הטכניון מכון טכנולוגי לישראלXyz
הטכניון מכון טכנולוגי לישראל - בית הספר ללימודי מוסמכים 

Ph.D and MS.c Theses - Advisors in Departments


DepartmentElectrical Engineering
Department Web Sitewebee.technion.ac.il/hebrew


No.   Advisor Advisor's Email Abstracts Advisor's Home Site
1 Nemirovsky Yael nemirov@ee.technion.ac.il 65  
2 Ginosar Ran ran@ee.technion.ac.il 64 www
3 Zeevi Yehoshua zeevi@ee.technion.ac.il 55  
4 Malah David malah@ee.technion.ac.il 53 www
5 Ritter Dan ritter@ee.technion.ac.il 45 www
6 Meir Ron rmeir@ee.technion.ac.il 45 www
7 Orenstein Meir meiro@ee.technion.ac.il 45 www
8 Kolodny Avinoam kolodny@ee.technion.ac.il 44 www
9 Shamai )Shitz( Shlomo sshlomo@ee.technion.ac.il 42 www
10 Feuer Arie feuer@ee.technion.ac.il 41  
11 Porat Moshe mp@ee.technion.ac.il 40 www
12 Inbar Gideon (Deceased)
40  
13 Shimkin Nahum shimkin@ee.technion.ac.il 37 www
14 Cohen Israel icohen@ee.technion.ac.il 35 www
15 Eisenstein Gad gad@ee.technion.ac.il 34 www
16 Birk Yitzhak birk@ee.technion.ac.il 33 www
17 Merhav Neri merhav@ee.technion.ac.il 32 www
18 Bahir Gad bahir@ee.technion.ac.il 30  
19 Shamir Joseph jsh@ee.technion.ac.il 30  
20 Cidon Israel cidon@ee.technion.ac.il 29 www
21 Fischer Baruch fischer@ee.technion.ac.il 29 www
22 Keidar Idit idish@ee.technion.ac.il 29 www
23 Eldar Yonina yonina@ee.technion.ac.il 28 www
24 Sidi Moshe sidi@technion.ac.il 28 www
25 Schechner Yoav yoav@ee.technion.ac.il 28 www
26 Tal Ayellet ayellet@ee.technion.ac.il 28 www
27 Tessler Nir nir@ee.technion.ac.il 25 www
28 Nazarathy Moshe nazarat@ee.technion.ac.il 23  
29 Horowitz Moshe horowitz@ee.technion.ac.il 22 www
30 Yaish Yuval yuvaly@ee.technion.ac.il 22  
31 Salzman Yosef salzman@ee.technion.ac.il 22  
32 Bar-David Israel bardavid@ee.technion.ac.il 21  
33 Leviatan Yehuda leviatan@ee.technion.ac.il 21 www
34 Crammer Yacov koby@ee.technion.ac.il 21 www
35 Orda Ariel ariel@ee.technion.ac.il 20 www
36 Zelnik-Manor Lihi lihi@ee.technion.ac.il 20 www
37 Rom Raphael rom@ee.technion.ac.il 20  
38 Keslassy Isaac isaac@ee.technion.ac.il 19 www
39 Mannor Shie shie@ee.technion.ac.il 18  
40 Einziger Pinchas einzigerp@gmail.com 18  
41 Weiser Uri uri.weiser@ee.technion.ac.il 18  
42 Segall Adrian segall@ee.technion.ac.il 16  
43 Alexandrovitz Abraham abe@technion.ac.il 16  
44 Finkman Eliezer finkman@technion.ac.il 16  
45 Moses Yoram moses@ee.technion.ac.il 15  
46 Buks Eyal eyal@ee.technion.ac.il 14  
47 Schachter Levi levi@ee.technion.ac.il 14 www
48 Israel Amos
14  
49 Steinberg Yossef ysteinbe@ee.technion.ac.il 14  
50 Pinter Shlomit
14  
51 Ziv Jacob jz@ee.technion.ac.il 13  
52 Ben David Shay
13  
53 Zeheb Ezra zeheb@ee.technion.ac.il 13  
54 Porat Boaz (Deceased)
13  
55 Tannenbaum Allen Robert
12  
56 Adler Robert robert@ee.technion.ac.il 12 www
57 Dan Chazan
12  
58 Atar Rami atar@ee.technion.ac.il 11 www
59 Zeitouni Ofer zeitouni@math.umn.edu 11  
60 Silberstein Mark mark@ee.technion.ac.il 11 www
61 Rotstein Hector hector@ee.technion.ac.il 10  
62 Bross Shraga sbros m@tx.technion.ac.il 10  
63 Kiryati Nahum nahum.kiryati@gmail.com 10  
64 Etsion Yoav yetsion@tce.technion.ac.il 9  
65 Shimony Uri (Deceased)
9  
66 Gilboa Guy guy.gilboa@ee.technion.ac.il 9  
67 Bar-Lev Adir (Deceased)
