bar-Gill aerabg@technion.ac.il 5  
85 Ephraim Zehavi
5  
86 Emmanuel Cohen emcohen@ee.technion.ac.il 5  
87 Raphael Sivan (Deceased)
5  
88 Aby Friedman
5  
89 Adrian Zukerberger adrian.zuckerberger@ch.abb.com 5  
90 Ronen Talmon ronen@ee.technion.ac.il 5  
91 David Schieber schieber@ee.technion.ac.il 5  
92 Nir Cohen
4  
93 Karniel Amir
4  
94 Michael Erlicki (Deceased)
4  
95 Boris Spektor boriss@tx.technion.ac.il 4  
96 Sharon Gannot
4  
97 Michael Polacek
4  
98 Haim Weiss
4  
99 Semuel Schacham schacham@tx.technion.ac.il 4  
100 Daniel Soudry daniel.soudry@technion.ac.il 4  
101 Shahar Kvatinsky skva@technion.ac.il 4  
102 Aharon Unikovski aharonu@towersemi.com 4  
103 Ilan Bloom ilanbloom1@gmail.com 3  
104 Ido Tal idotal@ee.technion.ac.il 3 www
105 Eli Plotnik
3  
106 Nir Sochen
3  
107 George Hexner
2  
108 David Bernstein
2  
109 Meir Zibulski
2  
110 Ehud Karnin
2  
111 Ilan Rusnak ilanru2306@gmail.com 2  
112 Hugo Krawczyk
2  
113 Tsachy Weissman tsachy@ee.technion.ac.il 2  
114 Mordechai Botton
2  
115 Avner Kornfeld
2  
116 Ittay Eyal ittay@technion.ac.il 2 www
117 Shye Shapira shyesh@towersemi.com 2  
118 Israel Navot (Deceased)
1  
119 Eli Shechtman
1  
120 Michael Zelikson
1  
121 Moshe Zakai (Deceased)
1  
122 Matti Wax
1  
123 Saad Avraham saad@ee.technion.ac.il 1  
124 Yan Dolinsky
1  
125 Eran Socher socher@tx.technion.ac.il 1  
126 David Goren goren@tx.technion.ac.il 1  
127 Rakefet Kol rakefet@tx.technion.ac.il 1  
128 Julius Preminger julius1@netvision.net.il 1  
129 Ariel Shamir
1  
130 Nethanel Gelernter
1  
131 Renato Kresch kresch@tx.technion.ac.il 1  
132 Miriam Shellim
1  
133 Michael M. Bronstein michael.bronstein@usi.ch 1  
134 Amir Dembo
1  
135 Evgeny Bolotin evgeny.bolotin@intel.com 1  
136 Leonid Yavits yavits@technion.ac.il 1  
137 Roland Kulessky
1  
138 Alexander Shpiner shalex@tx.technion.ac.il 1  
139 Reuven Dobkin rostikd@technion.ac.il 1  
140 Yakov Roizin yakovro@towersemi.com 1  
141 Kallfass Ingmar
1  
142 Lauren Choen
1  
143 Alex Hayat alex.hayat@ee.technion.ac.il 1 www
144 Amit Nadav namit@technion.ac.il 1  
145 Kurt Weiser (Deceased)
1  
146 Yuval Oreg
1  
147 Dean H. Lorenz dean.h.lorenz@gmail.com 1  
148 Rechel Kolodny
1  
149 Tal Hessner
1  
150 Gil Zussman gilz@tx.technion.ac.il 1  
151 Refael Weill rafiwe@tx.technion.ac.il 1  
152 Amos Fenigstein amosfe@towersemi.com 1  
153 Alon Amar aamar@tx.technion.ac.il 1  
154 Omri Gat omrigat@tx.technion.ac.il 1  
155 Avital Treibitz ttreibitz@univ.haifa.ac.il 1  
156 Bjarne Tromborg
1  
157 Hagai Kirshner hagai.kirshner@gmail.com 1  
158 Nathaniel Fisch
1  
159 Uzi Vishkin vishkin@umd.edu 1  
160 Amir Rosenthal amir.r@ee.technion.ac.il 1  
161 David Carmel
1  
162 Natan Peterfreund
1  
163 Tamir Tuller
1  

Last updated on: Monday ,February 17, 2020