הטכניון מכון טכנולוגי לישראלהטכניון מכון טכנולוגי לישראל - בית הספר ללימודי מוסמכים
   דף הבית   |   דבר הדיקן   |   הרשמה   |   טפסים   |   תיזות ומחקרים   |   מועדים חשובים   |   תכניות הלימודים   |   מידע אישי   |   מידע כללי 
  מתעניינים בלימודים
  חדשים
  לומדים
  מלגות, מעונות
  השתלמויות,לימודים וכנסים בחו"ל
  מסיימים
  International Students
  בוגרים
  בתר דוקטורנטים [פוסט-דוקטורנטים]
  מידע למנחה

הודעות

יום פתוח לתארים מתקדמים בארכיטקטורה - 26.3.2018

 

יום פתוח לתארים מתקדמים בפסיכולוגיה וכלכלה התנהגותית - 16.3.2018- יתקיים בתל אביב

 

יום פתוח לתארים מתקדמים בהנדסה כימית - 25.1.2018

 

יום מחקר למשתלמים ע"ש ג'ייקובס. בניין צ'רצ'יל - 10.1.2018 בין השעות 12:30-14:30

 

בית הספר לתארים מתקדמים מברך את 849 מקבלי תואר מגיסטר במחזור 2017. טקס הענקת התעודות יתקיים ב-5.6.2017 - באמפי ע"ש קלנר בשעה 18:30. הכניסה לבעלי הזמנות.

 

בית הספר לתארים מתקדמים מברך את 243 מקבלי תואר דוקטור (PhD) במחזור 2017. טקס הענקת התעודות יתקיים ב-29.5.2017 - באמפי ע"ש קלנר בשעה 18:30. הכניסה לבעלי הזמנות.

 

 

 Ph.D and MS.c Theses - Advisors in Departments


Department:   Electrical Engineering
Department Web Site:   webee.technion.ac.il/hebrew


