הטכניון מכון טכנולוגי לישראלXyz
הטכניון מכון טכנולוגי לישראל - בית הספר ללימודי מוסמכים 

Ph.D and MS.c Theses - Advisors in Departments


DepartmentElectrical Engineering
Department Web Sitewebee.technion.ac.il/hebrew


No.   Advisor Advisor's Email Abstracts Advisor's Home Site
1 Yael Nemirovsky nemirov@ee.technion.ac.il 65  
2 Ran Ginosar ran@ee.technion.ac.il 64 www
3 Yehoshua Zeevi zeevi@ee.technion.ac.il 55  
4 David Malah malah@ee.technion.ac.il 53 www
5 Dan Ritter ritter@ee.technion.ac.il 46 www
6 Ron Meir rmeir@ee.technion.ac.il 46 www
7 Meir Orenstein meiro@ee.technion.ac.il 45 www
8 Avinoam Kolodny kolodny@ee.technion.ac.il 44 www
9 Shlomo Shamai )Shitz( sshlomo@ee.technion.ac.il 42 www
10 Arie Feuer feuer@ee.technion.ac.il 41  
11 Moshe Porat mp@ee.technion.ac.il 40 www
12 Gideon Inbar (Deceased)
40  
13 Nahum Shimkin shimkin@ee.technion.ac.il 37 www
14 Israel Cohen icohen@ee.technion.ac.il 35 www
15 Gad Eisenstein gad@ee.technion.ac.il 34 www
16 Yitzhak Birk birk@ee.technion.ac.il 33 www
17 Neri Merhav merhav@ee.technion.ac.il 32 www
18 Gad Bahir bahir@ee.technion.ac.il 30  
19 Joseph Shamir jsh@ee.technion.ac.il 30  
20 Baruch Fischer fischer@ee.technion.ac.il 29 www
21 Idit Keidar idish@ee.technion.ac.il 29 www
22 Ayellet Tal ayellet@ee.technion.ac.il 29 www
23 Israel Cidon cidon@ee.technion.ac.il 29 www
24 Yonina Eldar yonina@ee.technion.ac.il 28 www
25 Yoav Schechner yoav@ee.technion.ac.il 28 www
26 Moshe Sidi sidi@technion.ac.il 28 www
27 Nir Tessler nir@ee.technion.ac.il 25 www
28 Moshe Nazarathy nazarat@ee.technion.ac.il 23  
29 Moshe Horowitz horowitz@ee.technion.ac.il 23 www
30 Yuval Yaish yuvaly@ee.technion.ac.il 22  
31 Yosef Salzman salzman@ee.technion.ac.il 22  
32 Yacov Crammer koby@ee.technion.ac.il 21 www
33 Yehuda Leviatan leviatan@ee.technion.ac.il 21 www
34 Israel Bar-David bardavid@ee.technion.ac.il 21  
35 Ariel Orda ariel@ee.technion.ac.il 21 www
36 Lihi Zelnik-Manor lihi@ee.technion.ac.il 20 www
37 Raphael Rom rom@ee.technion.ac.il 20  
38 Isaac Keslassy isaac@ee.technion.ac.il 20 www
39 Shie Mannor shie@ee.technion.ac.il 18  
40 Uri Weiser uri.weiser@ee.technion.ac.il 18  
41 Pinchas Einziger einzigerp@gmail.com 18  
42 Eliezer Finkman finkman@technion.ac.il 16  
43 Abraham Alexandrovitz abe@technion.ac.il 16  
44 Adrian Segall segall@ee.technion.ac.il 16  
45 Yoram Moses moses@ee.technion.ac.il 15  
46 Levi Schachter levi@ee.technion.ac.il 14 www
47 Eyal Buks eyal@ee.technion.ac.il 14  
48 Amos Israel
14  
49 Yossef Steinberg ysteinbe@ee.technion.ac.il 14  
50 Shlomit Pinter
14  
51 Jacob Ziv jz@ee.technion.ac.il 13  
52 Shay Ben David
13  
53 Ezra Zeheb zeheb@ee.technion.ac.il 13  
54 Boaz Porat (Deceased)
13  
55 Robert Adler robert@ee.technion.ac.il 12 www
56 Allen Robert Tannenbaum
12  
57 Dan Chazan
12  
58 Ofer Zeitouni zeitouni@math.umn.edu 11  
59 Rami Atar atar@ee.technion.ac.il 11 www
60 Mark Silberstein mark@ee.technion.ac.il 11 www
61 Shraga Bross sbros m@tx.technion.ac.il 10  
62 Hector Rotstein hector@ee.technion.ac.il 10  
63 Nahum Kiryati nahum.kiryati@gmail.com 10  
64 Adir Bar-Lev (Deceased)
9  
65 Eliezer Kreindler
9  
66 Guy Gilboa guy.gilboa@ee.technion.ac.il 9  
67 Yuval Cassuto ycassuto@ee.technion.ac.il 9  
