הטכניון מכון טכנולוגי לישראלהטכניון מכון טכנולוגי לישראל - בית הספר ללימודי מוסמכים
   דף הבית   |   דבר הדיקן   |   הרשמה   |   טפסים   |   תיזות ומחקרים   |   מועדים חשובים   |   תכניות הלימודים   |   מידע אישי   |   מידע כללי 
  מתעניינים בלימודים
  חדשים
  לומדים
  מלגות, מעונות
  השתלמויות,לימודים וכנסים בחו"ל
  מסיימים
  International Students
  בוגרים
  בתר דוקטורנטים [פוסט-דוקטורנטים]
  מידע למנחה

הודעות


Ph.D and MS.c Theses - Advisors in Departments


Department:   Materials Science and Engineering
Department Web Site:   www.technion.ac.il/technion/materials


No. Advisor Advisor's Email Abstracts Advisor's Home Site
1 Kaplan Wayne D. kaplan@technion.ac.il 38 www
2 Bamberger Menachem mtrbam@technion.ac.il 38 www
3 Silverstein Michael michaels@technion.ac.il 37 www
4 Siegmann Arnon (Deceased)
31
5 Gutmanas Elazar gutmanas@tx.technion.ac.il 31
6 Eizenberg Moshe eizen@technion.ac.il 30 www
7 Gotman Irena gotman@tx.technion.ac.il 23
8 Berger Shlomo berger@technion.ac.il 22 www
9 Ein-Eli Yair eineli@technion.ac.il 21 www
10 Zolotoyabko Emil zloto@technion.ac.il 21 www
11 Chaim Rachman rchaim@technion.ac.il 18 www
12 Frey Gitti gitti@technion.ac.il 17 www
13 Rothschild Avner avner@mt.technion.ac.il 17
14 Komem Yigal komem@technion.ac.il 15
15 Rabkin Eugen dean@mt.technion.ac.il 15 www
16 Rosen Abraham (Deceased)
14
17 Shechtman Dan mtrdan@technion.ac.il 13 www
18 Brandon David brandon@tx.technion.ac.il 12
19 Yahalom Joseph yahalom@technion.ac.il 12
20 Dirnfeld Shraga (Deceased)
11
21 Sherman Dov dsherman@technion.ac.il 10 www
22 Weiss Ben-Zion (Deceased)
10
23 Pokroy Boaz bpokroy@technion.ac.il 9
24 Lifshitz Yeshayahu shayli@technion.ac.il 8 www
25 Levin Lev mtrlal@vmsa.technion.ac.il 6
26 Rotem Abraham mtrabe@tx.technion.ac.il 5
27 Sosnik Alejandro sosnik@technion.ac.il 4 www
28 Minkoff Isaac (Deceased)
4
29 Klinger Leonid klinger@tx.technion.ac.il 3
30 Amouyal Yaron amouyal@technion.ac.il 3
31 Katz Dov (Deceased)
2
32 Rozeanu Lulu (Deceased)
2
33 Katsman Alexander akatsman@technion.ac.il 2
34 Toroker Maytal maytalc@technion.ac.il 2
35 Shauly Eitan eitansh@towersemi.com 2
36 Tamir Shoshana tamirs@tx.technion.ac.il 2
37 Eric Assouline
1
38 Breuer Orna breuer@zahav.net.il 1
39 David Starosvetsky
1
40 Brener Reuven ssrrbrb@tx.technion.ac.il 1
41 Zahavi Josef zahavij@tx.technion.ac.il 1
42 Avraham Shaul shaula@tx.technion.ac.il 1

Last updated on: Friday ,April 28, 2017