הטכניון מכון טכנולוגי לישראלXyz
הטכניון מכון טכנולוגי לישראל - בית הספר ללימודי מוסמכים 

Ph.D and MS.c Theses - Advisors in Departments


DepartmentElectrical Engineering
Department Web Sitewebee.technion.ac.il/hebrew


No.   Advisor Advisor's Email Abstracts Advisor's Home Site
1 Ginosar Ran ran@ee.technion.ac.il 64 www
2 Nemirovsky Yael nemirov@ee.technion.ac.il 63  
3 Zeevi Yehoshua zeevi@ee.technion.ac.il 55  
4 Malah David malah@ee.technion.ac.il 52  
5 Kolodny Avinoam kolodny@ee.technion.ac.il 44 www
6 Orenstein Meir meiro@ee.technion.ac.il 44 www
7 Ritter Dan ritter@ee.technion.ac.il 43 www
8 Meir Ron rmeir@ee.technion.ac.il 42 www
9 Feuer Arie feuer@ee.technion.ac.il 41  
10 Shamai )Shitz( Shlomo sshlomo@ee.technion.ac.il 40 www
11 Inbar Gideon (Deceased)
40  
12 Porat Moshe mp@ee.technion.ac.il 39 www
13 Shimkin Nahum shimkin@ee.technion.ac.il 37 www
14 Eisenstein Gad gad@ee.technion.ac.il 34 www
15 Cohen Israel icohen@ee.technion.ac.il 33 www
16 Birk Yitzhak birk@ee.technion.ac.il 32 www
17 Merhav Neri merhav@ee.technion.ac.il 32 www
18 Shamir Joseph jsh@ee.technion.ac.il 30  
19 Bahir Gad bahir@ee.technion.ac.il 29  
20 Fischer Baruch fischer@ee.technion.ac.il 29 www
21 Cidon Israel cidon@ee.technion.ac.il 29 www
22 Sidi Moshe sidi@technion.ac.il 28 www
23 Schechner Yoav yoav@ee.technion.ac.il 27 www
24 Eldar Yonina yonina@ee.technion.ac.il 25 www
25 Tal Ayellet ayellet@ee.technion.ac.il 25 www
26 Tessler Nir nir@ee.technion.ac.il 24 www
27 Keidar Idit idish@ee.technion.ac.il 24 www
28 Shimshoni Ilan ilans@tx.technion.ac.il 23  
29 Nazarathy Moshe nazarat@ee.technion.ac.il 22  
30 Salzman Yosef salzman@ee.technion.ac.il 22  
31 Horowitz Moshe horowitz@ee.technion.ac.il 22 www
32 Leviatan Yehuda leviatan@ee.technion.ac.il 21 www
33 Bar-David Israel bardavid@ee.technion.ac.il 21  
34 Yaish Yuval yuvaly@ee.technion.ac.il 20  
35 Rom Raphael rom@ee.technion.ac.il 20  
36 Orda Ariel ariel@ee.technion.ac.il 19 www
37 Einziger Pinchas einziger@ee.technion.ac.il 18  
38 Keslassy Isaac isaac@ee.technion.ac.il 18 www
39 Crammer Yacov koby@ee.technion.ac.il 18 www
40 Weiser Uri uri.weiser@ee.technion.ac.il 17  
41 Alexandrovitz Abraham abe@technion.ac.il 16  
42 Finkman Eliezer finkman@technion.ac.il 16  
43 Zelnik-Manor Lihi lihi@ee.technion.ac.il 16 www
44 Segall Adrian segall@ee.technion.ac.il 16  
45 Moses Yoram moses@ee.technion.ac.il 15  
46 Buks Eyal eyal@ee.technion.ac.il 14  
47 Israel Amos
14  
48 Mannor Shie shie@ee.technion.ac.il 14  
49 Schachter Levi levi@ee.technion.ac.il 14 www
50 Pinter Shlomit
14  
51 Ziv Jacob jz@ee.technion.ac.il 13  
52 Zeheb Ezra zeheb@ee.technion.ac.il 13  
53 Ben David Shay
13  
54 Porat Boaz (Deceased)
13  
55 Steinberg Yossef ysteinbe@ee.technion.ac.il 13  
56 Adler Robert robert@ee.technion.ac.il 12 www
57 Tannenbaum Allen Robert
12  
58 Dan Chazan
12  
59 Atar Rami atar@ee.technion.ac.il 11 www
60 Zeitouni Ofer zeitouni@math.umn.edu 11  
61 Bross Shraga sbros m@tx.technion.ac.il 10  
62 Kiryati Nahum nahum.kiryati@gmail.com 10  
63 Kreindler Eliezer
9  
64 Bar-Lev Adir (Deceased)
9  
65 Shimony Uri (Deceased)
9  
66 Rotstein Hector hector@ee.technion.ac.il 9  
