הטכניון מכון טכנולוגי לישראלXyz
הטכניון מכון טכנולוגי לישראל - בית הספר ללימודי מוסמכים 

Ph.D and MS.c Theses - Advisors in Departments


DepartmentChemistry
Department Web Siteschulich.technion.ac.il


No.   Advisor Advisor's Email Abstracts Advisor's Home Site
1 Moris Eisen chmoris@technion.ac.il 45 www
2 Yitzhak Apeloig apeloig@technion.ac.il 42 www
3 Efrat Lifshitz ssefrat@technion.ac.il 41 www
4 Yoav Eichen chryoav@technion.ac.il 40 www
5 Zeev Gross chr10zg@technion.ac.il 38 www
6 Ehud Keinan keinan@technion.ac.il 38 www
7 Noam Adir nadir@technion.ac.il 37 www
8 Timor Baasov chtimor@technion.ac.il 36 www
9 Alon Hoffman choffman@technion.ac.il 35 www
10 Ilan Marek chilanm@technion.ac.il 34 www
11 Israel Schechter israel@technion.ac.il 26 www
12 Nimrod Moiseyev nimrod@technion.ac.il 25 www
13 Chaim Yarnitzky (Deceased)
20  
14 Mark Gandelman chmark@technion.ac.il 17 www
15 Uri Peskin uri@technion.ac.il 17 www
16 Dmitry Bravo-Zhivotovs chrbrzh@tx.technion.ac.il 16  
17 Amnon Stanger stanger@technion.ac.il 15 www
18 Asher Mandelbaum chr17am@technion.ac.il 15  
19 Menahem Kaftory kaftory@technion.ac.il 14  
20 Aharon Blank ab359@technion.ac.il 13 www
21 Arie Gutman
13  
22 Shammai Speiser speiser@technion.ac.il 12  
23 Alex.m Szpilman amszpilman@gmail.com 12 www
24 Eliezer Kolodney eliko@technion.ac.il 11 www
25 Asher Schmidt chrschm@technion.ac.il 11 www
26 Arza Ron ssarza@technion.ac.il 10  
27 Dan Becker (Deceased)
9  
28 Mordechai Folman (Deceased)
9  
29 Nizar Haddad
9  
30 Sol Kimel skimel@technion.ac.il 9  
31 Chagit Denekamp chchagit@gmail.com 8  
32 Stuart Licht
7  
33 Gabriella Schmuckler sgabriel@tx.technion.ac.il 7  
34 Zohar Amitay amitayz@technion.ac.il 7 www
35 Ashraf Brik abrik@technion.ac.il 7 www
36 Zvi Dori (Deceased)
5  
37 Galia Maayan gm92@technion.ac.il 5 www
38 Yehuda Eyal cheyal@technion.ac.il 5  
39 Dov Ben-Ishai (Deceased)
4  
40 Tsofar Maniv maniv@technion.ac.il 4 www
41 Lilac Amirav lilac@technion.ac.il 4  
42 Haggai Gilboa chr60hg@tx.technion.ac.il 4  
43 Brian Silver (Deceased)
3  
44 Eli Loewenthal
3  
45 Gabriel Kventsel kventsel@tx.technion.ac.il 3  
46 Magda Ariel arieladv@actcom.net.il 3  
47 Charles E. Diesendruck charles@technion.ac.il 3  
48 Evgueni Nikitin nikitin@technion.ac.il 3  
49 Jacob Katriel jkatriel@tx.technion.ac.il 2  
50 Gil Alexandrowicz ga232@technion.ac.il 2  
51 Izhack Oref chroref@technion.ac.il 2  
52 Bella Dolgin dbella9@gmail.com 1  
53 Irina Gouzman
1  
54 Lev Chuntonov chunt@technion.ac.il 1  
55 Mordechai Erez
1  
56 Shmuel Zitrin
1  
57 Nadav Amdursky amdursky@technion.ac.il 1  
58 Dorit Arad
1  
59 Varda Gottfried
1  
60 Mordecai Rubin (Deceased)
1  
61 Ido Gilary chgilary@tx.technion.ac.il 1  
62 Michael Cais (Deceased)
1  
63 Saar Rahav rahavs@technion.ac.il 1  
64 Ofir Alon
1  
65 Eitan Grossman
1  

Last updated on: Monday ,February 17, 2020