הטכניון מכון טכנולוגי לישראלXyz
הטכניון מכון טכנולוגי לישראל - בית הספר ללימודי מוסמכים 

Ph.D and MS.c Theses - Advisors in Departments


DepartmentMedicine
Department Web Sitemd.technion.ac.il


No.   Advisor Advisor's Email Abstracts Advisor's Home Site
1 Pratt Hillel hillel@technion.ac.il 46 www
2 Gavish Moshe mgavish@technion.ac.il 43 www
3 Neufeld Gera gera@technion.ac.il 42  
4 Binah Ofer binah@technion.ac.il 37 www
5 Youdim Moussa youdim@technion.ac.il 33  
6 Ciechanover Aaron aaroncie@technion.ac.il 31 www
7 Karin Nathan nkarin10@gmail.com 31 www
8 Itskovitz Joseph itskovitz@rambam.health.gov.il 29 www
9 Beyar Rafael rafael@technion.ac.il 27 www
10 Perlman Ido iperlman@technion.ac.il 25 www
11 Salzberg Adi adis@technion.ac.il 25 www
12 Lavie Peretz president@technion.ac.il 23 www
13 Frank Dale dale@technion.ac.il 23 www
14 Finberg John finberg@technion.ac.il 22  
15 Hershko Avram hershko@technion.ac.il 22 www
16 Bengal Eyal bengal@technion.ac.il 21 www
17 Miller Ariel millera@technion.ac.il 20 www
18 Yarnitsky David davidy@technion.ac.il 20 www
19 Kleinberger Tamar tamark@technion.ac.il 19 www
20 Melamed Doron melamedd@technion.ac.il 19 www
21 Spira Gad spira@technion.ac.il 19  
22 Skorecki Karl skorecki@technion.ac.il 19 www
23 Silbermann Michael mdsilber@technion.ac.il 18  
24 Aronheim Ami aronheim@technion.ac.il 18 www
25 Ziv Noam noamz@netvision.net.il 18 www
26 Marom Shimon marom@technion.ac.il 18 www
27 Fry Michael mickey@tx.technion.ac.il 18  
28 Aviram Michael aviram@technion.ac.il 17 www
29 Gepstein Lior mdlior@technion.ac.il 17 www
30 Levy Andrew Peter alevy@technion.ac.il 17  
31 Karnieli Eddy eddy@technion.ac.il 16 www
32 Lahat Nitza lahat_nitza@clalit.org.il 16  
33 Ankri Serge sankri@technion.ac.il 16 www
34 Yablonski Deborah debya@technion.ac.il 15 www
35 Vlodavsky Israel vlodavsk@cc.huji.ac.il 15  
36 Choder Mordechai choder@tx.technion.ac.il 14 www
37 Ben-Shachar Dorit shachar@technion.ac.il 14  
38 Palti Yoram palti@technion.ac.il 14  
39 Kornitzer Daniel danielk@technion.ac.il 14 www
40 Livne Erella (Deceased)
14  
41 Lavie Lena lenal@tx.technion.ac.il 14  
42 Schiller Jackie jackie@technion.ac.il 14 www
43 Maor Gila gimaor@technion.ac.il 13  
44 Brenner Benjamin b_brenner@rambam.health.gov.il 13 www
45 Shaked Yuval yshaked@technion.ac.il 13  
46 Pollack Shimon pollack@technion.ac.il 13 www
47 Rahat Michal mrahat@netvision.net.il 12  
48 Abassi Zaid A. abassi@technion.ac.il 12 www
49 Coleman Raymond coleman@technion.ac.il 12  
50 Ben-Yosef Tamar benyosef@technion.ac.il 12 www
51 Barkey Ronnie rjb@technion.ac.il 12  
