הטכניון מכון טכנולוגי לישראלXyz
הטכניון מכון טכנולוגי לישראל - בית הספר ללימודי מוסמכים 

Ph.D and MS.c Theses - Advisors in Departments


DepartmentMedicine
Department Web Sitemd.technion.ac.il


No.   Advisor Advisor's Email Abstracts Advisor's Home Site
1 Pratt Hillel hillel@technion.ac.il 45 www
2 Gavish Moshe mgavish@technion.ac.il 42 www
3 Neufeld Gera gera@technion.ac.il 41  
4 Binah Ofer binah@technion.ac.il 36 www
5 Youdim Moussa youdim@technion.ac.il 33  
6 Ciechanover Aaron aaroncie@technion.ac.il 30 www
7 Karin Nathan nkarin10@gmail.com 28 www
8 Itskovitz Joseph itskovitz@rambam.health.gov.il 28 www
9 Beyar Rafael rafael@technion.ac.il 27 www
10 Reznick Abraham reznick@technion.ac.il 27  
11 Perlman Ido iperlman@technion.ac.il 24 www
12 Salzberg Adi adis@technion.ac.il 23 www
13 Lavie Peretz president@technion.ac.il 23 www
14 Frank Dale dale@technion.ac.il 22 www
15 Finberg John finberg@technion.ac.il 22  
16 Hershko Avram hershko@technion.ac.il 21 www
17 Bengal Eyal bengal@technion.ac.il 21 www
18 Spira Gad spira@technion.ac.il 19  
19 Skorecki Karl skorecki@technion.ac.il 19 www
20 Fry Michael mickey@tx.technion.ac.il 18  
21 Yarnitsky David davidy@technion.ac.il 18 www
22 Kleinberger Tamar tamark@technion.ac.il 18 www
23 Ziv Noam noamz@netvision.net.il 18 www
24 Marom Shimon marom@technion.ac.il 18 www
25 Silbermann Michael mdsilber@technion.ac.il 18  
26 Miller Ariel millera@technion.ac.il 18 www
27 Melamed Doron melamedd@technion.ac.il 18 www
28 Aronheim Ami aronheim@technion.ac.il 17 www
29 Levy Andrew Peter alevy@technion.ac.il 17  
30 Aviram Michael aviram@technion.ac.il 17 www
31 Lahat Nitza lahat_nitza@clalit.org.il 16  
32 Ankri Serge sankri@technion.ac.il 16 www
33 Gepstein Lior mdlior@technion.ac.il 16 www
34 Karnieli Eddy eddy@technion.ac.il 16 www
35 Palti Yoram palti@technion.ac.il 14  
36 Vlodavsky Israel vlodavsk@cc.huji.ac.il 14  
37 Choder Mordechai choder@tx.technion.ac.il 14 www
38 Yablonski Deborah debya@technion.ac.il 14 www
39 Lavie Lena lenal@tx.technion.ac.il 14  
40 Livne Erella (Deceased)
14  
41 Ben-Shachar Dorit shachar@technion.ac.il 14  
42 Brenner Benjamin b_brenner@rambam.health.gov.il 13 www
43 Pollack Shimon pollack@technion.ac.il 13 www
44 Schiller Jackie jackie@technion.ac.il 13 www
45 Kornitzer Daniel danielk@technion.ac.il 13 www
46 Maor Gila gimaor@technion.ac.il 13  
47 Coleman Raymond coleman@technion.ac.il 12  
48 Abassi Zaid A. abassi@technion.ac.il 12 www
49 Barkey Ronnie rjb@technion.ac.il 12  
50 Rahat Michal mrahat@netvision.net.il 11  
51 Ben-Yosef Tamar benyosef@technion.ac.il 11 www
52 Shaked Yuval yshaked@technion.ac.il 11  
53 Klein Ehud e_klein@rambam.health.gov.il 11 www
54 Dovrat Ahuva dovrat@tx.technion.ac.il 11  
55 Bitterman Haim haimb@technion.ac.il 11 www
56 Winaver Joseph winaver@technion.ac.il 11 www
57 Wolosker Herman hwolosker@technion.ac.il 10 www
58 Engelender Simone simone@technion.ac.il 10 www
59 Merchav Shoshana merchav@tx.technion.ac.il 10  
60 Kraiem Zaki zkraiem@tx.technion.ac.il 10  
61 Hocherman Shraga shraga@technion.ac.il 10  
62 Gutfreund Yoram yoramg@technion.ac.il 9 www
63 Berdicevsky Israela israelab@technion.ac.il 9  
