הטכניון מכון טכנולוגי לישראלXyz
הטכניון מכון טכנולוגי לישראל - בית הספר ללימודי מוסמכים 

Ph.D and MS.c Theses - Advisors in Departments


DepartmentElectrical Engineering
Department Web Sitewebee.technion.ac.il/hebrew


No.   Advisor Advisor's Email Abstracts Advisor's Home Site
1 Yael Nemirovsky nemirov@ee.technion.ac.il 67  
2 Ran Ginosar ran@ee.technion.ac.il 66 www
3 Yehoshua Zeevi zeevi@ee.technion.ac.il 57  
4 David Malah malah@ee.technion.ac.il 53 www
5 Meir Orenstein meiro@ee.technion.ac.il 48 www
6 Ron Meir rmeir@ee.technion.ac.il 48 www
7 Dan Ritter ritter@ee.technion.ac.il 47 www
8 Avinoam Kolodny kolodny@ee.technion.ac.il 44 www
9 Arie Feuer feuer@ee.technion.ac.il 42  
10 Moshe Porat mp@ee.technion.ac.il 42 www
11 Shlomo Shamai )Shitz( sshlomo@ee.technion.ac.il 42 www
12 Gideon Inbar (Deceased)
40  
13 Nahum Shimkin shimkin@ee.technion.ac.il 39 www
14 Yoav Schechner yoav@ee.technion.ac.il 36 www
15 Israel Cohen icohen@ee.technion.ac.il 36 www
16 Gad Eisenstein gad@ee.technion.ac.il 35 www
17 Yitzhak Birk birk@ee.technion.ac.il 34 www
18 Neri Merhav merhav@ee.technion.ac.il 32 www
19 Gad Bahir bahir@ee.technion.ac.il 31  
20 Ayellet Tal ayellet@ee.technion.ac.il 31 www
21 Yonina Eldar yonina@ee.technion.ac.il 30 www
22 Joseph Shamir jsh@ee.technion.ac.il 30  
23 Israel Cidon cidon@ee.technion.ac.il 30 www
24 Baruch Fischer fischer@ee.technion.ac.il 29 www
25 Idit Keidar idish@ee.technion.ac.il 29 www
26 Moshe Sidi sidi@technion.ac.il 28 www
27 Nir Tessler nir@ee.technion.ac.il 25 www
28 Lihi Zelnik-Manor lihi@ee.technion.ac.il 24 www
29 Moshe Nazarathy nazarat@ee.technion.ac.il 23  
30 Moshe Horowitz horowitz@ee.technion.ac.il 23 www
31 Yosef Salzman salzman@ee.technion.ac.il 22  
32 Yuval Yaish yuvaly@ee.technion.ac.il 22  
33 Yehuda Leviatan leviatan@ee.technion.ac.il 22 www
34 Yacov Crammer koby@ee.technion.ac.il 22 www
35 Israel Bar-David bardavid@ee.technion.ac.il 21  
36 Ariel Orda ariel@ee.technion.ac.il 21 www
37 Shie Mannor shie@ee.technion.ac.il 21  
38 Raphael Rom rom@ee.technion.ac.il 20  
39 Isaac Keslassy isaac@ee.technion.ac.il 20 www
40 Uri Weiser uri.weiser@ee.technion.ac.il 19  
41 Pinchas Einziger einzigerp@gmail.com 18  
42 Abraham Alexandrovitz abe@technion.ac.il 16  
43 Adrian Segall segall@ee.technion.ac.il 16  
44 Yoram Moses moses@ee.technion.ac.il 16  
45 Eliezer Finkman finkman@technion.ac.il 16  
46 Yossef Steinberg ysteinbe@ee.technion.ac.il 15  
47 Eyal Buks eyal@ee.technion.ac.il 15  
48 Levi Schachter levi@ee.technion.ac.il 14 www
49 Amos Israel
14  
50 Shlomit Pinter
14  
51 Shay Ben David
13  
52 Ezra Zeheb zeheb@ee.technion.ac.il 13  
53 Guy Gilboa guy.gilboa@ee.technion.ac.il 13  
54 Boaz Porat (Deceased)
13  
55 Mark Silberstein mark@ee.technion.ac.il 13 www
56 Jacob Ziv jz@ee.technion.ac.il 13  
57 Allen Robert Tannenbaum
12  
58 Dan Chazan
12  
59 Robert Adler robert@ee.technion.ac.il 12 www
60 Rami Atar atar@ee.technion.ac.il 11 www
61 Yoav Etsion yetsion@tce.technion.ac.il 11  
62 Ofer Zeitouni zeitouni@math.umn.edu 11  
63 Hector Rotstein hector@ee.technion.ac.il 10  
64 Nahum Kiryati nahum.kiryati@gmail.com 10  
65 Yuval Cassuto ycassuto@ee.technion.ac.il 10  
66 Shraga Bross sbros m@tx.technion.ac.il 10  
67 Uri Shimony (Deceased)
9  
68 Adir Bar-Lev (Deceased)
9  
69 Eliezer Kreindler
9  
70 Igal Sason sason@ee.technion.ac.il 9 www
71 Jacob Katzenelson jacob@ee.technion.ac.il 8  
72 Adam Shwartz adam@ee.technion.ac.il 8 www