No. Advisor Advisor's Email Abstracts Advisor's Home Site
1 Ginosar Ran ran@ee.technion.ac.il 64 www
2 Nemirovsky Yael nemirov@ee.technion.ac.il 63
3 Zeevi Yehoshua zeevi@ee.technion.ac.il 54
4 Malah David malah@ee.technion.ac.il 52
5 Kolodny Avinoam kolodny@ee.technion.ac.il 44 www
6 Orenstein Meir meiro@ee.technion.ac.il 44 www
7 Ritter Dan ritter@ee.technion.ac.il 41 www
8 Feuer Arie feuer@ee.technion.ac.il 41
9 Meir Ron rmeir@ee.technion.ac.il 41 www
10 Inbar Gideon (Deceased)
40
11 Shamai )Shitz( Shlomo sshlomo@ee.technion.ac.il 39 www
12 Porat Moshe mp@ee.technion.ac.il 38 www
13 Shimkin Nahum shimkin@ee.technion.ac.il 35 www
14 Mendelson Avi mendlson@cs.technion.ac.il 33
15 Cohen Israel icohen@ee.technion.ac.il 33 www
16 Eisenstein Gad gad@ee.technion.ac.il 33 www
17 Birk Yitzhak birk@ee.technion.ac.il 31 www
18 Merhav Neri merhav@ee.technion.ac.il 31 www
19 Shamir Joseph jsh@ee.technion.ac.il 30
20 Cidon Israel cidon@ee.technion.ac.il 29 www
21 Bahir Gad bahir@ee.technion.ac.il 28
22 Sidi Moshe sidi@technion.ac.il 28 www
23 Schechner Yoav yoav@ee.technion.ac.il 27 www
24 Fischer Baruch fischer@ee.technion.ac.il 27 www
25 Tal Ayellet ayellet@ee.technion.ac.il 25 www
26 Keidar Idit idish@ee.technion.ac.il 24 www
27 Eldar Yonina yonina@ee.technion.ac.il 24 www
28 Tessler Nir nir@ee.technion.ac.il 23 www
29 Shimshoni Ilan ilans@tx.technion.ac.il 23
30 Nazarathy Moshe nazarat@ee.technion.ac.il 22
31 Salzman Yosef salzman@ee.technion.ac.il 22
32 Horowitz Moshe horowitz@ee.technion.ac.il 21 www
33 Leviatan Yehuda leviatan@ee.technion.ac.il 21 www
34 Bar-David Israel bardavid@ee.technion.ac.il 21
35 Rom Raphael rom@ee.technion.ac.il 20
36 Yaish Yuval yuvaly@ee.technion.ac.il 19
37 Einziger Pinchas einziger@ee.technion.ac.il 18
38 Keslassy Isaac isaac@ee.technion.ac.il 18 www
39 Orda Ariel ariel@ee.technion.ac.il 18 www
40 Weiser Uri uri.weiser@ee.technion.ac.il 17
41 Crammer Yacov koby@ee.technion.ac.il 16 www
42 Finkman Eliezer finkman@technion.ac.il 16
43 Alexandrovitz Abraham abe@technion.ac.il 16
44 Segall Adrian segall@ee.technion.ac.il 16
45 Zelnik-Manor Lihi lihi@ee.technion.ac.il 16 www
46 Moses Yoram moses@ee.technion.ac.il 15
47 Pinter Shlomit
14
48 Buks Eyal eyal@ee.technion.ac.il 14
49 Israel Amos
14
50 Ben David Shay
13
51 Ziv Jacob jz@ee.technion.ac.il 13
52 Schachter Levi levi@ee.technion.ac.il 13 www
53 Steinberg Yossef ysteinbe@ee.technion.ac.il 13
54 Porat Boaz (Deceased)
13
55 Zeheb Ezra zeheb@ee.technion.ac.il 13
56 Tannenbaum Allen Robert
12
57 Dan Chazan
12
58 Adler Robert robert@ee.technion.ac.il 12 www
59 Zeitouni Ofer zeitouni@math.umn.edu 11
60 Mannor Shie shie@ee.technion.ac.il 11
61 Kiryati Nahum nahum.kiryati@gmail.com 10
62 Bross Shraga sbros m@tx.technion.ac.il 10
63 Atar Rami atar@ee.technion.ac.il 10 www
64 Bar-Lev Adir (Deceased)
9
65 Kreindler Eliezer
9
66 Shimony Uri (Deceased)
9
67 Cory Haim cory@tx.technion.ac.il 8
68 Rotstein Hector hector@ee.technion.ac.il 8
69 Shwartz Adam svpr@technion.ac.il 8 www
70 Sason Igal sason@ee.technion.ac.il 8 www
71 Katzenelson Jacob jacob@ee.technion.ac.il 8
72 Gilboa Guy guy.gilboa@ee.technion.ac.il 8
73 Silberstein Mark mark@ee.technion.ac.il 7 www
74 Madjar Asher aher.madjar@gmail.com 7
75 Etsion Yoav yetsion@tce.technion.ac.il 7
76 Bar-Zohar Meir barzohar_meir@hotmail.com 7
77 Kalet Yitzhak
7
78 Cassuto Yuval ycassuto@ee.technion.ac.il 6
79 Arbel Arie (Deceased)
6
80 Raz Shalom raz@ee.technion.ac.il 6
81 Wimer Shmuel wimer@ee.technion.biu.ac.il 6
82 Zehavi Ephraim
5
83 Sivan Raphael (Deceased)
5
84 Lubzens Daniel lubzens@tx.technion.ac.il 5
85 Bartal Guy guy@ee.technion.ac.il 5
86 Aby Friedman
5
87 Schieber David schieber@ee.technion.ac.il 5
88 Zukerberger Adrian adrian.zuckerberger@ch.abb.com 5
89 Schacham Semuel schacham@tx.technion.ac.il 4
90 Unikovski Aharon aharonu@towersemi.com 4
91 Amir Karniel
4
92 Aharon Bar-Gill aerabg@technion.ac.il 4
93 Polacek Michael
4
94 Cohen Nir
4
95 Erlicki Michael (Deceased)
4
96 Haim Weiss
4
97 Gannot Sharon
4
98 Spektor Boris boriss@tx.technion.ac.il 4
99 Plotnik Eli
3
100 Sochen Nir
3
101 George Hexner
2
102 Krawczyk Hugo
2
103 Talmon Ronen ronen@ee.technion.ac.il 2
104 Botton Mordechai
2
105 Bloom Ilan ilanbloom1@gmail.com 2
106 Bernstein David
2
107 Tal Ido idotal@ee.technion.ac.il 2 www
108 Levron Yoash yoashl@ee.technion.ac.il 2
109 Ehud Karnin
2
110 Weissman Tsachy tsachy@ee.technion.ac.il 2
111 Shapira Shye shyesh@towersemi.com 2
112 Kornfeld Avner
2
113 Ilan Rusnak ilanru@rafael.co.il 2
114 Zibulski Meir
2
115 Zakai Moshe (Deceased)
1
116 Navot Israel (Deceased)
1
117 Zelikson Michael
1
118 Matti Wax
1
119 Avraham Saad saad@ee.technion.ac.il 1
120 Bolotin Evgeny evgeny.bolotin@intel.com 1
121 Bjarne Tromborg
1
122 Goren David goren@tx.technion.ac.il 1
123 Kol Rakefet rakefet@tx.technion.ac.il 1
124 Preminger Julius julius1@netvision.net.il 1
125 Ariel Shamir
1
126 Kresch Renato kresch@tx.technion.ac.il 1
127 Dembo Amir
1
128 Yan Dolinsky
1
129 Peterfreund Natan
1
130 Yavits Leonid yavits@technion.ac.il 1
131 Roland Kulessky
1
132 Shpiner Alexander shalex@tx.technion.ac.il 1
133 Dobkin Reuven rostikd@technion.ac.il 1
134 Roizin Yakov yakovro@towersemi.com 1
135 Lauren Choen
1
136 Bronstein Michael M. michael.bronstein@usi.ch 1
137 Alon Amar aamar@tx.technion.ac.il 1
138 Weiser Kurt (Deceased)
1
139 Cohen Emmanuel emcohen@ee.technion.ac.il 1
140 Yuval Oreg
1
141 Lorenz Dean H. dean.h.lorenz@gmail.com 1
142 Rechel Kolodny
1
143 Tal Hessner
1
144 Shellim Miriam
1
145 Tuller Tamir
1
146 Gat Omri omrigat@tx.technion.ac.il 1
147 Treibitz Avital ttreibitz@univ.haifa.ac.il 1
148 Socher Eran socher@tx.technion.ac.il 1
149 Nathaniel Fisch
1
150 Kvatinsky Shahar skva@technion.ac.il 1
151 Vishkin Uzi vishkin@umd.edu 1
152 Carmel David
1
153 Zussman Gil gilz@tx.technion.ac.il 1

Last updated on: Tuesday ,February 20, 2018