64 Gershon Harriet (Deceased)
9  
65 Resnick Nitzan
8  
66 Zaaroor Menashe m_zaaroor@rambam.health.gov.il 8 www
67 ))Oryan )Orian Amir mdoryan@technion.ac.il 8 www
68 Weiss Anna annaw@technion.ac.il 8  
69 Sprecher Eli elisp@tasmc.health.gov.il 8  
70 Fares Fuad
7  
71 Lahav Michal mlahav@technion.ac.il 7  
72 Gershoni-Baruch Ruth rgershoni@rambam.health.gov.il 7 www
73 Shalev Eliezer shaleve@technion.ac.il 7 www
74 Ben-Haim Shlomo
7  
75 Aizenbud Dror aizenbud@ortho.co.il 7 www
76 Schultheiss Thomas tschulth@technion.ac.il 7  
77 Gavriely Noam gavriely@technion.ac.il 7  
78 Aharon Anat a_aharon@technion.ac.il 7  
79 Hadary Tamar t_katz@rambam.health.gov.il 7  
80 Lindenbaum Ella samnella8@gmail.com 7  
81 Zukerman Maty bimaty@technion.ac.il 6  
82 Katz Yeshayahu(Sha ykatz@technion.ac.il 6 www
83 Machtei Eli machtei@technion.ac.il 6 www
84 Pillar Giora gpillar@technion.ac.il 6 www
85 Kurant Estee kurante@technion.ac.il 6  
86 Lewinson Dina dinal@technion.ac.il 6  
87 Bomzon Arieh bomzon@technion.ac.il 6  
88 Hasson Peleg phasson@technion.ac.il 6  
89 Stanhill Ariel stanhill@tx.technion.ac.il 6  
90 Jacob Vaya
6  
91 Kahn Itamar kahn@technion.ac.il 6 www
92 Zelikovic Israel israelz@technion.ac.il 6 www
93 Zinder Oren ozinder@tx.technion.ac.il 6  
94 Schiller Yitzhak y_schiller@yahoo.com 6 www
95 Weinreb Orly worly@technion.ac.il 6  
96 Dagan Daniel ddd@technion.ac.il 5  
97 Levy Yishai yishaile@technion.ac.il 5 www
98 Benhar Moran benhar@technion.ac.il 5 www
99 Linn Shai linn@technion.ac.il 5  
100 Naot Yehudith (Deceased)
5  
101 Derdikman Dori derdik@technion.ac.il 5  
102 Sara Selig seligs@technion.ac.il 5  
103 Rennert Gad rennert@technion.ac.il 5 www
104 Kristal Batya batya@tx.technion.ac.il 5  
105 Ofran Yishai y_ofran@rambam.health.gov.il 5  
106 Sarit Larisch s_larisch@technion.ac.il 5  
107 Avni Orly orly.avni@biu.ac.il 5  
108 Blumenfeld Zeev bzeev@technion.ac.il 5 www
109 Dorit Pud
4  
110 Lerner Aaron aaronlerner1948@gmail.com 4 www
111 Kanter Yoram y_kanter@rambam.health.gov.il 4  
112 Aberdam Daniel daniel.aberdam@unice.fr 4  
113 Nagler Rafael M. nagler@technion.ac.il 4 www
114 Reis Daniel
4  
115 Edoute Yeouda edout@rambam.health.gov.il 4  
116 Tirosh Emanuel tirosh-e@b-zion.org.il 4 www
117 Sela Shifra shifra@tx.technion.ac.il 4  
118 Baruch Yaacov ybaruch@rambam.health.gov.il 4 www
119 Lewinson Oded lewinson@technion.ac.il 4 www
120 Bergman Reuven r_bergman@rambam.health.gov.il 4 www
121 Shalom-Feuerste Ruby shalomfe@technion.ac.il 4 www
122 Mandel Silvia mandel@technion.ac.il 4  
123 Feinsod Moshe moshe.feinsod@gmail.com 4  
124 Zigdon Hadar hadar@technion.ac.il 4  
125 Hershberg Ruth ruthersh@technion.ac.il 4 www
126 Eisnberg Elon e_eisenberg@rambam.health.gov.il 4 www
127 Azzam Zaher z_azzam@rambam.health.gov.il 4 www
128 Israel Ora o_israel@rambam.health.gov.il 4  
129 Weintraub Zalman wzalman@tx.technion.ac.il 3  
130 Stein Haim stein@rambam.health.gov.il 3  
131 Zimmer Etan e_zimmer@rambam.health.gov.il 3  
132 Soustiel Jean Francois j_soustiel@rambam.health.gov.il 3 www
133 Igal Louria-Hayon
3  
134 Falik Tzipora tzipora@tx.technion.ac.il 3  
135 Horowitz Netanel n_horowitz@rambam.health.gov.il 3  
136 Ran Arieli