73 Haim Cory cory@tx.technion.ac.il 8  
74 Meir Bar-Zohar barzoharmeir@gmail.com 8  
75 Tomer Michaeli tomer.m@ee.technion.ac.il 7  
76 Asher Madjar aher.madjar@gmail.com 7  
77 Yoash Levron yoashl@ee.technion.ac.il 7  
78 Yitzhak Kalet
7  
79 Guy Bartal guy@ee.technion.ac.il 7  
80 Shmuel Wimer wimer@ee.technion.biu.ac.il 7  
81 Arie Arbel (Deceased)
6  
82 Emmanuel Cohen emcohen@ee.technion.ac.il 6  
83 Shalom Raz raz@ee.technion.ac.il 6  
84 Aby Friedman
5  
85 Ronen Talmon ronen@ee.technion.ac.il 5  
86 Aharon Bar-Gill aerabg@technion.ac.il 5  
87 Raphael Sivan (Deceased)
5  
88 Boris Spektor boriss@tx.technion.ac.il 5  
89 Adrian Zukerberger adrian.zuckerberger@ch.abb.com 5  
90 David Schieber schieber@ee.technion.ac.il 5  
91 Ephraim Zehavi
5  
92 Daniel Lubzens lubzens@tx.technion.ac.il 5  
93 Michael Polacek
4  
94 Sharon Gannot
4  
95 Semuel Schacham schacham@tx.technion.ac.il 4  
96 Aharon Unikovski aharonu@towersemi.com 4  
97 Michael Erlicki (Deceased)
4  
98 Haim Weiss
4  
99 Nir Cohen
4  
100 Daniel Soudry daniel.soudry@technion.ac.il 4  
101 Shahar Kvatinsky skva@technion.ac.il 4  
102 Karniel Amir
4  
103 Eli Plotnik
3  
104 Nir Sochen
3  
105 Ilan Bloom ilanbloom1@gmail.com 3  
106 Ido Tal idotal@ee.technion.ac.il 3 www
107 Avital Treibitz ttreibitz@univ.haifa.ac.il 2  
108 Ittay Eyal ittay@technion.ac.il 2 www
109 George Hexner
2  
110 Ehud Karnin
2  
111 Shye Shapira shyesh@towersemi.com 2  
112 Amir Rosenthal amir.r@ee.technion.ac.il 2  
113 Mordechai Botton
2  
114 Meir Zibulski
2  
115 Ilan Rusnak ilanru2306@gmail.com 2  
116 Avner Kornfeld
2  
117 Tsachy Weissman tsachy@ee.technion.ac.il 2  
118 Hugo Krawczyk
2  
119 David Bernstein
2  
120 Moshe Zakai (Deceased)
1  
121 Matti Wax
1  
122 Michael Zelikson
1  
123 Israel Navot (Deceased)
1  
124 Eli Shechtman
1  
125 Saad Avraham saad@ee.technion.ac.il 1  
126 Hagai Kirshner hagai.kirshner@gmail.com 1  
127 Evgeny Bolotin evgeny.bolotin@intel.com 1  
128 Eran Socher socher@tx.technion.ac.il 1  
129 David Goren goren@tx.technion.ac.il 1  
130 Rakefet Kol rakefet@tx.technion.ac.il 1  
131 Julius Preminger julius1@netvision.net.il 1  
132 Ariel Shamir
1  
133 Nethanel Gelernter
1  
134 Renato Kresch kresch@tx.technion.ac.il 1  
135 Alex Hayat alex.hayat@ee.technion.ac.il 1 www
136 Noam Amir
1  
137 Yan Dolinsky
1  
138 Miriam Shellim
1  
139 Leonid Yavits yavits@technion.ac.il 1  
140 Roland Kulessky
1  
141 Alexander Shpiner shalex@tx.technion.ac.il 1  
142 Reuven Dobkin rostikd@technion.ac.il 1  
143 Yakov Roizin yakovro@towersemi.com 1  
144 Kallfass Ingmar
1  
145 Lauren Choen
1  
146 Nathaniel Fisch
1  
147 Michael M. Bronstein michael.bronstein@usi.ch 1  
148 Amit Nadav namit@technion.ac.il 1  
149 Kurt Weiser (Deceased)
1  
150 Yuval Oreg
1  
151 Dean H. Lorenz dean.h.lorenz@gmail.com 1  
152 Rechel Kolodny
1  
153 Hagai Bar-El
1  
154 Tal Hessner
1  
155 Gil Zussman gilz@tx.technion.ac.il 1  
156 Refael Weill rafiwe@tx.technion.ac.il 1  
157 Amos Fenigstein amosfe@towersemi.com 1  
158 Alon Amar aamar@tx.technion.ac.il 1  
159 Omri Gat omrigat@tx.technion.ac.il 1  
160 Bjarne Tromborg
1  
161 Ido Kaminer kaminer@technion.ac.il 1  
162 Lluis Vilanova vilanova@ac.upc.rdu 1  
163 Lior Kornblum liork@ee.technion.ac.il 1  
164 Uzi Vishkin vishkin@umd.edu 1  
165 David Carmel
1  
166 Natan Peterfreund
1  
167 Amir Dembo
1  
168 Tamir Tuller
1  

Last updated on: Thursday ,May 28, 2020