52 Klein Ehud e_klein@rambam.health.gov.il 11 www
53 Winaver Joseph winaver@technion.ac.il 11 www
54 Bitterman Haim haimb@technion.ac.il 11 www
55 Dovrat Ahuva dovrat@tx.technion.ac.il 11  
56 Wolosker Herman hwolosker@technion.ac.il 11 www
57 Engelender Simone simone@technion.ac.il 10 www
58 Gutfreund Yoram yoramg@technion.ac.il 10 www
59 Merchav Shoshana merchav@tx.technion.ac.il 10  
60 ))Oryan )Orian Amir mdoryan@technion.ac.il 10 www
61 Hocherman Shraga shraga@technion.ac.il 10  
62 Kraiem Zaki zkraiem@tx.technion.ac.il 10  
63 Gershon Harriet (Deceased)
9  
64 Berdicevsky Israela israelab@technion.ac.il 9  
65 Kahn Itamar kahn@technion.ac.il 9 www
66 Hasson Peleg phasson@technion.ac.il 8  
67 Sprecher Eli elisp@tasmc.health.gov.il 8  
68 Resnick Nitzan
8  
69 Weiss Anna annaw@technion.ac.il 8  
70 Schultheiss Thomas tschulth@technion.ac.il 8  
71 Zaaroor Menashe m_zaaroor@rambam.health.gov.il 8 www
72 Ben-Haim Shlomo
7  
73 Shalev Eliezer shaleve@technion.ac.il 7 www
74 Lahav Michal mlahav@technion.ac.il 7  
75 Gavriely Noam gavriely@technion.ac.il 7  
76 Fares Fuad
7  
77 Lindenbaum Ella samnella8@gmail.com 7  
78 Gershoni-Baruch Ruth rgershoni@rambam.health.gov.il 7 www
79 Aharon Anat a_aharon@technion.ac.il 7  
80 Katz Tamar t_katz@technion.ac.il 7  
81 Aizenbud Dror aizenbud@ortho.co.il 7 www
82 Kurant Estee kurante@technion.ac.il 6  
83 Machtei Eli machtei@technion.ac.il 6 www
84 Katz Yeshayahu(Sha ykatz@technion.ac.il 6 www
85 Zukerman Maty bimaty@technion.ac.il 6  
86 Zinder Oren ozinder@tx.technion.ac.il 6  
87 Zelikovic Israel israelz@technion.ac.il 6 www
88 Jacob Vaya
6  
89 Stanhill Ariel stanhill@tx.technion.ac.il 6  
90 Pillar Giora gpillar@technion.ac.il 6 www
91 Bomzon Arieh bomzon@technion.ac.il 6  
92 Benhar Moran benhar@technion.ac.il 6 www
93 Weinreb Orly worly@technion.ac.il 6  
94 Schiller Yitzhak y_schiller@yahoo.com 6 www
95 Lewinson Dina dinal@technion.ac.il 6  
96 Naot Yehudith (Deceased)
5  
97 Levy Yishai yishaile@technion.ac.il 5 www
98 Hershberg Ruth ruthersh@technion.ac.il 5 www
99 Lewinson Oded lewinson@technion.ac.il 5 www
100 Blumenfeld Zeev bzeev@technion.ac.il 5 www
101 Linn Shai linn@technion.ac.il 5  
102 Avni Orly orly.avni@biu.ac.il 5  
103 Dagan Daniel ddd@technion.ac.il 5  
104 Rennert Gad rennert@technion.ac.il 5 www
105 Derdikman Dori derdik@technion.ac.il 5  
106 Kristal Batya batya@tx.technion.ac.il 5  
107 Sarit Larisch s_larisch@technion.ac.il 5  
108 Sara Selig seligs@technion.ac.il 5  
109 Ofran Yishai y_ofran@rambam.health.gov.il 5  
110 Bergman Reuven r_bergman@rambam.health.gov.il 4 www