3  
137 Tamar Paperna
3  
138 Green Jacob (Deceased)
3  
139 Toubi Elias elias.toubi@b-zion.org.il 3  
140 Jacob Giris jacobgi@tlvmc.gov.il 3  
141 Pnina Shomer
3  
142 Berrih Sonia
3  
143 Krausz Michael michaelkrausz100@gmail.com 3  
144 Milo Simcha smilo@tx.technion.ac.il 3  
145 Flugelman Moshe myf@technion.ac.il 3 www
146 Merzbach David (Deceased)
3  
147 Sara Shtreichman
3  
148 Brandes Joseph (Deceased)
2  
149 Roguin Ariel aroguin@technion.ac.il 2 www
150 Oliven Arie oliven@technion.ac.il 2 www
151 Borochowitz Zvi mdzvi@technion.ac.il 2 www
152 Rafael Luboshitzky
2  
153 Sukhotnik Igor igor-dr@internet-zahav.net 2  
154 Mogilner Jorge gormog@hotmail.com 2 www
155 Avivi Irit i_avivi@rambam.health.gov.il 2  
156 Carter Anna
2  
157 Henry Silver
2  
158 Efraty Edna
2  
159 Front Dov (Deceased)
2  
160 Kaplan Marielle mkaplan@technion.ac.il 2  
161 Leroith Derek d_leroith@rambam.health.gov.il 2  
162 Benjamin Miller
2  
163 Garzozi Hanna garzozi@yahoo.com 2 www
164 Rozenfeld Julia julias@tx.technion.ac.il 2  
165 Gilhar Amos gilhar@technion.ac.il 2 www
166 Nahir Abraham nahir@rambam.health.gov.il 2  
167 Aharon-Peretz Judith jaharon@rambam.health.gov.il 2 www
168 Uretzky Gideon
2  
169 Levitan Emanuel emnl@technion.ac.il 2  
170 Tatarsky Ilana
2  
171 Miriam David david.miriam@clalit.org.il 2  
172 Peled Micha m_peled@rambam.health.gov.il 2 www
173 Baruch Rinkevich
2  
174 Hefez Albert
2  
175 Lanir Noemi naomi.lanir@gmail.com 2  
176 Lessick Jonathan j_lessick@rambam.health.gov.il 2  
177 Rowe Jacob rowe@jimmy.harvard.edu 2  
178 Volpin Gershon
2  
179 Golan Dov
2  
180 Podoshin Ludwig (Deceased)
2  
181 Ginsburg Haim (Deceased)
2  
182 Shasha Shaul ayakph@naharia.health.gov.il 2  
183 Eibschitz Izu
2  
184 Cohen Nadine
2  
185 Lightman Abraham a_lightman@rambam.health.gov.il 2  
186 Ish-Shalom Sophia s_ish_shalom@rambam.health.gov.il 2 www
187 Nadir Yona ynadir@netvision.net.il 2  
188 Aronson Doron d_aronson@rambam.health.gov.il 2 www
189 Yehuda Arieli
2  
190 Efrat Dagan
2  
191 Shapiro Sarah
2  
192 Brook Gerald brook@technion.ac.il 2  
193 Michal Granot
2  
194 Weissman Amir wamir@netvision.net.il 2  
195 Rozen Nimrod dr_rozen@technion.ac.il 2  
196 Cohen Shai shaico@technion.ac.il 2 www
197 Hani Segev
2  
198 Makima Tirod
2  
199 Samer Sarouji mdsamer@technion.ac.il 2  
200 Avital Avraham avital@technion.ac.il 2  
201 Nativ Ofer ofer.nativ@b-zion.org.il 2 www
202 Shapira Daniel
1  
203 Jamel Mahajna
1  
204 Offer Harari
1  
205 Rubin Ami-Hai (Deceased)
1  
206 Zidan Jamal zidan.j@ziv.health.gov.il 1  
207 Rotshild Avi mdavi@technion.ac.il 1 www
208 Abramovici Haim mdhaim1@hotmail.com 1  
209 Chowers Yehuda chowers@technion.ac.il 1  
210 Ephros Moshe mefrat@technion.ac.il 1  
211 Yehuda Melamed hbomed@barak.net.il 1  
212 Iancu Theodore (Deceased)
1  
213 Kuten Abraham kuten@tx.technion.ac.il 1  
214 Hoffman Aaron ahofman@rambam.health.gov.il 1 www
215 Dann Eldad e_dann@rambam.health.gov.il 1 www
216 Oettinger Moshe meting@naharia.health.gov.il 1  
217 Gdal-on Mordechai
1  
218 Ber Rosalie rosalieb@technion.ac.il 1  
219 Eddie Barkai
1  
220 Etzioni Amos etzioni@rambam.health.gov.il 1 www
221 Geyer Orna drgo@netvision.net.il 1  