67 Katzenelson Jacob jacob@ee.technion.ac.il 8  
68 Gilboa Guy guy.gilboa@ee.technion.ac.il 8  
69 Sason Igal sason@ee.technion.ac.il 8 www
70 Cory Haim cory@tx.technion.ac.il 8  
71 Shwartz Adam svpr@technion.ac.il 8 www
72 Silberstein Mark mark@ee.technion.ac.il 7 www
73 Etsion Yoav yetsion@tce.technion.ac.il 7  
74 Madjar Asher aher.madjar@gmail.com 7  
75 Bar-Zohar Meir barzohar_meir@hotmail.com 7  
76 Kalet Yitzhak
7  
77 Raz Shalom raz@ee.technion.ac.il 6  
78 Cassuto Yuval ycassuto@ee.technion.ac.il 6  
79 Bartal Guy guy@ee.technion.ac.il 6  
80 Wimer Shmuel wimer@ee.technion.biu.ac.il 6  
81 Arbel Arie (Deceased)
6  
82 Lubzens Daniel lubzens@tx.technion.ac.il 5  
83 Zehavi Ephraim
5  
84 Sivan Raphael (Deceased)
5  
85 Zukerberger Adrian adrian.zuckerberger@ch.abb.com 5  
86 Aby Friedman
5  
87 Aharon Bar-Gill aerabg@technion.ac.il 5  
88 Schieber David schieber@ee.technion.ac.il 5  
89 Polacek Michael
4  
90 Erlicki Michael (Deceased)
4  
91 Schacham Semuel schacham@tx.technion.ac.il 4  
92 Unikovski Aharon aharonu@towersemi.com 4  
93 Amir Karniel
4  
94 Haim Weiss
4  
95 Gannot Sharon
4  
96 Spektor Boris boriss@tx.technion.ac.il 4  
97 Cohen Nir
4  
98 Levron Yoash yoashl@ee.technion.ac.il 3  
99 Sochen Nir
3  
100 Plotnik Eli
3  
101 Ilan Rusnak ilanru@rafael.co.il 2  
102 George Hexner
2  
103 Bernstein David
2  
104 Zibulski Meir
2  
105 Krawczyk Hugo
2  
106 Weissman Tsachy tsachy@ee.technion.ac.il 2  
107 Shapira Shye shyesh@towersemi.com 2  
108 Tal Ido idotal@ee.technion.ac.il 2 www
109 Botton Mordechai
2  
110 Talmon Ronen ronen@ee.technion.ac.il 2  
111 Ehud Karnin
2  
112 Kornfeld Avner
2  
113 Bloom Ilan ilanbloom1@gmail.com 2  
114 Navot Israel (Deceased)
1  
115 Zelikson Michael
1  
116 Matti Wax
1  
117 Zakai Moshe (Deceased)
1  
118 Avraham Saad saad@ee.technion.ac.il 1  
119 Bolotin Evgeny evgeny.bolotin@intel.com 1  
120 Shellim Miriam
1  
121 Goren David goren@tx.technion.ac.il 1  
122 Kol Rakefet rakefet@tx.technion.ac.il 1  
123 Preminger Julius julius1@netvision.net.il 1  
124 Ariel Shamir
1  
125 Kresch Renato kresch@tx.technion.ac.il 1  
126 Treibitz Avital ttreibitz@univ.haifa.ac.il 1  
127 Yan Dolinsky
1  
128 Carmel David
1  
129 Yavits Leonid yavits@technion.ac.il 1  
130 Roland Kulessky
1  
131 Shpiner Alexander shalex@tx.technion.ac.il 1  
132 Dobkin Reuven rostikd@technion.ac.il 1  
133 Roizin Yakov yakovro@towersemi.com 1  
134 Lauren Choen
1  
135 Bronstein Michael M. michael.bronstein@usi.ch 1  
136 Tuller Tamir
1  
137 Weiser Kurt (Deceased)
1  
138 Cohen Emmanuel emcohen@ee.technion.ac.il 1  
139 Yuval Oreg
1  
140 Lorenz Dean H. dean.h.lorenz@gmail.com 1  
141 Rechel Kolodny
1  
142 Tal Hessner
1  
143 Dembo Amir
1  
144 Weill Refael rafiwe@tx.technion.ac.il 1  
145 Peterfreund Natan
1  
146 Alon Amar aamar@tx.technion.ac.il 1  
147 Bjarne Tromborg
1  
148 Nathaniel Fisch
1  
149 Socher Eran socher@tx.technion.ac.il 1  
150 Kvatinsky Shahar skva@technion.ac.il 1  
151 Vishkin Uzi vishkin@umd.edu 1  
152 Gat Omri omrigat@tx.technion.ac.il 1  
153 Zussman Gil gilz@tx.technion.ac.il 1  

Last updated on: Friday ,June 22, 2018