9  
68 Cassuto Yuval ycassuto@ee.technion.ac.il 9  
69 Kreindler Eliezer
9  
70 Cory Haim cory@tx.technion.ac.il 8  
71 Shwartz Adam svpr@technion.ac.il 8 www
72 Bar-Zohar Meir barzoharmeir@gmail.com 8  
73 Sason Igal sason@ee.technion.ac.il 8 www
74 Katzenelson Jacob jacob@ee.technion.ac.il 8  
75 Wimer Shmuel wimer@ee.technion.biu.ac.il 7  
76 Madjar Asher aher.madjar@gmail.com 7  
77 Kalet Yitzhak
7  
78 Levron Yoash yoashl@ee.technion.ac.il 6  
79 Raz Shalom raz@ee.technion.ac.il 6  
80 Arbel Arie (Deceased)
6  
81 Bartal Guy guy@ee.technion.ac.il 6  
82 Aby Friedman
5  
83 Zehavi Ephraim
5  
84 Zukerberger Adrian adrian.zuckerberger@ch.abb.com 5  
85 Schieber David schieber@ee.technion.ac.il 5  
86 Sivan Raphael (Deceased)
5  
87 Talmon Ronen ronen@ee.technion.ac.il 5  
88 Aharon Bar-Gill aerabg@technion.ac.il 5  
89 Lubzens Daniel lubzens@tx.technion.ac.il 5  
90 Cohen Emmanuel emcohen@ee.technion.ac.il 4  
91 Schacham Semuel schacham@tx.technion.ac.il 4  
92 Amir Karniel
4  
93 Polacek Michael
4  
94 Unikovski Aharon aharonu@towersemi.com 4  
95 Haim Weiss
4  
96 Erlicki Michael (Deceased)
4  
97 Spektor Boris boriss@tx.technion.ac.il 4  
98 Cohen Nir
4  
99 Gannot Sharon
4  
100 Kvatinsky Shahar skva@technion.ac.il 4  
101 Michaeli Tomer tomer.m@ee.technion.ac.il 4  
102 Plotnik Eli
3  
103 Bloom Ilan ilanbloom1@gmail.com 3  
104 Sochen Nir
3  
105 Tal Ido idotal@ee.technion.ac.il 3 www
106 Shapira Shye shyesh@towersemi.com 2  
107 Weissman Tsachy tsachy@ee.technion.ac.il 2  
108 Soudry Daniel daniel.soudry@technion.ac.il 2  
109 Krawczyk Hugo
2  
110 Ilan Rusnak ilanru@rafael.co.il 2  
111 George Hexner
2  
112 Bernstein David
2  
113 Zibulski Meir
2  
114 Ehud Karnin
2  
115 Kornfeld Avner
2  
116 Botton Mordechai
2  
117 Zelikson Michael
1  
118 Navot Israel (Deceased)
1  
119 Avraham Saad saad@ee.technion.ac.il 1  
120 Zakai Moshe (Deceased)
1  
121 Matti Wax
1  
122 Bolotin Evgeny evgeny.bolotin@intel.com 1  
123 Treibitz Avital ttreibitz@univ.haifa.ac.il 1  
124 Kol Rakefet rakefet@tx.technion.ac.il 1  
125 Preminger Julius julius1@netvision.net.il 1  
126 Ariel Shamir
1  
127 Kresch Renato kresch@tx.technion.ac.il 1  
128 Hayat Alex alex.hayat@ee.technion.ac.il 1 www
129 Shellim Miriam
1  
130 Yan Dolinsky
1  
131 Dembo Amir
1  
132 Yavits Leonid yavits@technion.ac.il 1  
133 Roland Kulessky
1  
134 Shpiner Alexander shalex@tx.technion.ac.il 1  
135 Dobkin Reuven rostikd@technion.ac.il 1  
136 Roizin Yakov yakovro@towersemi.com 1  
137 Kallfass Ingmar
1  
138 Lauren Choen
1  
139 Bronstein Michael M. michael.bronstein@usi.ch 1  
140 Alon Amar aamar@tx.technion.ac.il 1  
141 Weiser Kurt (Deceased)
1  
142 Yuval Oreg
1  
143 Lorenz Dean H. dean.h.lorenz@gmail.com 1  
144 Rechel Kolodny
1  
145 Tal Hessner
1  
146 Zussman Gil gilz@tx.technion.ac.il 1  
147 Goren David goren@tx.technion.ac.il 1  
148 Tuller Tamir
1  
149 Gat Omri omrigat@tx.technion.ac.il 1  
150 Nadav Amit namit@technion.ac.il 1  
151 Bjarne Tromborg
1  
152 Nathaniel Fisch
1  
153 Socher Eran socher@tx.technion.ac.il 1  
154 Vishkin Uzi vishkin@umd.edu 1  
155 Carmel David
1  
156 Peterfreund Natan
1  
157 Weill Refael rafiwe@tx.technion.ac.il 1  

Last updated on: Monday ,May 27, 2019