111 Lerner Aaron aaronlerner1948@gmail.com 4 www
112 Aberdam Daniel daniel.aberdam@unice.fr 4  
113 Azzam Zaher z_azzam@rambam.health.gov.il 4 www
114 Kanter Yoram y_kanter@rambam.health.gov.il 4  
115 Sela Shifra shifra@tx.technion.ac.il 4  
116 Edoute Yeouda edout@rambam.health.gov.il 4  
117 Feinsod Moshe moshe.feinsod@gmail.com 4  
118 Mandel Silvia mandel@technion.ac.il 4  
119 Nagler Rafael M. nagler@technion.ac.il 4 www
120 Shalom-Feuerste Ruby shalomfe@technion.ac.il 4 www
121 Israel Ora o_israel@rambam.health.gov.il 4  
122 Eisnberg Elon deanmedicine@technion.ac.il 4 www
123 Baruch Yaacov ybaruch@rambam.health.gov.il 4 www
124 Dorit Pud
4  
125 Tirosh Emanuel tirosh-e@b-zion.org.il 4 www
126 Reis Daniel
4  
127 Zigdon Hadar hadar@technion.ac.il 4  
128 Zimmer Etan e_zimmer@rambam.health.gov.il 3  
129 Ran Arieli
3  
130 Toubi Elias elias.toubi@b-zion.org.il 3  
131 Gil Ziv gziv@technion.ac.il 3  
132 Weintraub Zalman wzalman@tx.technion.ac.il 3  
133 Horowitz Netanel n_horowitz@rambam.health.gov.il 3  
134 Igal Louria-Hayon
3  
135 Stein Haim stein@rambam.health.gov.il 3  
136 Soustiel Jean Francois j_soustiel@rambam.health.gov.il 3 www
137 Kehat Izhak ikehat@technion.ac.il 3  
138 Krausz Michael michaelkrausz100@gmail.com 3  
139 Jacob Giris jacobgi@tlvmc.gov.il 3  
140 Pnina Shomer
3  
141 Falik Tzipora tzipora@tx.technion.ac.il 3  
142 Rozen Nimrod dr_rozen@technion.ac.il 3  
143 Sara Shtreichman
3  
144 Berrih Sonia
3  
145 Green Jacob (Deceased)
3  
146 Merzbach David (Deceased)
3  
147 Milo Simcha smilo@tx.technion.ac.il 3  
148 Tamar Paperna
3  
149 Flugelman Moshe myf@technion.ac.il 3 www
150 Shalev Stavit stavit_sh@clalit.org.il 2 www
151 Nativ Ofer ofer.nativ@b-zion.org.il 2 www
152 Cohen Shai shaico@technion.ac.il 2 www
153 Lightman Abraham a_lightman@rambam.health.gov.il 2  
154 Aharon-Peretz Judith jaharon@rambam.health.gov.il 2 www
155 Hani Segev
2  
156 Miriam David david.miriam@clalit.org.il 2  
157 Aronson Doron d_aronson@rambam.health.gov.il 2 www
158 Tatarsky Ilana
2  
159 Garzozi Hanna garzozi@yahoo.com 2 www
160 Nadir Yona ynadir@netvision.net.il 2  
161 Benjamin Miller
2  
162 Ish-Shalom Sophia s_ish_shalom@rambam.health.gov.il 2 www
163 Henry Silver
2  
164 Irit Weisman-Foegel
2  
165 Mogilner Jorge gormog@hotmail.com 2 www
166 Vadasz Zahava zahava.vadas@b-zion.org.il 2  
167 Cohen Nadine
2  
168 Golan Dov
2  
169 Efraty Edna
2  
170 Avivi Irit i_avivi@rambam.health.gov.il 2  
171 Lessick Jonathan j_lessick@rambam.health.gov.il 2  
172 Carter Anna
2  
173 Michal Granot
2  
174 Efrat Dagan
2  
175 Leroith Derek d_leroith@rambam.health.gov.il 2  
