הטכניון מכון טכנולוגי לישראלXyz
הטכניון מכון טכנולוגי לישראל - בית הספר ללימודי מוסמכים 

Ph.D and MS.c Theses - Advisors in Departments


DepartmentBiology
Department Web Sitebiology.technion.ac.il


No.   Advisor Advisor's Email Abstracts Advisor's Home Site
1 Gepstein Shimon gepstein@technion.ac.il 52  
2 Schuster Gadi gadis@technion.ac.il 39 www
3 Reiter Yoram reiter@technion.ac.il 36 www
4 Zilberstein Dan danz@technion.ac.il 34 www
5 Manor Haim manor@tx.technion.ac.il 28  
6 Admon Arie admon@technion.ac.il 28 www
7 Assaraf Yehuda assaraf@technion.ac.il 26 www
8 Horwitz Benjamin horwitz@technion.ac.il 24 www
9 Beja Oded beja@technion.ac.il 24 www
10 Lev Ze'ev zlev@technion.ac.il 23  
11 Ron Dina dinar@technion.ac.il 22 www
12 Glickman Michael glickman@technion.ac.il 22 www
13 Lifschytz Eliezer lifs@technion.ac.il 21  
14 Cassel Dan danc@technion.ac.il 21 www
15 Kassir Yona ykassir@technion.ac.il 20  
16 Arad Zeev zarad@technion.ac.il 18 www
17 Podbilewicz Benjamin podbilew@technion.ac.il 17 www
18 Haran Tali bitali@technion.ac.il 15 www
19 Mandel-Gutfreun Yael yaelmg@technion.ac.il 15 www
20 Arava Yoav arava@technion.ac.il 14 www
21 Eytan Gera eytan@technion.ac.il 11  
22 Yanai Itai yanai@technion.ac.il 10 www
23 Lindell Debbie dlindell@technion.ac.il 10  
24 Ram Reshef reshefr@sci.haifa.ac.il 10  
25 Kuhn Jonathan jkuhn@technion.ac.il 10  
26 Gershon David dgershon@technion.ac.il 10  
27 Melamed Philippa philippa@technion.ac.il 8  
28 Katz Uri bir02uk@technion.ac.il 7  
29 Warburg Michael (Deceased)
7  
30 Harel Amnon amnon.harel@biu.ac.il 7  
31 Ayoub Nabieh ayoubn@technion.ac.il 6  
32 Nurit Katzir
5  
33 Savaldi-Goldste Sigal sigal@technion.ac.il 5  
34 Shalitin Channa channa@technion.ac.il 4  
35 Ben-Ishai Ruth (Deceased)
4  
36 Kishony Roy rkishony@technion.ac.il 4  
37 Rachel Amir
4  
38 Landau Meytal landau.meytal@gmail.com 4  
39 Yaakov Tadmor
4  
40 Lamm Ayelet ayeletla@technion.ac.il 4  
41 Khayat Eli
4  
42 Shalitin Yechiel shalitin@technion.ac.il 3  
43 Henn Arnon arnon.henn@technion.ac.il 3  
44 Joseph Burger
3  
45 Katzir Gadi
3  
46 Gidi Gross
3  
47 Alian Akram alian@technion.ac.il 2 www
48 Mittler Ron
2  
49 Doron Holland
2  
50 Ido Izhaki
2  
51 Pick Elah
2  
52 Meiri David dmeiri@technion.ac.il 2  
53 Fuchs Yaron yfuchs@technion.ac.il 2  
54 Degani G.
2  
55 Meir Broza
1  
56 Carlos Martinez Del Ri
1  
57 Gunnar Dittmar
1  
58 Dinah Singer
1  
59 Cohen Shenhav shenhavc@technion.ac.il 1  
60 Hanne Volpin
1  
61 Yuval Eshed
1  
62 Yehodai-Reshef Shlomit shlomity@tx.technion.ac.il 1  
63 Efraim Lewinsohn
1  
64 Ziv Tamar tamarz@tx.technion.ac.il 1  
65 Tal Moshe mtal@tx.technion.ac.il 1  
66 Kaplan Ariel akaplanz@gmail.com 1  
67 Michal Besser
1  
68 Shemesh Tom tomsh@technion.ac.il 1  
69 Allan Weissman
1  
70 Yaakov Tadmor
1  
71 Radi Aly
1  
72 David R. Jones
1  

Last updated on: Friday ,June 22, 2018