68 Yoav Etsion yetsion@tce.technion.ac.il 9  
69 Uri Shimony (Deceased)
9  
70 Igal Sason sason@ee.technion.ac.il 8 www
71 Jacob Katzenelson jacob@ee.technion.ac.il 8  
72 Haim Cory cory@tx.technion.ac.il 8  
73 Meir Bar-Zohar barzoharmeir@gmail.com 8  
74 Adam Shwartz svpr@technion.ac.il 8 www
75 Shmuel Wimer wimer@ee.technion.biu.ac.il 7  
76 Asher Madjar aher.madjar@gmail.com 7  
77 Yoash Levron yoashl@ee.technion.ac.il 7  
78 Yitzhak Kalet
7  
79 Shalom Raz raz@ee.technion.ac.il 6  
80 Guy Bartal guy@ee.technion.ac.il 6  
81 Arie Arbel (Deceased)
6  
82 Adrian Zukerberger adrian.zuckerberger@ch.abb.com 5  
83 Raphael Sivan (Deceased)
5  
84 David Schieber schieber@ee.technion.ac.il 5  
85 Ronen Talmon ronen@ee.technion.ac.il 5  
86 Daniel Lubzens lubzens@tx.technion.ac.il 5  
87 Ephraim Zehavi
5  
88 Aby Friedman
5  
89 Aharon Bar-Gill aerabg@technion.ac.il 5  
90 Aharon Unikovski aharonu@towersemi.com 4  
91 Michael Erlicki (Deceased)
4  
92 Karniel Amir
4  
93 Sharon Gannot
4  
94 Boris Spektor boriss@tx.technion.ac.il 4  
95 Tomer Michaeli tomer.m@ee.technion.ac.il 4  
96 Emmanuel Cohen emcohen@ee.technion.ac.il 4  
97 Semuel Schacham schacham@tx.technion.ac.il 4  
98 Nir Cohen
4  
99 Haim Weiss
4  
100 Michael Polacek
4  
101 Shahar Kvatinsky skva@technion.ac.il 4  
102 Nir Sochen
3  
103 Ilan Bloom ilanbloom1@gmail.com 3  
104 Ido Tal idotal@ee.technion.ac.il 3 www
105 Daniel Soudry daniel.soudry@technion.ac.il 3  
106 Eli Plotnik
3  
107 Ilan Rusnak ilanru@rafael.co.il 2  
108 Hugo Krawczyk
2  
109 Meir Zibulski
2  
110 David Bernstein
2  
111 George Hexner
2  
112 Ehud Karnin
2  
113 Shye Shapira shyesh@towersemi.com 2  
114 Avner Kornfeld
2  
115 Tsachy Weissman tsachy@ee.technion.ac.il 2  
116 Mordechai Botton
2  
117 Matti Wax
1  
118 Michael Zelikson
1  
119 Israel Navot (Deceased)
1  
120 Moshe Zakai (Deceased)
1  
121 Saad Avraham saad@ee.technion.ac.il 1  
122 Evgeny Bolotin evgeny.bolotin@intel.com 1  
123 David Goren goren@tx.technion.ac.il 1  
124 Rakefet Kol rakefet@tx.technion.ac.il 1  
125 Julius Preminger julius1@netvision.net.il 1  
126 Ariel Shamir
1  
127 Renato Kresch kresch@tx.technion.ac.il 1  
128 Alex Hayat alex.hayat@ee.technion.ac.il 1 www
129 Avital Treibitz ttreibitz@univ.haifa.ac.il 1  
130 Yan Dolinsky
1  
131 Natan Peterfreund
1  
132 Leonid Yavits yavits@technion.ac.il 1  
133 Roland Kulessky
1  
134 Alexander Shpiner shalex@tx.technion.ac.il 1  
135 Reuven Dobkin rostikd@technion.ac.il 1  
136 Yakov Roizin yakovro@towersemi.com 1  
137 Kallfass Ingmar
1  
138 Lauren Choen
1  
139 Michael M. Bronstein michael.bronstein@usi.ch 1  
140 Amit Nadav namit@technion.ac.il 1  
141 Kurt Weiser (Deceased)
1  
142 Yuval Oreg
1  
143 Dean H. Lorenz dean.h.lorenz@gmail.com 1  
144 Rechel Kolodny
1  
145 Tal Hessner
1  
146 Gil Zussman gilz@tx.technion.ac.il 1  
147 Refael Weill rafiwe@tx.technion.ac.il 1  
148 Miriam Shellim
1  
149 Alon Amar aamar@tx.technion.ac.il 1  
150 Amir Dembo
1  
151 Bjarne Tromborg
1  
152 Nathaniel Fisch
1  
153 Eran Socher socher@tx.technion.ac.il 1  
154 Uzi Vishkin vishkin@umd.edu 1  
155 Amir Rosenthal amir.r@ee.technion.ac.il 1  
156 David Carmel
1  
157 Omri Gat omrigat@tx.technion.ac.il 1  
158 Tamir Tuller
1  

Last updated on: Tuesday ,July 23, 2019