176 Roguin Ariel aroguin@technion.ac.il 2 www
177 Eibschitz Izu
2  
178 Gilhar Amos gilhar@technion.ac.il 2 www
179 Baruch Rinkevich
2  
180 Levitan Emanuel emnl@technion.ac.il 2  
181 Kaplan Marielle mkaplan@technion.ac.il 2  
182 Front Dov (Deceased)
2  
183 Sarig Galit g_sarig@rambam.health.gov.il 2  
184 Uretzky Gideon
2  
185 Ginsburg Haim (Deceased)
2  
186 Volpin Gershon
2  
187 Weissman Amir wamir@netvision.net.il 2  
188 Rozenfeld Julia julias@tx.technion.ac.il 2  
189 Hefez Albert
2  
190 Shasha Shaul ayakph@naharia.health.gov.il 2  
191 Samer Sarouji mdsamer@technion.ac.il 2  
192 Oliven Arie oliven@technion.ac.il 2 www
193 Makima Tirod
2  
194 Nahir Abraham nahir@rambam.health.gov.il 2  
195 Yehuda Arieli
2  
196 Borochowitz Zvi mdzvi@technion.ac.il 2 www
197 Peled Micha m_peled@rambam.health.gov.il 2 www
198 Podoshin Ludwig (Deceased)
2  
199 Rafael Luboshitzky
2  
200 Rowe Jacob rowe@jimmy.harvard.edu 2  
201 Brook Gerald brook@technion.ac.il 2  
202 Shapiro Sarah
2  
203 Brandes Joseph (Deceased)
2  
204 Sukhotnik Igor igor-dr@internet-zahav.net 2  
205 Avital Avraham avital@technion.ac.il 2  
206 Lanir Noemi naomi.lanir@gmail.com 2  
207 Vardi Yoram yvardi@rambam.health.gov.il 1 www
208 Gary Weisinger
1  
209 Kuten Abraham kuten@tx.technion.ac.il 1  
210 Rubin Ami-Hai (Deceased)
1  
211 Dar Hanna hanna.dar@b-zion.org.il 1  
212 Nachum Soroker
1  
213 Mark Hirsh
1  
214 Jaffe Michael (Deceased)
1  
215 Dumin Elena lena1975@technion.ac.il 1  
216 Hasin Yonathan yhasin@tx.technion.ac.il 1  
217 Thaler Israel thaler@tx.technion.ac.il 1  
218 Etzioni Amos etzioni@rambam.health.gov.il 1 www
219 Peretz Bezalel-A.
1  
220 Ber Rosalie rosalieb@technion.ac.il 1  
221 Carlos Knopf
1  
222 Yehuda Melamed hbomed@barak.net.il 1  
223 Rosenbaum Hanna h_rosenbaum@rambam.health.gov.il 1 www
224 Taitelman Uri
1  
225 Friedman B. r_friedman@rambam.health.gov.il 1  
226 Reuven Pizov
1  
227 Mandel Hanna h_mandel@rambam.health.gov.il 1 www
228 Hermona Soreq
1  
229 Furman Bianca fuhrman@tx.technion.ac.il 1  
230 Abramovici Haim mdhaim1@hotmail.com 1  
231 Alroy Gideon (Deceased)
1  
232 Shapira Daniel
1  
233 Goldsher Dorith dgoldsher@rambam.health.gov.il 1 www
234 Gonen Hedva hedvag@tx.technion.ac.il 1  
235 Ronai Zeev ronai@tx.technion.ac.il 1 www
236 Hallak Mordechai mottih@hy.health.gov.il 1  
237 Shlomo Constantini
1  
238 Michael Kaffman mkaffman@technion.ac.il 1  
239 Armoni Michal amichal@tx.technion.ac.il 1  
240 Avner Yayon
1  
241 Egozi Dana d_egozi@rambam.health.gov.il 1  
242 Bornstein Jacob mdjacob@tx.technion.ac.il 1  