222 Gary Weisinger
1  
223 Dumin Elena lena1975@technion.ac.il 1  
224 Hallak Mordechai mottih@hy.health.gov.il 1  
225 Shlomo Constantini
1  
226 Carlos Knopf
1  
227 Reuven Pizov
1  
228 Rispler Shmuel s_rispler@rambam.health.gov.il 1  
229 Michael Kaffman kaffman@netvision.net.il 1  
230 Armoni Michal amichal@tx.technion.ac.il 1  
231 Rosenbaum Hanna h_rosenbaum@rambam.health.gov.il 1 www
232 Avner Yayon
1  
233 Mandel Hanna h_mandel@rambam.health.gov.il 1 www
234 Micha Bar-Chana
1  
235 Bornstein Jacob mdjacob@tx.technion.ac.il 1  
236 Blum Arnon arnonblu@tx.technion.ac.il 1  
237 Mark Hirsh
1  
238 Hasin Yonathan yhasin@tx.technion.ac.il 1  
239 Gonen Hedva hedvag@tx.technion.ac.il 1  
240 Beiran Itshak i_beiran@rambam.health.gov.il 1 www
241 Goldsher Dorith dgoldsher@rambam.health.gov.il 1 www
242 Jaffe Michael mfjaffe@bwzeqint.net 1  
243 Ringlshtein Shimrit
1  
244 Orbach Rachel
1  
245 Thaler Israel thaler@tx.technion.ac.il 1  
246 Zuckerman Tsila t_zuckerman@rambam.health.gov.il 1  
247 Furman Bianca fuhrman@tx.technion.ac.il 1  
248 Chaim Pick
1  
249 Dar Dalit
1  
250 Fainaru Ofer ofainaru@technion.ac.il 1  
251 Leiser Yoav yleiser@gmail.com 1  
252 Assady Suheir suhair@technion.ac.il 1  
253 Roguin Nathan
1  
254 Wollstein Ronit ronitwo@technion.ac.il 1  
255 Weil Frederic
1  
256 Marmor Alon alonmarmormd@yahoo.com 1  
257 Rozenberg Beno rozbeno@hotmail.com 1  
258 Resznick Murray
1  
259 Irit Weisman-Foegel
1  
260 Abinader Edward abinader@netvision.net.il 1  
261 Egozi Dana d_egozi@rambam.health.gov.il 1  
262 Shlata Adel
1  
263 Silver Henry mdsilver@technion.ac.il 1 www
264 Gil Ziv gziv@technion.ac.il 1  
265 Waisman Dan Israel dwaisman@netvision.net.il 1 www
266 Schiff Elad eschiff@bezeqint.net 1  
267 Ben- Arye Eran eranben@netvision.net.il 1  
268 Zisman Devy devyzisman@gmail.com 1  
269 Rozen Geila
1  
270 Eilam Palzur
1  
271 Amit Michal
1  
272 Denekamp Yaron yarondp@clalit.org.il 1  
273 Vadasz Zahava zahava.vadas@b-zion.org.il 1  
274 Sarig Galit g_sarig@rambam.health.gov.il 1  
275 Snait Tamir
1  
276 Jacob Horwitz j_horwitz@rambam.health.gov.il 1  
277 Berant Moshe
1  
278 Liran Levin
1  
279 Rabinovitz David d_rabinowitz@rambam.health.gob.il 1  
280 Peretz Bezalel-A.
1  
281 Bonshtein Lilach l_bonstein@rambam.health.gov.il 1  
282 Friedman B. r_friedman@rambam.health.gov.il 1  
283 Hermona Soreq
1  
284 Efrat Neter
1  
285 Shalev Stavit stavit_sh@clalit.org.il 1 www
286 Alroy Gideon (Deceased)
1  
287 Khamaisi Mogher m_khamaisi@technion.ac.il 1  
288 Taitelman Uri
1  
289 Gaitini Diana d_gaitini@rambam.health.gov.il 1 www
290 Vardi Yoram yvardi@rambam.health.gov.il 1 www
291 Golz Avishay a_golz@rambam.health.gov.il 1 www
292 Dar Hanna hanna.dar@b-zion.org.il 1  
293 Reisner Shimon rshimon@technion.ac.il 1 www
294 Berger Gidon gidon.berger@technion.ac.il 1  
295 Gross Bella bella.gross@naharia.health.gov.il 1  
296 Hochberg Zeev rprzeev@technion.ac.il 1  
297 Pizov Reuven pizov_reuven@clalit.org.il 1 www
298 Benyamini Noam
1  
299 Rolls Asya rolls@technion.ac.il 1 www
300 Rachmiel Adi a_rachmiel@rambam.health.gov.il 1  
301 Scharf Yehudith
1  

Last updated on: Friday ,June 22, 2018