הטכניון מכון טכנולוגי לישראלXyz
הטכניון מכון טכנולוגי לישראל - בית הספר ללימודי מוסמכים 

Ph.D and MS.c Theses - Advisors in Departments


DepartmentBiology
Department Web Sitebiology.technion.ac.il


No.   Advisor Advisor's Email Abstracts Advisor's Home Site
1 Gepstein Shimon gepstein@technion.ac.il 52  
2 Schuster Gadi gadis@technion.ac.il 40 www
3 Zilberstein Dan danz@technion.ac.il 37 www
4 Reiter Yoram reiter@technion.ac.il 36 www
5 Admon Arie admon@technion.ac.il 30 www
6 Manor Haim manor@tx.technion.ac.il 28  
7 Assaraf Yehuda assaraf@technion.ac.il 28 www
8 Horwitz Benjamin horwitz@technion.ac.il 25 www
9 Beja Oded beja@technion.ac.il 24 www
10 Ron Dina dinar@technion.ac.il 23 www
11 Lev Ze'ev zlev@technion.ac.il 23  
12 Glickman Michael glickman@technion.ac.il 23 www
13 Cassel Dan danc@technion.ac.il 21 www
14 Lifschytz Eliezer lifs@technion.ac.il 21  
15 Kassir Yona ykassir@technion.ac.il 20  
16 Arad Zeev zarad@technion.ac.il 18 www
17 Haran Tali bitali@technion.ac.il 18 www
18 Podbilewicz Benjamin podbilew@technion.ac.il 17 www
19 Mandel-Gutfreun Yael yaelmg@technion.ac.il 15 www
20 Arava Yoav arava@technion.ac.il 14 www
21 Lindell Debbie dlindell@technion.ac.il 11  
22 Eytan Gera eytan@technion.ac.il 11  
23 Yanai Itai yanai@technion.ac.il 10 www
24 Ram Reshef reshefr@sci.haifa.ac.il 10  
25 Kuhn Jonathan jkuhn@technion.ac.il 10  
26 Gershon David (Deceased)
10  
27 Melamed Philippa philippa@technion.ac.il 9  
28 Ayoub Nabieh ayoubn@technion.ac.il 7  
29 Katz Uri bir02uk@technion.ac.il 7  
30 Warburg Michael (Deceased)
7  
31 Harel Amnon amnon.harel@biu.ac.il 7  
32 Kishony Roy rkishony@technion.ac.il 6  
33 Savaldi-Goldste Sigal sigal@technion.ac.il 5  
34 Landau Meytal landau.meytal@gmail.com 5  
35 Nurit Katzir
5  
36 Lamm Ayelet ayeletla@technion.ac.il 4  
37 Kaplan Ariel akaplanz@gmail.com 4  
38 Henn Arnon arnon.henn@technion.ac.il 4  
39 Rachel Amir
4  
40 Khayat Eli
4  
41 Ben-Ishai Ruth (Deceased)
4  
42 Yaakov Tadmor
4  
43 Shalitin Channa channa@technion.ac.il 4  
44 Alian Akram alian@technion.ac.il 3 www
45 Meiri David dmeiri@technion.ac.il 3  
46 Gidi Gross
3  
47 Katzir Gadi
3  
48 Joseph Burger
3  
49 Shalitin Yechiel shalitin@technion.ac.il 3  
50 Doron Holland
2  
51 Mittler Ron
2  
52 Degani G.
2  
53 Fuchs Yaron yfuchs@technion.ac.il 2  
54 Ido Izhaki
2  
55 Pick Elah
2  
56 Meir Broza
1  
57 Carlos Martinez Del Ri
1  
58 Gunnar Dittmar
1  
59 Dinah Singer
1  
60 Allan Weissman
1  
61 Shemesh Tom tomsh@technion.ac.il 1  
62 Hanne Volpin
1  
63 Yuval Eshed
1  
64 Cohen Shenhav shenhavc@technion.ac.il 1  
65 Efraim Lewinsohn
1  
66 Yehodai-Reshef Shlomit shlomity@tx.technion.ac.il 1  
67 Tal Moshe talsasha@gmail.com 1  
68 Ziv Tamar tamarz@tx.technion.ac.il 1  
69 Radi Aly
1  
70 Michal Besser
1  
71 Yaakov Tadmor
1  
72 David R. Jones
1  

Last updated on: Monday ,May 27, 2019