243 Beiran Itshak i_beiran@rambam.health.gov.il 1 www
244 Orbach Rachel
1  
245 Gross Bella bella.gross@naharia.health.gov.il 1  
246 Rotshild Avi mdavi@technion.ac.il 1 www
247 Reisner Shimon rshimon@technion.ac.il 1 www
248 Scharf Yehudith
1  
249 Zidan Jamal zidan.j@ziv.health.gov.il 1  
250 Geyer Orna drgo@netvision.net.il 1  
251 Chaim Pick
1  
252 Dann Eldad e_dann@rambam.health.gov.il 1 www
253 Ben- Arye Eran eranben@netvision.net.il 1  
254 Denekamp Yaron yarondp@clalit.org.il 1  
255 Dar Dalit
1  
256 Wollstein Ronit ronitwo@technion.ac.il 1  
257 Shlata Adel
1  
258 Snait Tamir
1  
259 Efrat Neter
1  
260 Rispler Shmuel s_rispler@rambam.health.gov.il 1  
261 Eddie Barkai
1  
262 Assady Suheir suhair@technion.ac.il 1  
263 Offer Harari
1  
264 Jamel Mahajna
1  
265 Chowers Yehuda chowers@technion.ac.il 1  
266 Blum Arnon arnonblu@tx.technion.ac.il 1  
267 Zuckerman Tsila t_zuckerman@rambam.health.gov.il 1  
268 Micha Bar-Chana
1  
269 Liran Levin
1  
270 Jacob Horwitz j_horwitz@rambam.health.gov.il 1  
271 Rozenberg Beno rozbeno@hotmail.com 1  
272 Ephros Moshe mefrat@technion.ac.il 1  
273 Rozen Geila
1  
274 Zisman Devy devyzisman@gmail.com 1  
275 Waisman Dan Israel dwaisman@netvision.net.il 1 www
276 Silver Henry mdsilver@technion.ac.il 1 www
277 Rabinovitz David d_rabinowitz@rambam.health.gob.il 1  
278 Gdal-on Mordechai
1  
279 Amit Michal
1  
280 Resznick Murray
1  
281 Eilam Palzur
1  
282 Marmor Alon alonmarmormd@yahoo.com 1  
283 Weil Frederic
1  
284 Roguin Nathan
1  
285 Iancu Theodore (Deceased)
1  
286 Gaitini Diana d_gaitini@rambam.health.gov.il 1 www
287 Rolls Asya rolls@technion.ac.il 1 www
288 Pizov Reuven pizov_reuven@clalit.org.il 1 www
289 Oettinger Moshe meting@naharia.health.gov.il 1  
290 Benyamini Noam
1  
291 Hochberg Zeev rprzeev@technion.ac.il 1  
292 Abinader Edward abinader@netvision.net.il 1  
293 Savir Yonatan yoni.savir@technion.ac.il 1  
294 Barak Omri omri.barak@gmail.com 1  
295 Ringlshtein Shimrit
1  
296 Berant Moshe
1  
297 Golz Avishay a_golz@rambam.health.gov.il 1 www
298 Bonshtein Lilach l_bonstein@rambam.health.gov.il 1  
299 Shen-Orr Shai shenorr@technion.ac.il 1  
300 Hoffman Aaron ahofman@rambam.health.gov.il 1 www
301 Khamaisi Mogher m_khamaisi@technion.ac.il 1  
302 Fainaru Ofer ofainaru@technion.ac.il 1  
303 Leiser Yoav yleiser@gmail.com 1  
304 Barak Yoreh yoreh_b@technion.ac.il 1  
305 Halachmi Sarel shalachmi@hotmail.com 1 www
306 Rachmiel Adi a_rachmiel@rambam.health.gov.il 1  
307 Schiff Elad eschiff@bezeqint.net 1  
308 Berger Gidon gidon.berger@technion.ac.il 1  

Last updated on: Friday ,May 24, 2019